Online 35
 


radyo dinle

   
  herşey burada
  6. sınıf fen ve teklonoji soruları
 

 

indirme linki

http://www.multiupload.com/HM511SLIRB

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI

1.   Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

    Hayvan Hücresi            Bitki Hücresi

A) Koful vardır            Koful yoktur
B) Klorofil yoktur            Klorofil vardır
C) Mitokondri vardır            Mitokondri vardır
D) Sentrozom vardır            Sentrozom yoktur

2.   Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Dişicik tepesi
B)    Taç yaprak
C)    Polen
D)    Çiçek tablası

3.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

    A) mitokondri                bitki ve hayvan hücresi
    B) ribozom                   tüm hücreler
    C) kloplast                    hayvan hücresi
    D) koful                    bitki ve hayvan hücresi

4.     Döllenme dişi üreme organının hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Yumurta kanalı    B) Yumurtalık                C) Rahim             D) Vajina


5.      2 gr X maddesi ile  16 gr Y maddesi artan madde olmadan XY bileşiğini
               oluşturuyorlar.
                  X’dan 3 gr,Y’den 32 gr alınarak XY bileşiği oluşturulursa hangi maddeden
               kaç gr artar?
        A) 1 gr Y artar          B) 24 gr Y artar        C) 1 gr X artar         D)8gr Y artar

6. Çiçek tozları aşağıdaki yolların han¬gisi ile taşınmaz?

A) Böceklerle     B) Yapraklarla
C) Su ile            D) Rüzgâr ile

7. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.
A)    Aslan yavrusu için süt üretmesinde
B)    Ağır işte çalışan insanların terlemesinde
C)    Kanayan yaradan kan akmasında
D)    Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında


8.  “ Çiçek tozlarının erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına döllenme denir.”
    Yukarıda verilen ifade yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak yanlışı düzeltmiş oluruz?
I-    Erkek yerine dişi, dişi yerine erkek yazılırsa
II-    Döllenme yerine tozlaşma yazılırsa
III-    Çiçek tozlarının yerine tohumlarının yazılırsa
A) Yalnız III             B) Yalnız II
C) II ve III            D) I ve II9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımlarından değildir?
      A.Yumurtalık
      B.Polen tüpü
      C.Dişicik borusu
      D.Dişicik tepesi


10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
     A.Kelebek-yumurtayla,
     B.Filler-doğurarak,
     C.Kamlumbağa-dogurarak,
     D.Yunus balığı-doğurarak çoğalır.


11.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?
   A)Lizozom    B)Mitokondri   C)Ribozom   D)Golgi12.Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalır?
   A)Kuş           B)Hamsi         C)Kurbağa    D)Balina13.    Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için  gereken bilgiler
aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A) Lizozom                 B)  DNA                C) Sentriyol             
D)Endoplazmik  retikulum


14.    Hangi seçenekteki organellerin hepsi  hem kelebekte hem de  bezelye
hücrelerinde ortak bulunur?
A)Ribozom –Mitokodri-Koful                    C)Ribozom-Lizozom-Sentrozom
B) Koful-Sentozom-Kloroplast                   D)Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast

15.    Aşağıdaki canlılardan hangisinin embriyosu plasentaya bağlı olarak gelişimini
tamamlar?
A) Kertenkele          BFare           C)Tavuk          D)Hidra

16. Aşağıda özellikleri verilen canlı hangisidir?
- yumurta ile çoğalır.
- yavru bakımı vardır.
- iç döllenme,dış gelişim görülür.

a) Yarasa    b) Hamsi    c) Balina    d) Serçe


17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kloroplastlar bitkide enerji üretir. X               b) Hücrenin yönetim
merkezi çekirdektir.
c) Sentriyoller sadece hayvan hücresinde bulunur.       d) Boşaltım tüm
canlıların ortak bir özelliğidir.


18.Bir tohumun çimlenmesi için;
I.    Uygun sıcaklık  
II.   Su
III. Hava  
IV. Işık
gibi etmenlerden hangilerinin
bulunması gerekir?
A )  I – II
B )  II – III
C )  I –II – III
D )  I – II – III – IV


19. Aşağıdakilerden hangisi fasulye bitkisinde bulunmaz?

A) Kloroplast            B) Sentrozom              C) Plastidler            D) Hücre duvarı
           

20. Aşağıda gelişim dönemleriyle verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
 
A)    Ergenlik döneminde, ergende sivilce oluşur.
B)    Bebeklik döneminde,bebekte emme tutma refleksleri gözlemlenir.
C)    Yetişkinlik dönemi, bireyin eş ve iş seçimi yaptığı dönemdir.
D)    Çocukluk dönemi, büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemdir.
         
21. Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?
E)    Çiçek tozlarının başçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.
F)    Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.
G)    Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.
H)    Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır.
    
22. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

          A) Ribozom               B) Kromoplast      C) Sentrozom     D)Hücre duvarı
    

           23. Aşağıdaki  organel  çiftlerinden  hangi  ikisi  aynı  anda aynı  hücrede  bulunamazlar?
A)    Ribozom  -     Lizozom
B)    Mitekondri  - Sentrozom
C)    Kloroplast  -  Ribozom
D)    Kloroplast  -  Sentrozom
        

     24. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?
                A )  Çekirdek      
                B )  Sitoplazma     
                C )  Lizozom              
                D )  Mitokondri


25. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?
     A) kloroplast
     B) ribozom
     C)mitokondri
     D)sentrozom
    
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1    A    11    B    21    A
2    C    12    D    22    A
3    C    13    B    23    B
4    A    14    A    24    B
5    D    15    B    25    A
6    B    16    D    26    
7    C    17    A    27    
8    B    18    C    28    
9    B    19    B    29    
10    C    20    D    30    

26.  Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden        
     Hangisi görülür?
     A)çekirdek                               C)golgi cisimciği
     B)mitokondri                           D)kloroplast

27.  Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
    A) kloroplast
    B) hücre zarı
    C)sentrozom
    D)çekirdek

28.  Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?
   A) Fil               B) Hamsi             C) Kurbağa         D) Yılan


29. Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?

A-su
B-oksijen
C-oda sıcaklığı
D-toprak

30. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?

A-ribozom
B-endoplazmik retikulum
C-lizozom
D-golgi cisimciği


31-Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A-hücrezarı
B-sentrozom
C-golgi cisimciği
D-ribozom

32- Spermler erkek üreme organının hangi bölümünde oluşturulur?
A) Sperm kanalı     B) Testisler     C) Salgı bezi     C) Penis


33- Embriyonun 2. aydan sonraki haline ne ad verilir?
A) Zigot             B) Menapoz      C) Fetüs         D) Reggi


34-     I Rüzgar
II Arı
III Dolu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tozlaşma olayına neden olur?
A)    Yalnız I          B) Yalnız II      C) I ve III          D) I ve II

35. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?
A) Hayvan hücresi köşeli, bitki hücresi yuvarlaktır
B) Hayvan hücresinde kloroplast yok, bitki hücresinde vardır
C) Bitki hücresi besin üretir, Hayvan hücresi üretmez
D) Bitki hücresinin hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinin yoktur

36. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür?
A) Aslan        B) Penguen        C) Hamsi        D) Yılan

 37. Aşağıdaki dokulardan hangisinde mitokondri sayısı daha fazladır?
      a)Kan         b)Kas                c)Kemik            d)Deri

38-Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin üreme organlarından birisi değildir?

A) Tepecik            B) Başçık
C)  Yumurtalık        D) Yumurta Kanalı


39.
 
40.
 
Yukarıdaki çiçeğin kısımları verilmiştir bu kısımlar hangi şıkta doğru olarak tanımlanır?

    1    2    3    4
A    ERKEK ORGAN    DİŞİ ORGAN    POLEN KESESİ    TAÇ YAPRAK
B    POLEN KESESİ    DİŞİCİK TEPECİĞİ    TAÇ YAPRAK    ÇANAK YAPRAK
C    DİŞİ ORGAN    ERKEK ORGAN    DÖL YATAĞI    DİŞİCİK BORUSU
D    TAÇ YAPRAK    ÜREME ORGANI    ÇANAK YAPRAK    ÇANAK YAPRAK

41-.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir ?

   A )  Çekirdek             B )  Sitoplazma              C )  Hücre zarı          D )  Kromozom
 42-Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz ?

  A  ) Sentrozom            B )  Ribozom                 C )  Mitokondri         D )  koful

43.Bitki ve hayvan hücresinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı bu hücrelerde farklılık gösterir?

a)Mitokondri          b) Ribozom               c) Lizozom                 d) Koful


44. Bir hücrede seçici geçirgen olan bölüm hangisidir?

a) Hücre zarı          b) Sitoplazma            c) Çekirdek               d) DNA

45. Bir hücrede mitokondri sayısının fazla olması aşağıdakilerden hangisinin fazla olmasına neden olur?

a)Enerji üretimi       b) Salgı üretimi        c) Protein üretimi       d) Glikoz üretimi  

46.Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına ne denir?

a) Zigot                      b) Döllenme            c) Embriyo                 d) Fetüs

47. Soğan hücresinde olup da kas hücresinde olmayan organel hangisidir?
    a. Hücre zarı
    b. Sitoplazma
    c. Çekirdek
    d. Kloroplast

48. Benzer yapı ve özellikteki hücreler aynı görevi yapmak üzere bir araya gelerek dokuları oluşturur.
    Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisi dokudur?

        a. Sperm
        b. Akciğer
        c. Kan
        d. Kalp

49. Sitoplazmasında sentrozom bulundurmayan bir hücre;

I.Protein sentezi               
II. Hücre bölünmesi                 
III.Salgı üretme
Olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II           C) I ve II             D) I , II ve III

50. İnsandaki üreme hücreleriyle ilgili,
   I. Bol sitoplazmaya sahip olma
  II. Büyük ve hareketsiz olma
  III. Küçük,az sitoplazmalı ve hareketli olma

Özelliklerinden hangileri erkek,hangileri ise dişi üreme hücresine aittir?

Erkek üreme hücresiyle ilgili özellikler                        Dişi üreme hücresiyle ilgili özellikler
A)           I ve II                                                                            II ve III
B)              I                                                                                  I ve II
C)            III                                                                                  I ve II
D)          II ve III                                                                                I

    
CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )
26    A    36    B    46    B
27    C    37    B    47    D
28    A    38    D    48    C
29    D    39    D    49    B
30    D    40    B    50    A
31    B    41    D        
32    B    42    A        
33    B    43    D        
34    D    44    A        
35    A    45    A        51.  İnsanın yaşamı boyunca geçirdiği evreler şunlardır.
I.Bebeklik           
II. Çocukluk                
III.ergenlik         
IV.yetişkinlik       
V.yaşlılık
Dişi bireylerde bu evrelerden hangilerinde regl (adet görme) görülür?

A) I ve II                 B) III ve IV                C) I, III ve IV           D) II , III ve V


52.  Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmeye ait özelliklerden biridir?

        a) karada yaşayan canlılarda görülür.
        b) döllenme dişi bireyin vücudunda gerçekleşir.
        c) çok sayıda üreme hücresi oluşturulur.,
        d) oluşturulan hücrelerin hepsi yavruya dönüşür.

53.     I- Fetus
            II- Zigot
            III-Bebek
            IV- Embriyo
        Yukarıdakileri oluş sırasına göre sıralayınız
        a) III – I – II – IV            c) II – I – IV – III
        b) II – IV – I – III            d) I – IV – III – II


54- Ayşe ,fasulye tohumlarını pamuğun içine koyarak, karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında (25 oC) beklet-                       miştir.Fakat zaman geçtikçe fasulyelerin çimlenmediğini fark etmiştir.

    Fasulyelerin çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

    A)Fasulyeler ışığa  çıkarılmalıdır.               B)Pamuk ıslatılmalıdır.
     C)Fasulyeler soğuk bir yere konmalıdır.    D)Fasulyeler daha sıcak bir yere konmalıdır.55-İnsanda üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Spermler testislerde üretilir.
  B) Yumurta hücresi sperme göre daha büyüktür.
  C)Döllenme yumurta kanalında gerçekleşir.
  D) Yumurta hücresi döl yatağında üretilir.


56- Nalân arkadaşlarıyla uyum problemi çekmekte ve onlarla tartışmaktadır. Aynı zamanda da onlarla arkadaş olmak istemektedir. Sizce Nalân gelişim dönemlerinden hangisindedir?

A) Çocukluk                   B) Ergenlik

C) Yetişkinlik                  D) Yaşlılık


57-Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki yapılar  basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır?
                   A)Hücre-Organ-Doku-Sistem-Organizma
                   B)Hücre-Organizma-Doku-Sistem-Organ
                   C)Hücre-Sistem-Organ-Doku-Organizma
                   D)Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
                   
58.Çiçeğin erkek üreme organındaki polenlerin dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına ne ad verilir?

A) Tozlaşma            B)Üreme                       C)Büyüme           D)Döllenme

59.Aşağıdaki olaylardan hangisi dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesinden önce gerçekleşir?

A)Tozlaşma       B)Yumurtalığın olgunlaşması        C)Tohum oluşumu   D)Meyve
oluşumu


60.  Bir öğrenci,soğan zarını mikroskop altında inceliyor.Bu öğrenci yaptığı gözlemde aşağıda verilen hücre organellerinden hangisini gözlemleyemez?

    a)Sentrozom          b)Hücre zarı         c)Koful           d)Plastid


61. Polenlerin dişicik tepesine ulaşmasına tozlaşma denir.Tozlaşma,çevresel etkenler yardımıyla gerçekleşir.
        1.Rüzgar                    2.Su             3.Hayvanlar             4.Tarım ilaçları

Yukarıdakilerden hangileri bu etkenlerdendir?

 a) 1 ve 2               b) 2 ve 3              c)1,2 ve 3            d) 2,3 ve 4


62. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?
          I- Kuş       II- Çiçek        III- Küf mantarı          IV- Yaprak

A)  I-III            B) I-II-III             C) II-IV                           D) II-III-IV


63.  Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz?
    A)  Yumurtalık                             B)   Testis
    C)  Döl yatağı                              D)   Yumurta kanalı


64.  Aşağıdaki canlıların  hangileri doğurarak çoğalır?

1-    yunus
П-yarasa
Ш-balina
ІV-ördek

a)1 ve II   b)I ve III  c)I, II ve III d)III ve IV

  65.        Hücre ile ilgili

I-    Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.
II-    Tüm hücrelerde çekirdek vardır.
III-    Tüm hücrelerde kloroplast vardır.
IV-    Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

          İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

          A) Yalnız I                            B) Yalnız II
          C) II ve III                            D) I ve III

     66.     İnsanda üreme ile ilgili olarak
         
I-    Yumurta hareketli , sperm hareketsiz midir?
II-    Yumurtanın içine sadece spermin çekirdeği mi girer?
III-    Sperm testislerde mi üretilir?

          Sorulan sorulardan hangisi ya da hangilerine “hayır” cevabı verilir?

          A) Yalnız I                               B) Yalnız II
          C) I ve II                                  D) I,II ve III


67.    Aşağıdaki değişiklerden hangisi 16 yaşındaki Mertte görülmez?
a.    Toplumda rolünü belirleme isteği
b.    Aşırı öfkelenme
c.    Kendine güven ve kararlı davranışlar sergileme
d.    İletişim kurmada güçlük çekme

68.    Aşağıdakilerden hangisi anne adayının sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmesi için gereklidir?
   
      A. İlaç kullanma            B. Ağır iş yapma
      C. Dengeli beslenme            D. Sigara içme

69. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mitokondri sayısı diğerlerine göre fazladır?

    A. Mide hücresi            B. Karaciğer hücresi
    C. Deri hücresi            D. Kas hücresi


70. Hangisi hücrenin temel kısımlarından birisidir?

a)Mitokondri        b)Çekirdek        c)Koful        d)Kloroplast

71. Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?
A)Hücre kendi besinini üretebilir.
B)Hücrede hücre duvarı bulunur.
C)Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
D)Bu bir bitki hücresidir.                                                 

72. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Mitokondri-Enerji merkezi
B)Çekirdek-Yönetim merkezi
C)Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
D)Koful-Depo merkezi                         

73.      I-              Kan hücresi                  
        II-              Soğan gövdesi        
         III-    Hayvan epitel hücresi          
    IV-    Elodea (bir su bitkisi)
       
         Yukarıdakilerden hangilerinde kloroplast bulunur?
                  A) I               B) IV             C) II-IV              D) I-II-III

74.     Aşağıdaki sistemlerden hangisinin görev yapmaması bir canlının     yaşamını tehlikeye sokmaz?
    
               A)Solunum sistemi                       B)Boşaltım sistemi
               C)Dolaşım sistemi                       D)Üreme sistemi75.
ORGANEL    MİKTAR
Kloroplast    ++++
Mitokondri    ++
Ribozom    +
Yukarıdaki tabloda bir hücrede bulunan organeller ve miktarları  gösterilmiştir.

(+:az sayıda,     ++:normal sayıda,      +++:çok sayıda)
Bu hücreyle ilgili olarak;

I.Fotosentez hızı solunum hızından yüksektir.
II.Solunum hızı protein sentezinden düşüktür.
III.En hızlı gerçekleştirdiği olay protein sentezidir.

ifadelerinden hangileri  söylenebilir?
A)Yalnız I                              B)I ve II
C)Ive III                                 D)I ; II ve III

    
CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )
51    B    61    C    71    C
52    C    62    C    72    C
53    B    63    B    73    C
54    B    64    C    74    D
55    D    65    C    75    A
56    B    66    A        
57    D    67    C        
58    A    68    C        
59    A    69    D        
60    A    70    B        

76.  Zigot –Sperm- Embriyo- Yumurta

    Yukarıda verilen olaylar döllenmeden itibaren yeni canlı oluşumuna doğru sıralandığında en sonda hangisi  bulunur?

A)Zigot                                  B)Sperm
c)Embriyo                              D)Yumurta

77. Hangi organel sadece hayvan hücresinde bulunur?
A) ribozom
B) mitekondri
C) kloroplast
D) sentriol

78. Aşağıdaki yapılardan hangisi yada hangileri bitki ve hayvan hücresinde ortaktır?

I-hücre zarı                 II-lizozom                         III-hücre duvarı            IV-mitokondri

a) I-II                            b) II-III-IV                          c) I-II-III                           d) I-II-IV


79. Bitkinin hayat döngüsü aşağıdaki olaylarda hangisi ile başlar?

a) çimlenme                  b) tohum ve meyve oluşumu
c) tozlaşma                   d) ergin bitki oluşumu


80. “Kloroplast taşıyan hücreler besin üretimi yaparlar.”
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz?
             a) Soğan    b) Tavuk               c) Çam                        d) Lahana81. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
    a) Sitoplazma    b) Çekirdek             c) Koful                    d) Hücre zarı


82. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
    a) Organ    b) Sistem       c) Doku                       d) organizma

83.  Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?
    a) Bebeklik    b) Çocukluk            c) Yaşlılık     d) Emeklilik

84. Bir bitki hücresinde verilen yapıların içten dışa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Çekirdek-Sitoplazma-Hücre duvarı-Hücre zarı
B)Sitoplazma-Çekirdek-Hücre zarı-hücre duvarı
C)Çekirdek-Sitoplazma-Hücre zarı-Hücre duvarı
D)Hücre duvarı-Hücre zarı-Sitoplazma-Çekirdek

85.   A organeli = Besin ve oksijen üretir.
      B organeli =  Enerji ve karbondioksit üretir.
  Yukarıda özellikleri verilen organeller ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) A organeli sadece bitkilerde bulunur.
B) B organeli A organelinin ürettiklerini kullanır.
C) B organeli sadece hayvanlarda bulunur.
D) A organeli kloroplasttır.

86. Can   -   3   Yaşında
    Arzu  -  14  Yaşında
    Enes  -  30 Yaşında
    Tarık -  65 Yaşında
Yaşları yukarıdaki gibi olan dört birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Can oyun oynamayı sever.   
B) Arzu’nun vücut yapısında çeşitli değişimler olmaktadır.
C)Enes’in üreme sistemi aktif haldedir.
D)Metabolizması en hızlı çalışan Tarık’tır.

87. Ali evde bakmak için yavru bir hayvan almayı düşünmektedir.Babası Ali’ye annesinin bakımına ihtiyacı olmayan bir yavru hayvan alması gerektiğini söylüyor.Babasının bu uyarısını dikkate alan Ali tercih yaparken aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir ?
A) Yavru tavşan                B) Yavru köpek
C) Yavru balık                    D) Yavru kedi

88. Ağız içinden alınan epitel hücresini mikroskopta inceleyen bir öğrenci aşağıdaki organellerden hangisini gözleyemez?
a) sentrozom                                                                   b) golgi cisimciği
c) mitokondri                                                                  d) kloroplast89. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresiyle hayvan hücresi arasındaki farklardandır?
   a-) ribozom   b-)mitekondri  c-)hücre duvarı  d-) çekirdek

 90.      I- Hücre duvarı
 II- Ribozom
III- Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangisi veya hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?

 A)  Yalnız I           B) Yalnız II        C) Yalnız III        D)  II  ve  III

91.Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme hücresi ( yumurtalık )’ne ait bir özelliktir?

A)    Büyük ve hareketlidir.
B)    Küçük ve hareketlidir.
C)    Büyük ve hareketsizdir.
D)    Küçük ve hareketsizdir.

92. Aşağıdakilerden hangisi hücrede yönetimden sorumludur?
a) koful      b) çekirdek     c) golgi cisimciği     d) plastit


93.Aşağıdaki canlılardan hangi ikili başkalaşım geçirir.
 a) Deniz yıldızı - ahtapot  b) Kelebek-kurbağa  c) kelebek-yılan  d) deniz kestanesi-kurbağa

94. Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?
    a. Bronşluklarda    b. Bronşlarda        c. Alreollerde        d. Soluk borusunda

95. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olaydır?
    a. Kalsiyum-sandozun suda çözünmesi
    b. Kağıdın yırtılması
    c. Suyun buharlaşması
    d. Suyun donması
                                        
96.
 

Mikroskopta incelen bir soğan zarında numaralanmış yapılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hücre zarı-sitoplazma-      hücre çeperi-çekirdek
B)    Hücre çeperi-sitoplazma –Hücre zarı-çekirdek
C)    hücre çeperi-sitoplazma-çekirdek-hücre zarı
D)    hücre zarı-hücre çeperi-sitoplazma-çekirdek


97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?
A) Tozlaşma-Döllenme-Tohum ve meyve-Çimlenme-Genç ve olgun bitki
B) Tozlaşma- Tohum ve meyve-Döllenme- Genç ve olgun bitki- Çimlenme
C) Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme- Çimlenme-Genç ve olgun bitki
D) Genç ve olgun bitki -Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme-Çimlenme

98.Genç bir bitki hücresinin, sitoplazma miktarı fazla, çekirdeği büyük ve kofulları küçüktür.
   Hücre yaşlandıkça kofulların büyümesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
   
 A.Enerji üretiminin azalması
    B.Sindirirmin azalması
 C.Atık maddelerin kofulda depolanması
 D.Hücre çekirdeğinin yok olması

99.Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir.Bunlardan hangisi bir yönüyle
diğerlerinden farklıdır?

    A.Sivilce oluşması
    B.Kararsızlık
    C.Vücudun belli bölgelerinde kıllanmanın olması
    D.Yağ ve ter salgısının artması

100.Canlılarda meydana gelen üreme olayı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

          A)Tüm canlı türleri üreme yeteneğine sahiptir.
          B)Üreme, bir organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gereklidir.
          C)Canlıların türlerini sürdürebilmeleri için üreme yapmaları gerekir.
          D)Bir canlının üreyebilmesi için kalıtsal maddesini, oluşturacağı yavruya aktarması gerekir.

    
    

CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )
76    C    86    D    96    C
77    D    87    C    97    A
78    D    88    D    98    C
79    C    89    C    99    B
80    B    90    B    100    B
81    D    91    C        
82    C    92    B        
83    D    93    B        
84    C    94    C        
85    C    95    A        
FEN_VE_TEKNOLOJİ_6 (201-300)

201)     I. dokular
            II. sistemler
            III. organlar
            IV. hücreler
Bir Canlının oluşabilmesi için gerekli yapılar yukarıda verilmiştir. Olu¬şum sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)  l -IV -II -III        B) IV-I-II-III        C)  IV-I-III-II     D) l-IV-III-II
 
202) hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri d-Aşağıda doğrudur?

I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur.
II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur.
III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

A) Yalnız II     B) I ve III     C) II ve III     D) I,II ve III


203)Bedensel değişimin en yavaş olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bebeklik    B) Ergenlik    C) Yetişkinlik    D) Yaşlılık

203)) Görme olayı sırasında ışığın izlediği yol tablo halinde verilmiştir. “ ? “ işareti yerine ne yazılmalıdır?

Cisimden gelen          Saydam tabaka         Göz bebeği         Göz merceği
Işık ışınları                 ( kornea)

 Beyin            Görme sinirleri         ?                Arka oda

     A) Kör nokta                  B) İris                  C) Ön oda                       D) Sarı benek

204) Aşağıdakilerden hangisinin karşısındaki olayla bir ilgisi  yoktur?

A)Sentrozom-bölünme           B)Lizozom-salgı     
C)Mitokondri-Besin sentezi       D)Çekirdek-Yönetim


205) Aşağıdakilerden hangisinde  Tozlaşma  doğru tanımlanmıştır ?
 A ) Yumurtanın dişi organda oluşması       
 B ) Polen ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi
 C ) Dişi organın yapışkan sıvı olmasıdır   
 D ) Polenin dişi organa taşınmasıdır

206 ) İnsanın gelişimi düşünüldüğünde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz ?
          A ) Gelişmenin görüldüğü en son basamak ergenlik dönemidir.
          B ) Gelişimin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki dönemdir.
          C ) Doğumdan sonraki dönem yetişkinlik dönemidir.
          D ) İnsanda boyca büyüme en az yaşlılık döneminde görülür.  
207)

      Lizozom       Mitokondri              Golgi       Kloroplast
               Lizozom                                 Mitokondri                       Golgi               Sentrozom
                            
                          

 
          
             A hücresi                                                                    B hücresi

A ve B hücreleri incelenerek sahip oldukları organellerin sayısı yukarıdaki gibi şematize edilmiştir. Buna göre bu canlılar  ve hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) B hayvan hücresidir.         
B) A hücresi hücre çeperine sahiptir.
C) A hücresi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.  
D) her iki hücrede de oksijen üretimi gerçekleşir.

208)Bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine “başkalaşım” denir.
Buna göre aşağıdaki canlıların hangileri başkalaşım geçirir?
I. Kertenkele          II. Kurbağa       III. Balık           IV. Kelebek

A) I-II                B) II-III               C) II-IV             D)  I-III-IV    

209)Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
A) Organ           B) Sistem               C) Doku             D) Organizma

210)Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden değildir?

A)  Bebeklik         B) Çocukluk            C) Yaşlılık             D) Emeklilik

211)Son  yıllarda  organik  tarım  ürünleri   neden  değer  kazanmıştır?

A)Doğal  şartlarında  yetişmiş  olmaları.   
B)haşaratla  ilaçla  mücadele  edilmesi.
C)Kimyasal  gübre  kullanılması.    
D)Kimyasal   maddelerin  toprağın  yapısını bozması


212)Bitkilerde  böceklerin  etkinliği  hangi  olay için  büyüktür?

A)Yaprak  gelişimi   B)Meyve  oluşumu     C)Çiçeğin  tozlaşması   D)Kökün  gelişimi

213)Aşağıda verilen canlılardan hangisinin üremesinde iç döllenme, fakat dış gelişme görülür?

A) Kurbağa         B) kedi        C) balık        D) Leylek

214) Tozlaşmadan sonra çiçekte meydana gelen ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çimlenme    B) Döllenme        C) Meyve oluşumu    D) Yaprak açma

215)I.   İribaş
       II.  Döllenmiş yumurta
       III. Larva
IV.Yavru kurbağa

Kurbağanın başkalaşım evresiyle ilgili yukarıda verilen değişimlerin oluşum sıraları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)    I, III, IV, II     
B)    II, I, IV, III        
C)    II, III, I,  IV    
D) III, II, I, IV

216)Meyve aşağıdaki kısımların hangisinin gelişmesiyle meydana gelir?

A)Dişicik borusu    B)Çiçek tablası    C)Yumurtalık        D)Başçık

217)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliği değildir?

A)Canlı olma                B)Seçici geçirgen olma
C)Hücrenin bütünlüğünü koruma    D)Yumurta akı kıvamında olma


218)Fazla miktarda enerji tüketen karaciğer ve böbrek hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi sayıca daha fazladır?

A)Ribozom        B)Mitekondri        C)Lizozom        D) Endoplazmik retikulum

219)Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştırır?

A)Çiçek tablasının dar olması
B)Çanak yaprağın yeşil renkli olması
C)Taç yaprakların kokulu ve renkli olması
D)Böcek sayısının az olması

220)Ayşin annesinin verdiği elmadan bir ısırık alır almaz elmanın içinde gördüğü kurtçukla   önce irkildi, sonra gülmeye başladı.

    Bu olayda elma ve kurtçuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    Elma hücrelerindeki kofullar, kurtçuk hücrelerindeki kofullardan büyüktür.
B)    Elma hücrelerinin içinde sentriyol organeli bulunur.
C)    Kurtçuk hücrelerinin yapısı köşeli, elma hücrelerinin yapısı yuvarlağımsıdır.
D)    Kurtçuk hücrelerinin içinde klorofil organeli bulunur.
                                
221) Aşağıdakilerden hangisi hem erkek hem de dişi üreme hücresi için ortak bir özelliktir?

A)    Bol besin içerme        B)Hareketli olma
C)Kalıtsal madde taşıma         D)Her zaman oluşma

222)Organik tarımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çevre kirliliğini artırmak        B)Ürün miktarında artış sağlamak
C)Çölleşmeyi önlemek        D)Ürün kalitesinde artış sağlamak
                                
223)Aşağıdaki canlılardan hangisinde yumurta hücresi kesinlikle oluşmaz?

A) Tavuk       B)Gül        C) Amip      D) Koyun


224)Çam ağacında bulunup insanda bulunmayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondri    B) Ribozom      C) Koful        D) Kloroplast


225)Aşağıdakilerden hangisi bitki ile hayvan hücresini ayıran farklılıklardandır ?

 A) Ribozom          B) Kloroplast       C) Mitakondri       D)  Hücre zarı

    
CEVAP ANAHTARI ( 201/225)
201    C    211    A    221    C
202    D    212    C    222    D
203    D    213    D    223    C
204    C    214    B    224    B
205    D    215    C    225    B
206    C    216    C        
207    D    217    D        
208    C    218    B        
209    C    219    C        
210    D    220    A        
226)Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir.Bunlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden  farklıdır ?

A)Vücutta sivilcelerin çıkması          B) İsteksizlik
C) Vücutta tüylerin çıkması            D)Yağ ve ter salgısının artması


227)Aşağıda verilen canlılardan hangisi üreme şekli bakımından diğerlerinden farklıdır ?

A)  Yunus        B) Kedi        C) Balık     D)  At

228)Aşağıdaki  canlılardan hangisi başkalaşım geçirmez  ?

A)Kelebek     B) Yılan      C) Kurbağa          D) Sivrisinek


229)Hücrelerinde kloroplast bulunduran bir canlı için aşağıdakilerden hangisi          
              Yanlıştır?
A)Hücrelerinde ribozom vardır.                       B)Fotosentez yapabilir.             
C)Hücre zarı haricinde bir de hücre duvarı vardır.     D)Hücrelerinde sentriyoller bulunur.
    

230)Aşağıdaki Canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?

A)Yılan      B)Kuş         C)Kertenkele         D)Kelebek


231)            
Organel    Görevi    
Ribozom    Protein Sentezi    
Lizozom    Sindirim    
Sentrozom    Solunum    
Golgi Aygıtı    Salgı Üretimi    
            
Yukarıdaki tabloda hangi organelin görevi
yanlış verilmiştir.        
A)   Ribozom        B)   Lizozom
C)   Sentrozom    D)   Golgi Aygıtı

232) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekli açısından diğerlerinden farklıdır?
    A)İnsan                   B)Kaplumbağa               C)Yarasa                   D)Balina


233) Pankreas salgı bezlerinden mide ve ince bağırsağa sindirim enzimi bırakılır.Buna göre  pankreas hücrelerinde hangi organel normal olması gerekenden daha fazladır?

A) kloroplast        B)lizozom                    C)sentrozom               D)golgi

234)I.Tohumlar karanlık bir ortamda çimlenemez.
       II.Tohumun çimlenebilmesi için su gereklidir.
       III.Yeşil bitkiler sürekli karanlık bir ortamda bırakılırsa ölürler.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A)I ve II                  B)I ve III                   C)II ve III                      D) I,II ve III


235).....I.........              Doku           Organ           ........II........           Organizma

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
                     I                                     II
A)          Çekirdek                             Hücre
B)          Zigot                                   Sistem
C)          Döllenme                            Çekirdek
D)          Hücre                                  Sistem

236)  I. Hücre zarı seçici geçirgendir
         II. Bir insanın kalıtsal özelliklerini belirleyen yapılar çekirdekte bulunur
         III. Sitoplazmada yaşamsal olaylardan sorumlu yapılar bulunur
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) I ve II       D) I, II ve III
 


237)      Boy(cm)
            Sınıf
             4.sınıf  6.sınıf   8.sınıf
     Yukarıda öğrencilere ait  boy-sınıf grafiği verilmiştir. Grafik aşağıdaki hangi hipotezi destekler?
A) Üst sınıfta öğrencilerin boyları daha uzundur
B) Üst sınıftaki öğrencilerin kütleleri daha fazladır
C) Üst sınıftaki kızların boyları erkeklerden uzundur
D) Üst sınıftaki erkeklerin kütleleri kızlardan fazladır


238)Yumurta               2                     3                    Fetüs                 Bebek


       1

    Yukarıda insanda bebek oluşumunu gösteren şemada 1,2 ve 3 ile gösterilen yapılar hangileridir.

                  1               2              3
A    YUMURTA    SPERM        ZİGOT
B    SPERM        EMBRİYO    ZİGOT
C    SPERM        ZİGOT        EMBRİYO
D    ZİGOT        EMBRİYO    SPERM
239)                                                         Omurgalı Hayvanlar

                       Açısından Farklılık gösterir


                          ÇOĞALMA ŞEKİLLERİ
        
            

OLABİLİR            OLABİLİR
    
                  1……………………..                2…………………………

    Yukardaki kavram haritasında 1 ve 2 ile gösterilen yerlere hangi seçenekte belirtilenler getirilebilir.
            1                   2
A    Yumurtlayarak            Bölünerek
B    Kuluçkaya Yatarak        Doğurarak
C    Doğurarak            Yumurtlayarak
D    Bölünerek            Başkalaşım geçirerek

240)Aşağıdaki  hücrelerden hangisi hücre çeperi(duvarı) taşır?

A) Kas hücresi           B) Kan hücresi         C) Kök hücresi      D) Epitel  hücresi

241) Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?

A) Su      B) Toprak           C) Sıcaklık       D)  Oksijen

242)Bir hücrede hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküller hücre içine alınamaz.Ancak küçük moleküller hücre zarından geçebilir.Bu olay hücre zarının hangi özelliği ile ilgilidir?  
     A)Esnek olması           
     B) Seçici-geçirgen olması     
     C)Besinlere ihtiyaç duymaması        
     D) Besinleri zararlı madde olarak algılaması

243)Aşağıdaki çiçek modeli üzerinde verilen numaralardan hangisi yumurtalığı göstermektedir?
     
I
    II
    III
    IV
A)I                B)II                C)III          D)IV

244)    Çiçekli bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen;
I-Polenlerin tozlaşarak dişi organın tepeciğine konması
II-Yumurtalıkta polen ve yumurtanın döllenmesi
III-Erkek organın başçığında polenlerin,Dişi organın yumurtalığında yumurtaların üretilmesi
IV-Embriyonun gelişimi
Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindedir?

A ) I,II,III,IV                 B )III,IV,I,II      
C ) III,I,II,IV                D ) II,I.IV.III


245)Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların             oluşturduğu yapıya verilen isimdir?    
                        
    A) Doku            B) Sistem              C) Organizma            D) Organ topluluğu

246)      - Yavruları doğarak dünyaya gelir
              - Yavrularını sütle beslerler
Yukarıda verilen özellikler hangi canlı grubuna aittir?

A) Kuşlar          B) Balıklar    C) Sürüngenler        D) Memeliler
 
247) “Kloroplast taşıyan hücreler besin üretimi yaparlar.”
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz?

    A) Soğan       B) Tavuk        C) Çam           D) Lahana

                                                                                                         
248)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan biri değildir?

     A) Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi ise yuvarlaktır.
     B) Hayvan hücresinde plastit vardır.
     C) Kloroplast hayvan hücresinde bulunmayıp, bitki hücresinde bulunur.
     D) Bitki hücresinin kofulu büyük olup, hayvan hücresi küçüktür.
 

249) Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organlarından biri değildir?

     A) Yumurtalık        B) Vajina             C) Döl yatağı       D) Testis


250)Aşağıdakilerden  hangisi  bitki  ve  hayvan  hücresini  birbirinden  ayıran  temel  faklardan  biri  değildir?

A-Besin  yapma                                                     
C-Sentrozoma  sahip  olma
B-Enerji  üretme                                                                   
D-Hücre  çeperine  sahip  olma

    
CEVAP ANAHTARI ( 226/250)
226    B    236    D    246    D
227    C    237    B    247    B
228    B    238    C    248    B
229    D    239    C    249    D
230    D    240    C    250    B
231    C    241    B        
232    B    242    B        
233    D    243    C        
234    B    244    C        
235    D    245    B        


251) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sürat, birim zamanda alınan yoldur    .B) sürat artınca alınan yol azalır.
C) sürat birimi saniyedir.            D) Sürat artınca geçen süre artar.
252) Kuvvetle ilgili olarak ;
            I. Yönü ve doğrultusu vardır.
           II. Birimi kg'dır.
          III. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I       B) I ve III       C) II ve III     D) I, II, III
253) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

A)    Vücut ısısını düzenler.
B)    Hücrelere besin ve oksijen taşır.
C)    Sindirim enzimini taşır.
D)    Vücudu mikroorganizmalara karşı korur.

254) Küçük kan dolaşımı ile hangi olay gerçekleştirilir?

A)    Kalp atışının arttırılması
B)    Kanın temizlenmesi
C)    Vücuda kan dağıtması
D)    Doku hücrelerine besin gönderilmesi


255) İnsanda akyuvar sayısının azalmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A)    Vücut direnci zayıflar
B)    Kanda çok az oksijen taşınır
C)    Solunum zorluğu çekilir
D)    Vücudun enerji üretimi azalır

256) Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerinden değildir?
A)    Plazma        B)Kan pulcuğu    C)Akyuvar    D)Alyuvar

257). Kanın yapısında trombositler (kan pulcukları) bulunmasaydı ne olurdu?

A)    Kanamalar durmazdı.
B)    Solunum yapılamazdı.
C)    Karbondioksit dışarı atılamazdı.
D)    Mikroplara karşı antitoksin salgılanamazdı.


258) İnsanlarda akciğer solunum organıdır.
       Aşağıdakilerden hangisi akciğerin solunum organı olmasının insana sağladığı yararlardan değildir?

A)    CO2 (Karbondioksit)’in vücuttan dışarı atılmasını sağlar.  
B)    Boşaltıma yardımcı bir organdır.
C)    Besinlerin sindirilmesine yardımcı bir organdır.
D)    Dolaşım sistemine yardımcı bir organdır.

259) Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin sağlığını korumada etkili değildir?

A)    Kapalı yerde fazla kalmamak
B)    Sıcak yemeklerden kaçınmak
C)    Terli iken soğuğa çıkmamak
D)    Toz duman gibi maddelerin bulunduğu ortamda kalmamak

260) Canlının oluşumu en küçük yapıdan en büyük yapıya doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)    Doku – hücre – organ – sistem – organizma
B)    Organ – doku – hücre – organizma – sistem
C)    Hücre – doku – organ – sistem – organizma
D)    Hücre – doku – sistem – organ – organizma

261)Çizgili (kırmızı) kaslar isteğimiz doğrultusunda çalışır. Düz (beyaz) kaslar isteğimiz dışında çalışır. Hangi organımızın kası yukarıdaki özelliğe uymaz?
A)    Mide    B)Kalp        C)Kalın bağırsak    D)İskelet kası

262)Aşağıdakilerden hangisi belirli görevi yapmak için çeşitli dokuların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır?
A)    Kas
B)    Organizma
C)    Sistem
D)    Organ

263) Kırmızı kan hücreleri aşağıdaki yapılardan hangisinde üretilir?
A)    Kalp
B)    Karaciğer
C)    Kemik iliği
D)    Akciğer

264)Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Hareket eden bir cismin yavaşlamasına sebep olabilir.
B)Hareket eden bir cismin hızlanmasına sebep olabilir.
C)Hareket eden bir cismin yönünü değiştirebilir.
D)Hareket eden bir cismin kütlesini değiştirebilir.265)Doğrultuları aynı,yönleri ve büyüklükleri farklı iki kuvvetin oluşturacağı net kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Küçük kuvvetle aynı yöndedir.
B)Büyük kuvvetle aynı yöndedir.
C)Büyüklüğü kuvvetlerin çarpımına eşittir.
D)Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşittir.

266)Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden biri değildir?

A)   Harekete zıt yöndedir.            C)   Hareket ettirici özelliği yoktur
B)   Yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır        D)   F>Fs ise cisim hareket eder

267)Yol/zaman ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)   Ağırlık        B)   Kuvvet        C)   Yer değiştirme        D)   Sürat

268)Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?

A)   Koşan çocuk                C)   Akan su
B)   Zıplayan çekirge                D)   Yerdeki halı

269)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin kesinlikle sahip olması gereken bir özellik değildir?

A)   Başlangıç noktası olmalı            C)   Uygulandığı cismin şeklini değiştirmeli
B)   Yönü olmalı                D)   Doğrultusu olmalı

270)Bir öğrenci okulu ile evi arsındaki mesafeyi 1200 metre olarak ölçüyor. öğrenci bu yolu 20 dakikada alıyor buna göre bu öğrencinin sürati kaç m/s ‘dir?

A-60m/s          B-30 m/s       C- 5m/s          D- 1 m/s
 
271)          ←25 N   ←25 N      ←    ?      45 N  →  45N  →       
                        A           B                  C         D             E            şekildeki verktörler dengede ise  C verktörünün büyüklüğü kaç N olmalıdır?

A-35 N         B-40N              C- 50 N      D-   45  N
   

 
272)Yukarıdaki grafik bir sporcunun hareketinin zamana bağlı değişimini göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A)I numaralı bölgede sporcunun hızı 2 m/s dir
B)II numaralı bölgede sporcunun hızı 2 m/s dir
C)III numaralı bölgede sporcunun hızı 2 m/s dir
D)II numaralı bölgede sporcunun hızı  1 m/s dir273)  
K ve P noktalarından aynı anda harekete başlayan X ve Y araçları aynı anda S noktasına ulaşmaktadır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir ?
I.    Vx > Vy
II.    Vx = Vy
III.    Vy > Vx

A) yalnız I         B)yalnız II        C)yalnız III        D)II ve III


274) Bir cisme aynı doğrultulu ve yönlü 4N ve 7N’luk kuvvetler etki etmektedir. Buna göre cisme etkiyen net kuvvet kaç N’dur ?

A) 8 N            B) 11 N        C) 12 N         D) 3 N

275) Aşağıda durmakta olan cisimlere etkiyen kuvvetler gösterilmiştir. Bu cisimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.


A)
 
Cisim 18 N ‘luk kuvvet yönünde hareket eder.

B)
 
Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

C)
 
Cisim hareket eder

D)
 
Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır

    
CEVAP ANAHTARI ( 251/275)
251    A    261    B    271    B
252    B    262    D    272    B
253    C    263    C    273    A
254    B    264    D    274    B
255    A    265    B    275    B
256    A    266    B        
257    A    267    D        
258    C    268    D        
259    B    269    C        
260    C    270    D        276)Süratı 36 km/sa olan bir aracın hızı kaç m/s dir?

  A)10            B)20         C)30           D)40
                                                                                      
277)Sürati 70 m/sn olan bir hareketli 4 sn’de kaç metre yol alır?

A)100        B)150       C)280         D)350
    
 278) 6 ve 8 N’luk iki kuvvetin büyük ve küçük bileşkeleri arasında fark nedir?

   A)20          B)5           C)2,5           D)12

279)I.  Tavuk
       II. Timsah
       III  İnek
Yukarıdaki canlılardan hangisi aynı şekilde ürer?
A)I,II  ve III        B)I  ve II    C)I  ve III    D)II  ve III
                    
280)Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar?

      A-Tozlaşma B-Döllenme      C-Meyve      D-Çimlenme                

                       
281)                           10N   Yandaki cisme uygulanan net kuvvet kaç newtondur?
 2N                

A)5N                                       B)7N                              C)8N                             D)12N

282) Bir otomobil 360 km yolu  4h almaktadır.Bu hareketlinin hızı kaç km/h tir?
A)100                                      B)85                               C)75                            D)90  
                
         283)I. kuş    II. balina      III .kurbağa
               Yukarıdaki canlılardan hangisi veya hangilerinde iç döllenme iç gelişim görülür?

             A) I ve II    B) Yalnız I      C) I ve III    D) Yalnız II
                                                                                 
284)Tohumun büyürerek bitkiyi oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

        A.Embriyo        B.Çenek             C.Zigot           D.Gövdecik
                                                                                  
285)I .km/h      II. m/s   III .  N.m   
      Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hız birimidir.

    A-Yalnız I        B-II ve III         C-I ve II           D-I,II ve III

286))Aşağıdakilerden hangisinde bir tohumun çimlenmesi için gerekli şartlar sıralanmıştır?

       A.Işık,karbondioksit,su
       B.Uygun sıcaklık,oksijen,su
        C.Işık,uygun sıcaklık,oksijen
        D.oksijen,karbondioksit,su
                                                                                                      
287)Aşağıdaki verilen canlılardan hangisinde yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi su içerisinde gerçekleşir?

A)    Balina         B)  İnek     C) Kurbağa     D)  Yılan


288) Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?

A )  Böcekler               B )  Isı                     C )  Su                         D )  Rüzgâr

289) 200 metre yolu 40 saniyede koşan bir çocuğun sürati kaç m/s’dir?

A) 4 m/s                     B) 2 m/s                    C) 6 m/s                 D) 5 m/s  

290)Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Cisim sabit hızla hareketine devam eder.    B) Cisim hızlanır.
C) Cisim yavaşlar.                                            D) Cisim yön değiştirir.


291)-Adana-Ankara arası 480 km'dir.Bir yolcu otobüsü bu yolu 8 saatte aldığına göre otobüsün sürati kaç km/h dir?

       A)  30                            B) 40                              C) 60                          D)70

292)18 N VE 12 N'lluk iki kuvvet, aralarındaki açı 180 derece olacak şekilde bir cisme etki etmektedir.Cisme etki eden kuvvet kaç nevtondur?

      A)   6 N                           B) 30 N                           C) 8  N                        D) 10N
 
293)Kuvveti ölçmemize yarayan alet hangisidir?

a) Termometre    b)Dinamometre    c)Barometre        d) Metre

294)Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir adamın Ay'daki ağırlığı kaç N olur?
   
     A)600        B)100   C)6            D)0
         
295)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     
     A)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir  
     B)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir
     C)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir
     D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.

 296) Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ve ağırlık birimi olarak kullanılır?

A) Kilogram     B)Newton    C) Pascal              D)Joule


 297)
 

Yalnız I                    B) Yalnız III                C)  I ve III        D) I, II


298)Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Ağırlık madde miktarıdır
B)Ağırlık birimi Newton’dur
C) Ağırlık eşit kollu  terazi ile ölçülür.
D)Cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişmez
                               
 299)Aşağıdaki atlardan hangisinin sürati  en büyüktür?

A) I.at 100 metrelik mesafeyi 10 saniyede koşuyor.
B)II.at  100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koşuyor.
C) III.at 120 metrelik mesafeyi  10 saniyede koşuyor.
D) IV .at 120 metrelik mesafeyi 12 saniyede koşuyor
                                     
 300)Aralarında 120 m. mesafe bulunan bir kapkaççıyla polisin hızları sırasıyla 2m/sn ve 8m/sn dir. Kapkaççı ve polis sabit hızlarla hareket ettiklerine göre kapkaççının gerisindeki polis kaç saniye sonra kapkaççıyı yakalar?

 A)12          B)15              C)20           D)30
    

        
    
CEVAP ANAHTARI ( 276/300)
276    A    286    B    296    B
277    C    287    C    297    B
278    D    288    B    298    B
279    B    289    D    299    C
280    A    290    A    300    C
281    C    291    C        
282    D    292    A        
283    D    293    B        
284    A    294    B        
285    C    295    C        
FEN_VE_TEKNOLOJİ_6(401-413)

401) Büyüklüğü 7N ve 9N olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)2N    
B)16 N
C)6 N
D)23 N

402) Aşağıdaki eşleştirmeden hangisi yanlıştır?

A)Kurbağa: yavru gelişimi dış ortamda gerçekleşir.
B)Keçi        : İç döllenme görülür.
C)Balina     : Yavru gelişimi anne rahminde gerçekleşir.
D)Hamsi    : Yavru bakımı görülür.
   
403)  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.
B) sürat artınca alınan yol azalır.
C) sürat birimi saniyedir.
D) Sürat artınca geçen süre artar.

404) Kuvvetle ilgili olarak ;
            I. Yönü ve doğrultusu vardır.
           II. Birimi kg'dır.
          III. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve III       C) II ve III     D) I, II, III

405) Ali evde bakmak için yavru bir hayvan almayı düşünmektedir. Babası Ali’ye annesinin bakımına ihtiyacı olmayan bir yavru hayvan alması gerektiğini söylüyor. Babasının bu uyarısını dikkate alan Ali tercih yaparken aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir?

A) Yavru tavşan                B) Yavru köpek
C) Yavru balık                    D) Yavru kedi

406) Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç N’dir.

A)100N    B)60N        C)10N        D)6N

407) Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
B)Sabit süratle hareketine devam eder.
C)Hızlanır
D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır.408) Doğrultuları ve yönleri aynı 3 N ve 5 N ‘luk iki kuvvetin bileşke şiddeti ne olur?

   A ) 3                         B )  8
   C )  5                        D ) 16       
                          

409)  F1 =10 N                 A            F2 = 5 N
                                          0

Şekilde iki kuvvet A noktasındaki bir cisme etki etmektedirler. Cismin hareket etmemesi için,hangi yönde ve ne kadar büyüklükte bir kuvvet uygulamak gerekir?

A)F1 yönünde 5 N
B)F2 yönünde 15N
C)F1 yönünde 15N
D)F2 yönünde 5N

410)12 km/h süratle giden bir bisikletin 15 dakikada alacağı yol kaç km dir?

 A )  4              B )  2,5             C )  3                 D )    6
                                                                                 
411) Osman, fasulye tohumlarını pamuğun içine koyarak, karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında bekletmiştir. Fakat zaman geçtikçe fasulyelerin çimlenmediğini fark etmiştir.
Fasulyelerin çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)    Fasulyeler ışığa çıkarılmalıdır.
B)    Pamuk ıslatılmalıdır.
C)    Fasulyeler soğuk bir yere konmalıdır.
D)    Fasulyeler daha sıcak bir yere konmalıdır.

412) Aşağıdakilerden hangisinde bebeğin oluşumuna kadar geçen süreç doğru olarak verilmiştir?

A)    Embriyo- Bebek- Fetüs -Zigot
B)    Zigot-Fetüs-Embriyo-Bebek
C)    Fetüs-Zigot-Embriyo-Bebek
D)    Zigot-Embriyo- Fetüs-Bebek413)    Kuvvet ;
l. Duran bir cismi hareket ettirir
ll.Hareket halindeki bir cismin yönünü değiştirir
lll.Cisimlerin şeklinde değişiklik yapar.
Yukarıda kuvvetle ilgili verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız l    B)Yalnız ll    C)ll ve lll    D)l, ll ve lll414-Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, yönünü şeklini değiştiren etkiye ne denir?

    A- Kuvvet    B- Sarat        C-Konum        D-Ağırlık415-


F1=12 N                           F2=2N                                               Yandaki şekilde A cismine
                                                                                                   İki kuvvet etki etmektedir.
                                                                                                    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) Cisme etki eden bileşke kuvvet 10 N’dur.
B) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.
C) Bileşke kuvvetin yönü F1 yönündedir.
D) Cisim hareket eder.416-.Bir kuvvet hareket eden bir cisme uygulandığında , cisim üzerinde ne gibi değişmeler olabilir?

        1.Süratinde yavaşlama
         2.Şeklinde değişme
        3.Cismi durdurma  
A)Yalnız 2         B) 1 ve 2        C)2 ve 3           D)1,2,3

417-
V(m/s)
 t(s)
       2    4    6    8    10

Sürati 20 m/s olan hareketlinin sürat –zaman grafiği şekildeki gibidir.
Hareketlinin 4.saniye ile 10.saniye arasında aldığı yol kaç metredir?

a)80                 b)120                  c)160                     d)200418-Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi bir kuvvet etkisinde gerçekleşir?

I-Heyelanda toprağın aşağı kayması
II-Mıknatısın başka bin mıknatısı çekmesi
III-Balonun uçması
IV-Şekerli suyun buharlaşarak ayrışması
        
    A- 1              B- 2              C-3            D-4

419- Aynı doğrultu ve zıt yönlü 9N ve 16 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini biliniz?

    A) 7N            B)11 N        C)17 N        D) 25 N


420- Dünyada 32 kg olan bir maddenin aydaki kütlesi hangi seçenekte verilmiştir?

    A) 40 KG        B) 32kg        C) 20 kg        D) 18 kg


421-1- Kütlesi 50 kg olan paraşütçü, 7 dakikada  22 m/s süratle yere inmiştir. Bu paraşütçünün atladığı yüksekliği ve ağırlığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
          Atladığı yükseklik            Ağırlık
A)       9240 m                           500 N
B)       4620 m                           50 N
C)       1540 m                           500 N
D)       1320 m                           50 N

422-)  Bir hareketlinin aldığı yolu hesaplamak için aşağıdakilerden hangilerine ihtiyaç duyarız?
                A )Sürat-yol               B )Sürat-zaman          C )Yön-sürat              D )Uzaklık-zaman

423-  Hücrede tüm hayatsal olayların geçtiği yere ne ad verilir?
          A )  Çekirdek            B )  Sitoplazma          C )  Lizozom                 D )  Mitokondri

424-3 kilometrelik yolu 1 saat 40 dakikada yürüyen kişinin süratini kaç m/s ‘ dir?


A)    0.5 m/s
B)    0.8 m/s
C)    1 m/s
D)    2 m/s     
 

425-Durgun haldeki bir topa, Selin 10 N Doğu yönünde kuvvet uygularken, Ayşin’de Batı yönünde 10 N kuvvetle topu kendine doğru çekiyor.Bu durumda topun hareketi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Top batı yönünde 5 N kuvvetle hareket eder
B)Top durgun halde kalmaya devam eder
C)Top doğu yönünde 1 N kuvvetle hareket eder
D)Top sabit süratle hareket etmeye devam eder          

 CEVAP ANAHTARI ( 401/425)
401    D    411    B    421    A
402    D    412    D    422    B
403    A    413    D    423    B
404    B    414    A    424    A
405    C    415    B    425    B
406    A    416    D        
407    C    417    B        
408    B    418            
409    D    419    A        
410    C    420    B        426- Bir tohumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 A)Çenek yaprak            
  B)Embriyo                 
  C)Kabuk               
  D)Yumurta hücresi

427)  Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından sayılmaz?
A)Çekirdek                     B)Koful                        C)Sitoplazma             D)Hücre zarı

428)Bir çocuk 600m uzaktaki evine 2 dakikada gitmiştir.Hızı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)10 M/S                       B)20 M/S                      C)5 M/S                     D)2 M/S

429)İçinde farklı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Bileşik                      B)Element                       C)Karışım                  D)Çözelti

430) Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?
A) deniz suyu               B) şeker    C) Karbondioksit    D) İyot

431) İçinde yalnız  aynı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bileşik                       B)Element         C)Karışım       D)Çözelti

432-  Aşağıdakilerden hangisi  sadece bitki hücresinde bulunur?

     a)Hücre zarı        b)Kloroplast        c)Mitokondri          d)Ribozom


433-  Ruhsal değişimin en fazla olduğu gelişim dönemi hangi dönemdir?

a) Bebeklik       b)Çocukluk       c)Ergenlik      d)Yetişkinlik


434- Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ruhsal değişim en fazladır?

             a)- Çocukluk    b)- Bebeklik        c)- Yetişkinlik      d)- Ergenlik


435- Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalmaz?

            a)- Timsah          b)- Kanarya         c)- Balina            d)- Karınca
436-  

Badem Ağacı→ Badem  çiçekleri
                                                         ↑    ↓
fidan        yumurta    polen
                                                               ↑                                               ↓
Badem
tohumu        1.kutu    
                                                                ↑                                                ↓                                                                                                              
2.kutu
Badem                                                      
Embriyo


            Yukarıdaki şemada badem ağacının hayat döngüsü yer almaktadır.Şemaya göre 1 ve 2 no’lu kutulara yazılacak kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?  
                
    1.Kutu                            2. Kutu         

A)     Erkek organ                  Tozlaşma
B)      Tozlaşma                      Döllenme
C)      Döllenme                      Tozlaşma
D)      Tozlaşma                      Meyve
                                                          
                                                                      
                                                                
437        -  Hücre zarı tam geçirgendir.
- Sentrozom yalnızca hayvan hücresinde bulunur.
- Hücre zarının yapısını yalnızca proteinler oluşturur.
- Hücrede yaşamsal olaylar çekirdekte gerçekleşir.
- Çekirdeksiz hücreler de vardır.
              - Hücrede görevli yapılara organel adı verilir.

 Yukarıda  hücre ile ilgili verilen cümlelerden kaç tanesi doğrudur?
     A) 2                           B) 3                        C) 4                          D) 5438-  Hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını gösteren büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Sürat        B) Zaman        C) Yol        D) Uzunluk


439- Canlıların  döllenmesi  ve embriyo gelişimi  ile ilgili verilen eşleştirmelerden  hangisi yanlıştır?

A)    alabalık   -  dış döllenme
B)    maymun  -   iç gelişme
C)    şahin       -  iç döllenme
D)    yılan       -   iç gelişme

              
440-  Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
a)Mitokondri             b)Ribozom               c)Koful              d)Hücre duvarı
                                                                                                          
                                                                                                          

441-  Vücudumuzdaki yapı ve organlardan belirli işlevi yapılacak duruma gelmesine ne denir?

a)Gelişme              b)Büyüme              c)Olgunlaşma             d)Üreme               

                                                                                                           
442-  Hangisi erkek üreme organı değildir?
a)Testis                b)Sperm kanalı         c)Salgı bezi              d)Döl yatağı

                                                                                                             

443-  Çekirdeği çıkartılan bir hücrenin yaşamında, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşemez?
    I. Hücrenin büyüme ve gelişmesi
    II.Hücrenin bölünmesi
    III.Organellerin çalışmasının denetimi

a)I ve II               b)I ve III             c)II ve III            d)I,II,III                       

444- Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalmaz?                       
 
           a) İnek                        b) Tavşan                 c) Kanguru             d) Yılan


445-   Aşağıdakilerden hangisinin görevi salgı maddelerini paketlemektir?
 
           a) Ribozom                b) Golgi cisimciği                   c) Sentrozom          d) Mitokondri


446-  Aşağıdakilerden hangisi tek başına bir canlı oluşturur?
   A) polen             B) yumurta                        C) sperm                             D) tohum
447-  Aşağıda verilen değişim özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
    A) Sütten yoğurt yapılması
    B) Hamurun mayalanması
    C) Gazın Yoğunlaşması
    D) Elmanın çürümesi
448-  
•    A Yavrusunu sütle besliyor.
•    B  Yumurtayla çoğalıyor ve yavrusunun gelişimiyle ilgileniyor.
•    C   Yumurtaları vücudun dışında dölleniyor.
Yukarıda verilenlere göre A;B ve C hangi seçenekteki hayvanlar olabilir?
       A                     B                   C  
a)  Fok              Timsah           Ördek
b)  Tavşan         Ördek             Sazan
c)  Koyun          Mezgit            Penguen
d)  Serçe            Kurbağa         Ördek


449-       
            K                             YUMURTA


                                  ZİGOT


                                      

 
                                      M

                                   Bebek


İnsanlarda üremeyi gösteren şemada K, L ve M kutularına hangi kavramlar yazılmalıdır?

                    K                 L                     M
a)    Embriyo          Sperm            Fetüs
b)    Fetüs               Sperm            Embriyo
c)    Sperm             Embriyo         Fetüs
d)    Sperm             Fetüs              Embriyo


450- X canlısı tatlı suda yasayan bir hücreli olup kendi besinini kendi yapıyor. Y canlısı, tatlı suda yaşayan bir hücreli olup besinini hazır alıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi X canlısında bulunup Y canlısında bulunmaz?

A) Kloroplast    B) Hücre zarı
C) koful                                     D) Sitoplazma
 

CEVAP ANAHTARI ( 426/450)
426    D    436    B    446    D
427    C    437    B    447    C
428    C    438    B    448    B
429    B    439    D    449    C
430    A    440    D    450    A
431    B    441    C        
432    B    442    D        
433    C    443    D        
434    D    444    D        
435    C    445    B        

 

451-

X        Y    
Hücre duvarı    -    Hücre duvarı    +
Plastidler          -    Plastidler          +
Sentrozom        +    Sentrozom      -
Koful                  küçük    Koful            büyük

Tabloda verilen X ve Y ile gösterilen bilgilerden hangisi doğrudur.?

A)X bitki hücresidir.                     B)Y hayvan hücresidir
C)Y bitki hücresidir                      D)İkisi de hayvan hücresidir.

452-  Hücre organelleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?           

     A)Hücre zarı: Hücreyi dış etkilerden korur

     B)Ribozom: Protein üretir

     C)Lizozom: Hücrede boşaltım yapar.

      D)Mitokondri: Enerji üretir.
453-  Sperm ve yumurta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

     
      A)Sperm yumurtaya göre daha küçüktür.

      B)Yumurta hareketsiz,sperm hareketlidir.

      C)Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile fetüs oluşur.

      D)Spermin görevi yumurtayı döllemektir.


454-  Fasulye ve tavuğun hücre yapılarını araştıran bir öğrenci  aşağıdakilerden hangisinin, her iki hücrede bulunan ortak bir yapı olamadığını tespit der?
       
A-Hücre zarı                        B-Çekirdek       
    C-Sitoplâzma                              D-Hücre duvarı (Çeperi)

455-      I-    Mide                    
    II-    Testisler
    III-    Karaciğer                
    IV-    Böbrek
    Yukarıda verilen organlardan hangisi üreme sistemi ile ilgilidir?
    A- I            B- II                C- III            D- IV
456-  Gelişmiş  canlılar da ;
    X hücresinde sentrozom ve lizozom organeli bulunmaktadır.
    Z hücresinde ise koful büyük ve klorofil pigmenti içeren yapı bulunmaktadır
           Buna  göre , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A)    X hücresinde protein sentezi yapılmaktadır.
B)    Z hücresinde oksijenli solunum gerçekleşir.
C)    X hücresi fotosentez yapar.
D)    Z hücresi hücre duvarı ve hücre zarına sahiptir.


457-  Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde hem iç döllenme hem de iç gelişim vardır?

A ) Tavuk         B) Ahtopot             C) Somon balığı        D) Kanguru


458-  Organik tarımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Çevre kirliliğini artırmak    C)Çölleşmeyi önlemek
B)Ürün miktarını artırmak.    D)Ürün  kalitesinde artış sağlamak.


459-  Aşağıdakilerden hangisi bitkinin çimlenmesi için gerekli değildir.

A)Işık        B)Oksijen        C)Sıcaklık      D)Su
460-  Dişi üreme hücresi aşağıdakilerin hangisinde üretilir?

   a-)Dişicik borusu          b-)Tepecik
   c-)Yumurtalık               d-)Başcık


461-  Tohumun büyüyerek bitkiyi oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Embriyo         B.Çenek       C.Erkek organ     D.Besin                                        

462-             I-Problemi belirleme
                    II-Gözlem
                   III-Deney
Yukarıdaki yargılardan hangileri bilimsel araştırmanın basamaklarını oluşturur?
A. 1-11     B.11-lll       C1-lll     D.1-11-lll                                                            

463-  Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özellik değildir?

    A) Boşluklu yapı            B) Kütle
    C) Yoğunluk                D) Hacim

464-  Aşağıdaki bitkilerden hangisi meyvedir?

a)Marul               b)Biber             c)Lahana             d)Ispanak

465-   Tohum çimlenirken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?

a)Su                 b)Sıcaklık           c)Oksijen               d)Işık

466-  Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir
A) Su yosunu         B)Kara yosunu             C)Eğrelti otu           D)Buğday


467-  Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekli açısından diğerlerinden farklıdır?
A)İnsan                   B)Kaplumbağa               C)Yarasa                   D)Tilki


468-  Sıvı maddeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bulundukları kabın hacmini alırlar
B)    Belirli bir şekilleri yoktur
C)    Sıkıştırılamazlar
D)    Konuldukları kabın şeklini alırlar


469- Çiçeğin erkek üreme organındaki polenlerin dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına ne ad verilir?

A) Tozlaşma            B)Üreme                       C)Büyüme                  D)Taşıma


470-  Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin bölümlerinden değildir?

A)Taç yaprak       B)Çanak yaprak   C)Çiçek sapı    D)Erkek organ


471-  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinin özelliğidir?

    I-Yuvarlak oluşu
    II-Kloroplast organelinin olması
    III-Hücre duvarına sahip olması
A)  yalnız II            B)  yalnız III        C)  II-III        D)  I-III


472-  Aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin görevidir ?

A)   Atıkları depolamak,        B)   Protein sentezlemek
C)   Enerji üretmek                D)   Fotosentez yapmak473-   Aşağıdaki canlıların hangisinde yavru bakımı görülür?

      A. İnek                                 B. Yılan
      C. Kurbağa                          D. Timsah

 

474-  Ergenlik döneminde karşılaşılan zorlukların çözülmesi ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a.    Anne- Babamızdan yardım alabiliriz.
b.    Doktorlardan yardım alabiliriz.
c.    Öğretmenlerimizden yardım alabiliriz.
d.    Kendi kendimize düşünerek çözebiliriz.
475-      Bir öğrenci yanağından aldığı ağız epiteli ve soğan zarını mikroskopla incelediğinde  aşağıdaki yapılardan hangisi incelediği her iki hücrede de   gözleyemez?

A)    Sitoplazma
B)    Çekirdek
C)    Hücre çeperi
D)    Hücre zarı
CEVAP ANAHTARI ( 451/475)
451    C    461    A    471    C
452    C    462    D    472    C
453    C    463    C    473    A
454    D    464    B    474    D
455    B    465    D    475    
456    C    466    D        
457    D    467    B        
458    D    468    A        
459    A    469    A        
460    C    470    C        476-  Aşağıdaki olaylardan hangisi dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesinden önce gerçekleşir?

A)Tozlaşma               B)Yumurtalığın olgunlaşması        
C)Tohum oluşumu           D)Meyve oluşumu

477-  Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşıma örnek olabilir?

              A) Yumurtadan çıkan civcivin büyüyerek tavuk olması.
               B)  İnsanların çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçmesi.
                  C)  Kedi yavrusunun büyüyerek kendi yavrularını doğurması.
                  D)  Tırtıldan kelebek oluşması.

 
478-  Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi bir
         yönü ile diğerlerinden farklıdır?

                  A) Kararsızlık    
                  B) Boy uzaması    
                  C)  Vücutta yağlanma  
                  D) Sivilce çıkması            

479-  Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen duygusal değişimlerden biridir?

a)    Boy uzaması
b)    Sivilce çıkması
c)    Sebepsiz can sıkıntısı hissetme
d)    Kas gelişimi
480-  Aşağıdakilerden hangisi Ribozomun görevlerindendir?

e)    Protein sentezi yapar
f)    Enerji üretir
g)    Salgı maddelerini üretir
h)    Hücrenin sindirim sistemidir

481-  Aşağıdaki hayvanların hangisinde yavru bakımı görülmez?

            a) Kuş        b) Köpek        c) Yunus        d) Balık


482-  Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir?

  a) Çanak yaprak        b) Taç yaprak        
  c) Dişicik borusu        d) Döl Yatağı
    

483-  Aşağıdaki sistemlerden hangisinin görev yapmaması bir canlının yaşamını tehlikeye sokmaz?

A)Solunum sistemi                   B)Boşaltım sistemi
C)Dolaşım sistemi                   D)Üreme sistemi

484-  Aşağıdaki maddelerden hangisi dişicik borusunun özelliklerindendir?
    A) Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur.
    B) İçinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur.
    C) Başçığı taşır.
    D) Çiçek tozların bulunduğu kısımdır.

485-  Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnektir?

           A)Kaplumbağa      
           B)Civciv                
           C)Kelebek
           D)Karınca

486- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin üreme organıdır?

           A)Yaprak           
           B)Meyve      
           C) Çiçek    
           D)Polen487-  Aşağıda verilen yapılardan hangisi dişi üreme sistemine ait değildir?

           A)Yumurta        
           B)Yumurtalık     
           C)Vajina         
           D)Testis                

488 -     I. Kloroplast                IV.golgi cisimciği
       II. Ribozom                V. Hücre duvarı
       III. Mitekondri            VI. Senrozom

    Yukarıdaki organellerden hangileri hangileri btki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklılıkları oluşturur?

a. I,III,IV            b. I, V, VI            c. II,III,V    d. III,IV,V


489-     I. Ribozom: Enerji üretir
II. Lizozom rotein sentezler

Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) I doğru   II yanlış
B) I Yanlış II doğru
C) ikisi doğru
D) ikiside yanlış


490-    -Elektrik santralı gibi enerji üretir,
-Protein üreten bir fabrika gibidir,
-Hücrenin atık madde,  su ve besin depolarıdır
    Yukarıda hücredeki çeşitli organellerin görevleri verilmiştir.

    Aşağıdakilerden hangisi bu organellerden biri olamaz?

      a) koful                b) ribozom
    c) mitokondri                d) sentrozom

491-  Bağımsızlık arayışı  içinde olan bir ergenin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması beklenir?

A)    Beni neden yalnız bırakmıyorlar.
B)    Neden kimse beni anlamıyor.
C)    Ben kimim.
D)    Acaba o benimle arkadaş olur mu.

492-   İnsan vücudundaki sistemler çeşitli nedenlerle sağlığını yitirebilir.

             Aşağıdaki durumlardan hangisi bir insanın neslinin devamını olumsuz etkiler?

        A) Gözde meydana gelebilecek bozukluk
        B) Saç derisinde oluşacak bir hastalık
        C) Yumurta oluşumunu engelleyecek bozukluk
        D) Ayak kemiğinde oluşacak bir kırık
    

493-Yukarıda bazı maddelerin tanecikli yapısını gösteren modeller verilmiştir. Bu modellerde verilen bilgilere göre hangi maddeler bileşiktir?
a) a, b ve d        b) b ve e        c) c ve e        d) a ve d


494-        I-SALGI ÜRETİMİ
II-PROTEİN SENTEZİ
III-ENERJİ ÜRETİMİ
IV-BESİN ÜRETİMİ
Yukarıda verilen olayların gerçekleştiği organeller hangi şıkta doğru verilmiştir?
              Ribozom                           mitokondri                       kloroplast                   golgi
a-             II                                           IV                                    III                             I
b-             II                                           III                                     I                              IV
c-              I                                            II                                     III                            IV
d-             II                                           III                                    IV                              I495-  Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en fazladır?

A) Süt             B) Oksijen
C) Su             D) Bardak


496-         I. Ağırlık dinamometre  ile ölçülür.
.       II. Kütle her yerde farklı büyüklüktedir
          III. Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’dan 6 kat fazladır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a-) I ve III        b-) Yalnız III        c-) Yalnız I        d-) I ve II
497-   Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı  bir kuvvet söz konusudur?

A)    Çocuğun saçını taraması
B)    Şoförün gaza basması
C)    Duvarın matkapla delinmesi
D)    Çatıdan düşen kiremitin yere doğru inmesi

498-    I.Saf su
       II.Demir
      III.Talaşlı yağ
Yukarıda verilen maddelerle ilgili olara aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. saf maddedir.
B) II. tek cins tanecik içerir.
C) III. homojen karışımdır.
D) I ve II aynı kaba konursa heterojen karışım olur.        

499-  
 

500-  
      


CEVAP ANAHTARI ( 476/500)
476    A    486    C    496    C
477    D    487    D    497    D
478    A    488    B    498    C
479    C    489    D    499    A
480    A    490    D    500    D
481    D    491            
482    D    492    C        
483    D    493    D        
484    A    494    D        
485    C    495    B        

601-  V(m/s)

5

    t(s)   
 2         4       6        8

Grafiğe göre hareketlinin 2-5 ile 6-5 arasında aldığı yol kaç metredir?

A) 40m           B)20m         C)10m         D)5m

                                                                         

602-  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
a) yumurtanın haşlanması
b) mumun yanması
c) buzun erimesi
d) patates kızartması


603-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) katılar maddenin en düzenli halidir
b) tanecikler arası boşluk en az gazlardır.
c) sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
d) gazlar sıvılardan daha akışkandır.


604-   Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?
A) Süt                                                                                  B) Oksijen
C) Yağ                                                                                  D) Bardak


605-  Maddenin yapıtaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddeler gözle göremeyeceğimiz kadar küçük parçacıklara bölünebilir.
B) Maddenin yapı taşı olan atomlar kare şeklindedir
C) Atomlardan daha küçük parçacıklar vardır
D) Maddenin yapı taşı olan atomlarla ilgili görüşler zaman içerisinde değişime uğramıştır.


606-  Hangisi atomla ilgili arştırma yapan bilim adamlarından değildir?
 A) John Dalton          B)Madam Curie        
 C) Neils Bohr            D)George Ohm
 


607-   Bir kaplumbağa 500 cm lik yolu 100 s de alıyor. Bu kaplumbağanın sürati kaç m/s dir?
 A) 5         B) 0,5     C) 0,05        D) 0,005

608-  Ayda 50N gelen bir cismin dünyadaki kütlesi kaç kg’dır?(g=10)
a) 26        b) 30        c) 40        d) 50


609-  Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş bir kuvvettir?
a) bir bisikletlinin bisiklet kullanmaya başlanması
b) bir arabanın yavaşlaması
c) bir motorun sabit hızla  düz bir yolda ilerlemesi
d) bir kayakçının yokuştan aşağı hızlanması


 
610-      1- katılar sıkıştırılabilir
              2- sıvılar bulundukları kabın şeklini alır
              3- gazlar titreşim ve öteleme hareketi yapar         ifadelerinden hangileri doğrudur?
   
 A) 1 ve 3      b)1 ve 2     c)  yalnız 3    d) 2 ve 3


611-  
1.Katılar sıkıştırılamaz, ancak sıvı ve gazlar sıkıştırılabilir.    2. Atom mikroskopta görülebilir.    3. Atom daha da küçük parçacıklardan oluşur.

4.Atom kavramı ile ilgili her şey bilinmektedir.    5.Atom kavramını ilk kez Democritus (Demokritos) ortaya atmıştır.    6. Katı maddelerin tanecikleri arasında da boşluklar vardır.


7.Hücre atomdan daha büyüktür.    

8. Tüm maddeler atomlardan oluşur.    9. Marie Curie atomla ilgili önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biridir.
Yukarıdaki tabloda atomla ilgili 9 adet kutuda bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangi kutudaki bilgiler yanlıştır?
A) 1-2-4            B) 7-8-9           C) 3-5-6          D) 1-5-6


612-  
           I. Saftır.
                 II. Homojendir.
                III. Aynı cins atom içerir.

     İfadelerinden hangisi ya da hangileri element ve bileşikler için ortak özelliklerden değildir?

A) Yalnız I                              B) Yalnız III
C) I – II                                   D) II – III
                                                                                                             

613-  İletken bir telin direnci ile ilgili olarak

I.    Telin cinsine bağlı değildir.
II.    Telin boyu arttıkça direnci azalır.
III.    Telin kalınlığı arttıkça direnci artar.
Yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yanlız I        B) II ve III        C) I ve III     D) I,II, ve III

      

614-     I. Su buharı
    II. Demir
    III. İyot
Yukarıdaki maddelerden hangileri birden fazla cins atom içerir?

A) Yalnız I    B) II ve III    C) Yalnız III        D) I,II ve III

615-  Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hali olan x, y ve z halleri için şu bilgiler veriliyor.
x  Taneciklerinin hareket enerjisi en azdır.
y  Belirli bir şekli yoktur ve sıkıştırılamaz.
z  Daima bulunduğu kabın tamamını doldurur.

      Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur ?

                x            y            z
    A-                             sıvı            katı            gaz
    B-                  gaz            sıvı            katı
    C-                  katı            sıvı            gaz
    D-                   sıvı            gaz             katı

    
616-  Ütünün fişini aşağıda verilen maddelerden hangisiyle kaplarsak elektrik çarpması riskinden korunmuş olamayız ?

A- Plastik
B- Kauçuk
C- Porselen
D- Çinko
617-  
 Sürat-zaman grafiğinin altında kalan alan, hareketlinin aldığı yolu verir. Buna göre verilen grafikten yararlanarak hareketlinin 9 saniyede alacağı yolu bulunuz.
a.    20m        b.  30 m        c.   45 m        d. 60

618-   Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir?
           I.      İletkenin cinsi
           II.     İletkenin  boyu
           III.    İletkenin kalınlığı

      A.  Hepsi             B.  I  -  III        C.  II -  III       D.  Yalnız II      

                                                                     

619- Hangi seçenekte verilenlerden biri katı , diğeri sıvı yalıtkan maddelere örnek verilebilir ?

        A.  Gümüş  -   şekerli su                   B.   Bakır  -  alkollü su
        C.   Plastik  -  saf su                          D.   Cam   -  tuzlu su

                                                                        

620-  I-İÇ ORGANLARIMIZI KORUMAK                     II-VÜCUDUN DİK DURMASINI SAĞLAMAK
   III-KAN HÜCRESİ ÜRETMEK                          IV-KANIN PIHTILAŞMASINI SAĞLAMAK
YUKARIDA VERİLEN ÖZELLİKLERDEN HANGİLERİ İSKELET SİSTEMİNE AİTTİR?

A) I-II                    B) III-IV                         C) II-IV             D)I-II-III


621-  AŞAĞIDA VERİLEN EKLEM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEKLERİNDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A) OYNAR EKLEM-EL VE AYAK BİLEKLERİ                    B) YARI OYNAR EKLEM-KAFATASI KEMİKLERİ
C) OYNAMAZ EKLEM-KUYRUK SOKUMU                    D) YARI OYNAR EKLEM-OMURLAR ARASI622-     Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Bakır tel            B) Çeşme suyu            C) Gümüş tel            D) Cam levha
623-          Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir olaydır?
   A) Mumun erimesi               B) Demirin paslanması
   C) Odunun yanması              D) Elmanın çürümesi
                

624-         Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
        A) Akışkan olmaları                                     B) Bulundukları ortama yayılabilmeleri
        C) Atom yada moleküllerden oluşmaları       D) Sıkıştırılabilmeleri


625-  1.Aşağıdaki bitkilerden hangisi meyvedir?

a)Marul               b)Biber             c)Lahana             d)Ispanak

CEVAP:BCEVAP ANAHTARI ( 601/625)
601    B    611    A    621    B
602    C    612    B    622    D
603    B    613    D    623    A
604    D    614    A    624    C
605    B    615    C    625    B
606    D    616    D        
607    D    617    C        
608    B    618    A        
609    C    619    C        
610    D    620    D        626-  
    Yol (m) - Zaman (t) grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin sürati kaç m/s’dir?


A) 5 m/s     B) 10 m/s     C) 15 m/s       D) 30 m/s


627-  
Şekilde, sürat- zaman grafiği verilen hareketli için;
I-       Hareketlinin sürati sabittir.
II-    Hareketli, 6 s’de, 150 m yol alır.
III-     Hareketlinin sürati, giderek artmaktadır.
IV-     Hareketli, 0-2 s arasında 30 m yol kat eder.
V-    Hareketlinin sürati; 15 m/s’ dir.
 İfadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I-IV-V         B)  I-II-IV         C) I-II               D) II-III

628-   Maddenin bölünemeyen en küçük yapısına ne denir?

A) Bileşik       B) Molekül      C) Atom      D) Element


629-  Aşağıdakilerden hangisinde su molekülleri diğerine göre en düzensizdir?
A)Buz             B)Sıvı su                 C)Su buharı          D)Tuzlu su


630-  Aşağıdaki değişimlerden hangilerinde maddenin fiziksel özelliği değişir?
A)Demirin oksitlenmesi                 B)Kâğıdın yırtılması
C)Yumurtanın pişmesi                   D)Elmanın çürümesi  


631-  Aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) cam                b)kurşun kalem ucu     c)plastik          d)porselen


632-  Bir devrede aşağıdakilerden hangisini çıkartırsak  devreden akım geçmeye devam eder?

a) Anahtar       b) Üreteç              c) İletken tel           d) Direnç ölçer

633-  Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine hangisine bağlı değildir?

a)    İletkenin boyuna
b)    İletkenin cinsine
c)    İletkenin kesit alanına
d)    İletkenin şekline

                 
                                                                                                                                         III.
                                       I                                          II.                                              
634-                 
                                                        S                                             2S                                               3S
                                     L                                             L                                                L     

      Yukarıda kesit alanları ve uzunlukları verilen aynı maddeden yapılmış iletkenlerin                   dirençleri arasındaki ilişki nedir?

                    a) III‹ II ‹ I             b) III › II › I                  c) I = II=III            d) II › III › I

                  

635-  Aşağıdaki maddelerden hangisinin direnci daha buyuktur?

a) Bakır tel          b) hava       c) demir civi         d) alüminyum


636-  Atomlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin en küçük yapıtaşıdır.
B) Aynı cins atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur.
C) En az iki cins atom bir araya gelerek elementleri oluşturur.
D) Moleküller daima farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur.
637-  

                                         
Yukarıdaki şekilde verilen moleküldeki atom çeşidi ve toplam atom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
        Atom çeşidi                     Atom sayısı
A)         4                                        7
B)         3                                        7
C)         7                                        3
D)         3                                        5


638-  Aşağıdakilerden  hangisi bir öğrencinin kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alması gereken önlemlerden birisi olarak düşünülemez  ?                                                                                                            A.Elektrik prizlerine suyla yaklaşmamak                            B.Patlamış lambayı değiştirmek için önce elektrik düğmesini kapatmak    
C.Elektrik çarpmakta olan birisini kurtarmak için  çıplak elle çekmeye çalışmak
D.Kopmuş elektrik kablosunu birbirine bağlarken plastik eldiven kullanmak


639-  Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çevirir
Yukarıda görevi verilen elektrik devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Pil               B.Anahtar           C.Ampul            D.Duy


640-  Bazı durularda devrenin direncini değiştirmek gerekebilir.
Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi bu amaca yönelik olarak üretilmiştir ?
A.Ampul         B.Sigorta            C.Reosta            D.Bağlantı kablosu


641-  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini az iletir ya da hiç iletmez?
A.Bakır            B.İnsan vücudu   C.Tuzlu su        D.Porselen


642-  Bir iletkenin  direnciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. İletkenin  boyu arttıkça artar
B. İletkenin kalınlığı artıkça azalır
C. İletkenin cinsine bağlıdır
D. İletkenin ağırlığına  bağlıdır


643-  Sinem cep telefonun şarj aletinde bir kopukluk olduğunu fark edip ,kopuk kablonun iki ucunu birleştirmiştir .
Üzerinden elektrik geçen iletken malzemelerinin üzerlerinin kaplanmasının gerektiğini bilen Sinem,bu kaplama içinde aşağıdaki malzemelerden  hangisini kullanabilir?
1.Alüminyüm    folyo
2.Plastik bant
3.Yara bandı
A.Yalnız 1         B.Yalnız 2          C.1  ve 2           D.2  ve  3                                          testucu
644-                                                Şekildeki düzenekte test ucu telin hangi noktasına                          
                                                      değerse ampül en parlak     Yanar?
                                                      a-) K                b-) L        c-) M             d-) N
        K    L   M   N               645-Yalıtkan                İletken     


yukarıda iletken – yalıtkan tablolarında bir hata var.    hatanın düzeltilmesi için hangi maddeler yer değiştirilmelidir?
        a-) b – l        b-) c - k    c-) a – k        d-) a – m                                  


646-  Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
    a- İletkenin cinsine        b- İletkenin şekline
    c- İletkenin boyuna        d- İletkenin kesitine


647-   Aşağıda verilen hangi devre elemanının sembolü yanlış verilmiştir
 648-   Hücrede kalıtsal karakterlerin taşındığı ve hücrenin yönetim merkezi olan organel hangisidir?

    A )  Çekirdek                 B )  Koful
   C )  Mitokondri              D )  Kromozom

649-   Bir tohum çimlenirken aşağıdakilerden
hangisini kullanmaz?
A)  Suyu                       B)  Oksijeni
C) Toprağı                   D) Çenekteki besini

650-  Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır?
A)Demir çivi    B)Cam çubuk      C)Bakır kablo    D)Tuzlu su


CEVAP ANAHTARI ( 626/650)
626    A    636    D    646    B
627    D    637    B    647    D
628    C    638    C    648    A
629    C    639    C    649    C
630    C    640    C    650    B
631    B    641    D        
632    D    642    D        
633    D    643    D        
634    A    644    A        
635    B    645    C        


651-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bileşikler atomik yapıda olabilir
B)Elementler moleküler yapıda olabilir
C)Bileşikler en az iki çeşit elementten oluşur
D)Elementler aynı cins atomlardan oluşur

652-  Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar?
A)Su    B)Demir   C)Tahta    D)Taş


653-  I.İletkenler elektrik enerjisini iletirler
   II.Yalıtkanlar güvenlik amacıyla kullanılırlar
   III.Yalıtkanlar bazı durumlarda iletkenlik kazanabilir
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)I    B)I-II      C)I-II-III    D)I-III

654-     Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?   
A)Kömürün yanması             
B)Suyun buharlaşması          
C)Demirin paslanması          
D)Şekerin yanması
655-    Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?
A)Bileşik   
B)Karışım   
C)Element   
D)Çözelti

656-              I. İletkenin kesit alanı        II. İletkenin boyu
                III. İletkenin sertliği        IV.İletkenin cinsi
1- Bir iletkenin direnci yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

 A)III         B)IV           C)I-II-III        D)I-II-IV
657-  Aşağıdakilerden kaç tanesi iletkendir?
      a) tahta     b) cam      c) demir     d) kağıt     e) alüminyum

a) 1                          b) 2              c)  3                     d)  4
                                                             

658-             1-İsteğimizle çalışır
                     2-Hızlı kasılır
                     3-Çabuk yorulur
Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kaslara ait özelliklerdendir?
a) yanlız 1        b) yanlız 2     c) 2-3           d)1-2-3

659-      (….)Elektrik prizlerine metal eşya sokmalıyız
       (….)Elektrik prizlerinin kablo uçları açıkta bulunmalıdır
       (….)Elektrik kablolarına ayağımızla basmamalıyız
       (….)Yerinden çıkmış bozulmuş prizleri hemen tamir ettirmeliyiz

Yukarıdakiler bilgiler doğru ise ‘D’,yanlış ise ‘Y’ ile işaretlendiğinde sırasıyla doğru işaretleme hangisindeki gibi olur?

      A.D-Y-D-D      B.Y-D-Y-D              C.Y-Y-D-D            D. D-Y-Y-D

660-  Kurulan bir elektrik devresinde,farklı uzunlukta ve aynı kalınlıkta bakır teller kullanılmıştır.
    Buna göre,yapılan deneyle aşağıdakilerden hangisi ispatlamıştır?
    A.Direncin iletken uzunluğuna bağlı olduğu
    B.Direncin iletkenin kalınlılığına bağlı olmadığına
    C.Elektrik enerjisini en iyi bakır tellerin ilettiğini
    D.Her iletkenin direnci olduğunu
661-

                      Test ucu
                    K  L M N            Şekildeki düzenekte test ucu  
                                                  telin hangi noktasına değerse
                                                         ampül en parlak yanar        A. K                B. L            C. M                 D. N
662-  
Aşağıdaki olayların hangisi sadece fiziksel bir değişim olduğunu gösterir?
A)Maddenin kokusu değişir
B)Maddenin şekli değişir
C)Maddenin rengi değişir
D)Maddenin kimliği değişir.


663- “Mert anahtarını kaybettiği için kapının önünde eve nasıl gireceğini düşünmektedir.Bu sırada yazın denize girdiği gibi kapının içerisinden de geçebileceği aklına geliyor.Mert kapalı kapının içinden geçmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.”

Yukarıdaki parçada Mert’in başarılı olamamasının nedeni sizce kapının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Atomlardan oluşmaktadır
B) Boşlukta yer kaplamaktadır.
C)Taneciklerinin arasında gaz moleküllerine göre daha az boşluk bulunmaktadır.
D) Öteleme yapmamaktadır


664-  
        

 

665-
                  

666-  Şekildeki elektrik devresinde  boş uçlara aşağıdakilerden hangisi bağlanırsa ampul yanar?

A)Tahta çubuk                          B)Plastik silgi

C)Cam boru                              D)Demir makas

667-       Ahmet elektrik enerjisi aktarmak için kullanılan   iletken tellerin kömür sobasının altından geçtiğini görüyor.
         Aşağıdakilerden hangisinin yapılması elektrik çarpmasını engelleyici uygun bir davranış olur?
   
         A) Ahmet iletken telleri sobanın üstüne taşıması.
         
         B) Ahmet’in kömür sobasında odun yakması

        C) Ahmet’in elektrik tellerini sobadan uzak bir yere taşıması.

        D) Ahmet’in elektrik tellerini kesmesi


668-   Kışın gergin duran elektrik tellerinde yazın sarkmalar gözlemlenir. Bu durum aşağıdaki cümlelerden hangisiyle açıklanabilir?
A.    Katılar ısıtılınca hal değiştirirler.
B.    Katılar basınçla sıkıştırılamazlar.
C.    Katılar sıcaklık artışı ile genleşirler.
D.    Katılar düzenli yapılardır.        

669-   Bir öğrenci bisiklet pompasının ucunu parmağıyla kapatarak pompa pistonunu itiyor. Kolu bıraktığında piston tekrar eski konumuna geliyor. Bu deneme ile öğrenci ;
I-Gazların yer değiştirebildiğini,
II-Gazların sıkıştırılabildiğini,
III-Sıkışan gazdan enerji elde edilebildiği,   
sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
A.    Yalnız I
B.    Yalnız II
C.    I ve II
D.    I,II ve III            

670-   Bir miktar şekeri su içine ilave ettiğimizde şekeri görmememize rağmen tadını alırız. Bunu nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.    Şeker suda erimiştir.
B.    Şeker suyun içinde görünemeyecek kadar küçük taneler halinde dağılmıştır.
C.    Kimyasal bir değişim olmuştur.
D.    Suyun yapısı bozulmuştur.        

671-    Aşağıdakilerden hangisinde değişim örneği ve türü eşleştirilmesi yanlış verilmiştir?
        ÖRNEK                DEĞİŞİM TÜRÜ
A.Sütten yoğurt elde edilmesi            Kimyasal
B.Elma kabuğunun soyulması            Fiziksel
C.Yumurtanın pişmesi                Fiziksel
D.Şeftalinin çürümesi                            Kimyasal


672-    Bir öğrenci laboratuarda bir miktar buz parçasını ısıtarak önce eritiyor. Sıvı suyu ısıtmaya devam edince suyun miktarının azaldığını yani buharlaştığını gözlemliyor. Bu gözlem sonucunda  aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A.    Fiziksel değişimdir.
B.    Suyun iç yapısı değişmemiş, sadece tanecikler birbirinden uzaklaşmıştır.
C.    Kimyasal değişimdir.
D.    Buzun şekli ve rengi değişmiştir.        

673-   Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
Bu tanıma göre aşağıda gösterilen modellerden hangileri elementtir?
             I                                    II                         III

     X            X                      Y         Y            X             Y


A.    yalnız I
B.    yalnız II
C.    yalnız III
D.    I ve II           

674-           I. Mumun erimesi
        II. Kağıdın yanması
        III.Elmanın dilimlenmesi
        IV.Limonun küflenmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişmelere örnektir?

A.    I ve II
B.    II ve III
C.    II ve IV
D.    III ve IV


675-          I.  Titreşim hareketi
        II. Öteleme hareketi
        III.Dönme hareketi
Katı halinde bulunan maddelerin tanecikleri yukarıdaki hareketlerden hangisi ya da hangilerini yaparlar?

A.    Yalnız I
B.    Yalnız II
C.    I ve II
D.    I, II ve III
CEVAP ANAHTARI ( 651/675)
651    A    661    A    671    C
652    A    662    B    672    C
653    C    663    D    673    D
654    B    664    C    674    C
655    C    665    A    675    A
656    D    666    D        
657    B    667    C        
658    C    668    C        
659    C    669    D        
660    A    670    D        
676-
 
Tanecikleri arasındaki mesafe yukarıdaki gibi olan maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
    Şekil 1    Şekil 2    Şekil 3
A    Sis    Ayran    Duman
B    Demir    Ayran    Hava
C    Silgi    Kitap    Kumaş
D    Tahta    Su buharı    Cam


677-  
 
Yukarıdaki molekülde kaç çeşit ve kaç tane atom vardır?
A)    2 çeşit olmak üzere 3 atom var.
B)    2 çeşit olmak üzere 4 atom var.
C)    Tek çeşit olmak üzere 5 atom var.
D)    1 çeşit olmak üzere 4 atom var.

678-  
I.    Odunun yanması
II.    Şekerin suda çözünmesi
III.    Sütten peynir elde edilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangilerinin Sonucunda yeni bir madde meydana gelir

A-    I ve II
B-    II ve III
C-    I ve III
D-    I-II-III

679-  
Sperm+Yumurta  döllenme     zigot     Gelişme        Embriyo

Yukarıda ifade edilen olay çiçekte hangi organda gerçekleşir?

A-    Taç yaprak
B-    Diş organ
C-    Çanak yaprak
D-    Erkek organ

680-  
Bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y ve Z ile belirtilmiştir.
•    Y nin tanecikleri arasındaki uzaklık en fazladır.
•    X hali, Z haline dönüşürken madde ısıtılmaktadır.

   Buna göre, maddenin katı, sıvı ve gaz halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          
           X                  Y               Z
A)    Katı              Sıvı             Gaz
B)    Katı              Gaz             Sıvı
C)    Sıvı               Katı            Gaz
D)    Sıvı               Gaz             Katı


681-  
Aşağıdakilerden hangisinde verilen değişimin karşısındaki örnek yanlıştır?
      Değişim                                 Örnek
A) Kimyasal                           Suyun buharlaşması
B) Fiziksel                             Dondurmanın erimesi
C) Kimyasal                           Elmanın çürümesi
D) Fiziksel                             Camın kırılması


682-  

                   ▬                  


 Fen ve Teknoloji Dersi için yukarıdaki aynı cins iletken telleri kullanarak üç farklı elektrik devresi hazırlayan Cansu ,elektrik devrelerinden akım geçirdiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisini gözlemleyemez?
A)Ampul parlaklığının  iletkenin cinsine göre değiştiğini
B)Kısa telin bağlı bulunduğu ampulün  uzun tele göre daha parlak yanardığını
C)Kalın telin direncinin  ince tele göre daha az olduğunu.
D)  Üç ileken tele  bağlı ampullerin  farklı parlaklıkta yandığını


683-  Ütüdeki elektrik kaçağından dolayı elektrik çarpmasına maruz kalan annesini kurtarmak isteyen bir çocuğun davranışı aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
A)Annesinin kolundan tutarak hızla kendine doğru çekme
B)Evde bulduğu kalın bir battaniyeyi üzerine örtme.
C)Elektrik şalterini indirme.
D)Ütünün kablosunu kesme .


684-
 
Lambanın yanması için elektriği geçiren maddelerin harf sırası nedir?

A)YALITKAN             B)ELEKTRİK                           
C)YALITRAN             D)ELEİTRAN


687-  Şekildeki devrelerde bağlantı kabloları arasına tahta, demir, bakır ve seramik çubuklar yerleştirilmiştir.
Buna göre K, L, M ve N lambalarından hangileri ışık verir?
 

A) Yalnız K            B) Yalnız M        C) L ve M       D) L, M ve N


688-     Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan bir maddedir?


a) Cam   b)  Demir c)   Alüminyum d)   Bakır


689-    Uzun kemiğin yapısında kısa ve yassı kemikten farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a) Kırmızı kemik iliği       b)  Sarı kemik iliği          c)   Kemik zarı          d)   Kıkırdak


690-  Bir taşın; önce kütlesini, daha sonra da ağırlığını ölçmek için sırasıyla hangi araçları kullanmamız gerekir?
A) Metre - Termometre        
B) Dinamometre - Dinamometre
C) Terazi – Dinamometre
D) Termometre - Terazi

 


691-  

İskelete bağlı çizgili kaslarımız ile düz kaslarımızın özellikleri ile ilgili olarak, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
       Çizgili kas özelliği          Düz kas özelliği   
       A) İstemlidir.            İstemsizdir.
       B) Dilde bulunur             Midede bulunur.
       C) Hiç yorulmaz             Zamanla yorulur
       D) Hızlı kasılır            Yavaş kasılır692-           I.Hücre
                   II.Atom
                 III.Molekül
                 IV.Doku
Yukarıda verilenlerin içerdikleri tanecik sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
                 A.I,II,III,IV                          B.II,III,IV,I
                 C.IV,I,III,II                          D.I,IV,III,II

                      

693-           I. Besinlerin sindirimi
                    II. Kloroplastta besin sentezlenmesi
                   III. Odunun talaş haline getirilmesi
                    IV. Yaprağın sararması
           Yukarıdaki olayların kaç tanesinde kimyasal değişim görülür?
          A.3                  B.4                  C.2                  D.1

           

694-    Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır?

A-) Islak tahta
B-) Bakır tencere
C-) Plastik tabak
D-) Altın yüzük


695-   Bir öğrenci iletkenin direncinin nelere bağlı olduğunu aşağıdaki gibi yazıyor.
1- Uzunlukla doğru orantılıdır.
2- Kesit ile ters orantılıdır.
3- İletkenin cinsine bağlı değildir.
4- İletkenin ağırlığına bağlıdır.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2        B ) 3 ve 4       C) 1 ve 3   D) 2 ve 4


696-  Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik akımını iletir?

A) Tahta cetvel    B) Tuzlu su    C) Silgi    D) Şekerli su


697-  Aşağıda element ve bileşikle ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
                                I- Bileşikler moleküllerden oluşabilir.
II-Elementler birkaç farklı türde atomdan oluşabilir.
III-Bileşiklerde birden fazla çeşitte element bulunabilir.

A)Yalnız I                   B) I ve III               C) II ve III               D)I, II ve III
      

698-       Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
          a) Sitoplazma        b) Çekirdek      c) Koful               d) Hücre zarı699-  
                                          
   Şekildeki A cisminin hareket etmemesi için kuvvetlerin dengelenmesi gerekir. Dengeleyici kuvvet kaç N olmalıdır?
A) 3N        B) 16 N        C) 10 N           D) 7 N

700-  


                                               

Yol (m) - Zaman (t) grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin hızı kaç m/s’dir?


A) 5 m/s     B) 10 m/s     C) 15 m/s       D) 30 m/s

CEVAP ANAHTARI ( 676/700)
676    B    686        696    B
677    A    687    C    697    B
678    C    688    A    698    D
679    B    689        699    A
680    B    690    C    700    A
681    A    691    C        
682    A    692    C        
683    C    693    A        
684    B    694    C        
685        695    A        


801)
I.    İsteğimizle çalışır.
II.    Hızlı kasılır.
III.    İç organların yapısında bulunur.
    Yukarıdakilerden hangileri çizgili kasların özelliklerindendir?

A)I ve II             B )I ve III           C )II ve III           D )I, II ve III

802) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bir devreden geçen akım şiddetini azaltır?(Tüm dirençlerin seri bağlı olduğu varsayılacak)

A)Devreden direnç çıkarmak
B)Devreye paralel bağlı bir pil eklemek
C)Devreyi oluşturan iletken telin kesitini azaltmak
D)Devreden ampul çıkarmak

803) Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin görevi hatalı verilmiştir?

A) Anahtar        : Akımı kontrol altına almaya yarar
B) Reosta        :  Potansiyel farkı artırıp azaltmaya yarar
C) Üreteç        : Elektrik akımı üretir
D) Ampermetre    : Devreden geçen akım şiddetini ölçer

804) Aşağıdaki kemiklerin hangisinde sarı kemik iliği vardır?

A)Kaval kemiği                    B)Kaburga kemikleri   
C)Kafatası kemikleri               D)Omurga kemikleri

805) Aşağıdakilerden hangisi kas yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Mide           B)İnce bağırsak            C)Yüz kasları             D)Böbrek

806) Aşağıdaki verilen kas ve kas çeşitleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Çizgili kas- kol ve bacaklar            B)Düz kas- parmak
C)Kalp kası- kalp                    D)Düz kas-mide


807) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki kaslardan biri değildir?

A)Çizgili kas            B)Mide kası        C)Kalp kası        D)Düz kas


808)Aşağıdakilerden  hangisi direnç birimidir?

A) Ohm            B) Newton           C) Metre/saniye             D) Kilometre809)Aşağıda verilen uzun kemiğin kısımları ile yapı ve görevleri arasındaki ilişki ,hangi şıkta yanlış olarak eşleştirilmiştir?

Uzun Kemiğin Kısımları                   Yapı ve Görevleri

A)Kırmızı kemik iliği                     Kırmızı kan hücreleri oluşturur.
B)Süngerimsi kemik                       Geniş gözenekli yapıdadır.
C)Kemik zarı                                   Kemiğe sertlik kazandırır.
D)Sarı kemik iliği                           Yağ içerir.


810)Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur.?
                                                                                                
I. Maddenin boyu artırılırsa direnci azalır.
II. Maddenin kesiti artarsa direnci azalır.
III. Direnç maddenin cinsine bağlıdır.

A)Yalnız I            B)Yalnız II        C) I ve III        D)I, II ve III                                                                          


811) Aşağıdakilerden hangisi devredeki elektrik akımını ölçer?

A)İngiliz anahtarı              B)Bijon anahtarı              C)Anahtar          D)Ampermetre


812) Elektrik çarpmalarını önlemek için elektrikli aletlerin yalıtılmasında aşağıdaki maddelerin hangisinden yararlanılır?

A)Plastik                             B)Çelik        C )Alüminyum                    D)Bakır


813)Aşağıdakilerden hangisi direncin kullanım amaçlarından değildir ?

A)Elektrik enerjisiyle ısı elde etmek
B)Elektrik enerjisiyle ışık elde etmek
C)Elektrik enerjisi miktarını ayarlamak
D)Elektrik enerjisiyle güç elde etmek


814)Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri ampulün parlaklığına etki eden faktörlerdendir?
                   I-     İletkenin cinsi
           II-    İletkenin boyu
           III-   İletkenin dik kesit alanı


 A)  I-III        B) I-II        C) II-III        D) I-II-III
815)Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

I-    Direnç birimi ohm’dur
II-    Bütün maddelerin dirençleri birbirine eşittir
III-    Bir iletkenin boyu ile direnci ters orantılıdır
IV-    Yalıtkan maddelerin direnci çok büyüktür

A) 1            B) 2            C) 3            D) 4

816)
 

Yukarıda dirençle ilgili kavram haritası verilmiştir.
Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)kesit alanı            B)Hacim        C)Ağırlık        D)Yoğunluk

817)
 

Reosta (Değişken Direnç) pil ve lamba ile şekildeki devre oluşturuluyor.
Reostanın sürgüsünün 1 ve 2 yönlerindeki hareketinde lambanın parlaklığı nasıl değişir?

         1 yönünde              2 yönünde
A)    Değişmez                Değişmez
B)    Artar                        Artar
C)     Azalır                      Artar
D)     Artar                       Azalır

818)

 


Şekilde bir öğrenci yalıtkanların kavram haritasını çiziyor. Ancak X ve Y yerine koyacak bir madde aklına gelmiyor. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir?


           X                     Y   
A) Demir                    Tahta
B) Yün kumaş                 Tuzlu su
C) Kaya parçası              İnsan vücudu
D) Tahta                          Saf su
819)
     Yukarıdaki değişikliklerden hangisini yada hangilerini tek başına uyguladığımızda ampulün parlaklığı artar


        
A) Yalnız II        B) I ve III        C) II ve III        D) I , II ve III


820)
 

A) Devredeki ampulün parlaklığı artmıştır.             
B) Devredeki ampulün parlaklığı azalmıştır.        
C) Devredeki ampulün parlaklığı değişmez
D) Devredeki direnç artmıştır


I.Kırmızı ilik
II.Sarı ilik
III.Sert kemik
IV.Kemik kıkırdağı
V.Kemik zarı


821)Yukarıda verilen yapılardan hangileri vücuttaki bütün kemiklerde ortak olarak bulunmaz?

A)Yalnız II            B)Yalnız IV            C)II  ve IV        D) I, II ve III822)
 
           Şekildeki devrelerde K ve L ampullerinin Farklı parlaklıkta ışık verdiği gözleniyor.   
   Buna göre;
I.Devrelerde kullanılan illetken tellerin cinsi farklı olabilir.
II.Üreteçler farklı olabilir
III.Ampullerin dirençleri farklı olabilir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I                     B)I ve II           C)II ve III                       D)I,II ve III823) Sağ karıncık   X  Akciğer   Y   Sol kulakçık

Yukarıda verilen küçük kan dolaşımı şemasında X ve Y yapıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

        X                 Y
A)Akciğer atardamarı        Akciğer toplardamarı
B)Akciğer toplardamarı        Akciğer atardamarı
C)Atardamarlar            Kılcal damarlar
D)Kılcal damarlar            Toplardamarlar

824)
 


825)


                      1                                       2                                         3                 
     
Yukarıdaki şekilde aynı maddeden yapılmış tellerin sahip oldukları direnci büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 2>1>3                  B)3>1>2                 C)1>2>3                  D)3=2>1CEVAP ANAHTARI ( 801/825)
801    A    811    D    821    C
802    C    812    A    822    D
803    B    813    D    823    A
804    A    814    D    824    B
805    C    815    B    825    B
806    B    816    A        
807    B    817    D        
808    A    818    D        
809    C    819    C        
810    B    820    B        
826) Şekildeki devrelerde bağlantı kabloları arasına tahta, demir, bakır ve seramik çubuklar yerleştirilmiştir.

Buna göre K, L, M ve N lambalarından hangileri ışık verir?
 

A) Yalnız K            B) Yalnız M                C) L ve M               D) L, M ve N


827)
                      
Özdeş ampul ve pillerle kurulan yukarıdaki devrelerde dirençler aynı maddeden yapılmıştır.
Devrelerdeki ampullerin parlaklığını ölçen bir öğrenci,

          I.Ampulün parlaklığı iletkenin boyuna bağlımıdır?
          II.Ampulün parlaklığı iletkenin kesitine bağlımıdır?
          III.Ampulün parlaklığı iletkenin cinsine bağlı mıdır?

        İfadelerinden hangisi ya da hangilerinin sonucuna ulaşabilirler?

  A) yalnız I                        B) I ve II            C) I ve III        D) I,II,III


828) Yıldırımın bir elektrik boşalması olduğunu aşağıdaki bilim adamlarından hangisi bulmuştur?

A)George S.Ohm                              B)Benjamin Franklin     
C)Jhon Dalton                                 D)Thomas Edison


829)Mert bahçe duvarlarının üzerinde dolaşırken düşüp kolunu kırmış ancak kolunun alçıya alınmasıyla zamanla kolunda iyileşme görülmüş Bu durum kemikte hangi bölümün görevidir?

A) sarı ilik            B) sert doku              C) kemik zarı             D) kıkırdak

830)Aşağıdakilerden hangi kemik türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)ön kol kemiği            B)kaval kemiği                 C)pazı kemiği                 D)kafatası kemiği


831)Aşağıdaki iletken – yalıtkan tablolarında bir hata var. Hatanın düzeltilmesi için hangi maddeler yer değiştirilmelidir?

   Yalıtkan                İletken                                                                                                       
A)zımba teli              k.silgi
B)porselen                 ı.bakır tel                                                                                                         C)kürdan                    l. Çivi           
D)kağıt                       m.iğne
 
A) b – l                B) c - k                 C) a – k                  D) a - m


832)           1.Bulundukları kabın şeklini alırlar.
                    2. Tanecikler arasında boşluk en fazladır.
                    3.Maddenin en düzenli halidir.

Maddenin katı , sıvı ve gaz hali ile ilgili bazı özellikler yukarıda verilmiştir.Bunların doğru olarak eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
 
                               KATI                      SIVI                            GAZ

                A)              1                            2                                   3
                B)              2                            3                                   1
                C)              3                            1                                   2
                D)              3                            2                                   1

833) Aşağıdaki şekilde A ve B ile gösterilen bölümlere sırasıyla ne gelmelidir

 A)Sağ karıncık-akciğer                B)akciğer-sağ karıncık
C)sol karıncık –sağ karıncık                D)akciğer-sol karıncık


834)Ayşe’ye yapılan kan testi sonrasında, Ayşe’nin yeterli kan hücresine sahip olmadığı
belirlenmiş. Buna göre kemikte bulunan hangi yapı yeterince görevini yapmamaktadır?

A) kemik zarı               B)kemik iliği            C) sert doku           D) süngerimsi doku

835)  1.aort                            2.vücut kılcalları
          3.sağ kulakçık              4.sol karıncık
          5.vücut toplardamarı
Yukarıda numaralandırılmış kavramlar kullanılarak büyük kan dolaşımını anlatan seçenek hangisidir?

A)3-1-2-5-4            B)4-2-1-5-3        C)2-1-4-5-3        D)4-1-2-5-3


836) Aşağıdaki durumların hangisinde insanda kanda akyuvar sayısı artmaz?

A) nezle olan kişinin                        B)grip olan kişinin
C) şeker hastası olan kişinin                    D)kızamık olan kişinin

837)Aşağıdaki grafikte boğazları ağrımaya başlayıp hastalanan bir öğrenciye yapılan kan testine göre bir kan hücresinin zamanla miktarındaki değişimin grafiği verilmiştir                                                                      Bu kan hücresi ne olabilir?


                                                                               
                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                


A) alyuvar                  B) akyuvar         C) kan pulcuğu              D) antikor838)
I.    Yapısında hemoglobin bulunur.
II.    Vücudumuzun savunmasında görevlidir.
III.    Olgunlaşırken çekirdeğini kaybeder.
IV.    Hücrelere oksijen taşır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri alyuvar hücrelerine aittir?

A)    I, II        B) II, IV        C) I, III, IV        D) II, III, IV


839)Aşağıdaki hastalıklardan hangisine virüsler neden olur?

A)    Verem                   B) Kızamık               C) Kolera               D) Cüzzam

840)

I.    Erkek üreme hücresi polendir.
II.    Yumurtalığın gelişmesi sonucu meyve oluşur.
III.    Taç yaprak çiçeği tomurcukken korur.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A)I ve III        B)II ve III        C)I ve II        D)I, II ve III

841)Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarının sağlığı için yapılması gerekenlerden biri değildir?
 
A)Düzenli spor yapma                B)Sigara kullanmama
C)Alkol kullanma                    D)Dengeli beslenme

842)Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

A)Vücut ısısının ayarlanmasında rol oynar.
B)Besin ve oksijeni hücrelere taşır.
C)Atık maddeleri hücrelerden uzaklaştırır.
D)Vücudu çarpma ve darbelerden korur


843) Aşağıda verilen yapıların hangilerinden dolaşım sistemi meydana gelir?

 I.    II.             III.     IV.
Kalp    Kan    Damarlar    Akciğer


A)I ve IV        B)I, II ve IV        C)I, II ve III        D)I, II, III ve IV


844)
 

Yukarıdaki grafikte bir kasın durgun, kasılma ve gevşeme evreleri verilmiştir.
Buna göre şekildeki sporcunun X kasının durumu, grafikte hangi zaman aralığındaki gibidir?

A)1               B)2                 C)3              D)4

845)Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yaralanma durumunda kanın pıhtılaşmasını sağlar?

A) A                     B) B                       C) E                          D) K

846)Aşağıdaki karışımlardan hangileri yalıtkandır?
1.    Şekerli su
2.    Asitli su
3.    Tuzlu su
4.    Nişastalı su

A) 1,2                  B)2,3                 C)1,4                D)1,2,3

847)Aşağıdakilerden hangisinin direnci en azdır?

A) Kuru tahta             B) Hava             C) Plastik             D) Bakır tel

848)Aşağıda verilenlerden hangisinde amaç diğerlerine göre farklıdır?

A) termosların iç yüzeyinin aynalı yapılması
B) yazın açık renkli elbiselerin tercih edilmesi
C) binaların ayna cepheli yapılması
D) araba farlarında yansıtıcı parlak yüzeylerin kullanılması


849)Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?

A) kırmızı renk maddesi taşır            B) vücudu mikroplara karşı korur
C) hücrelere oksijen taşır            D) hücrelerden karbondioksit alıp akciğere taşır


850)Onur futbol maçı yaptığı esnada düşüp dizini yaralamıştır. Doğal olarak yaralı yerinden içeri mikroplar girmişti. Bu olaylar gerçekleştiği esnada sırasıyla hangi kan hücreleri artış gösterir?
 
A) Kan pulcukları-alyuvarlar                                 B) Kan serumu-akyuvarlar
C) Kan pulcukları-akyuvarlar                                D) Alyuvarlar-akyuvarlar


CEVAP ANAHTARI ( 826/850)
826    C    836    C    846    C
827    B    837    B    847    D
828    B    838    C    848    D
829    C    839    B    849    B
830    D    840    C    850    C
831    C    841    C        
832    C    842    D        
833    A    843    C        
834    B    844    B        
835    D    845    D        
851) Aşağıdakilerden hangisi bir devredeki ampulün parlaklığını değiştirir?  
 
A)Ohmmetre           B) Reosta           C) Anahtar             D) Ampermetre


852)   Ayşe,Mehmet ve Efe’nin kan alışveriş durumları

          I.Ayşe kan grubu B olan Mehmet’e kan verir,Ancak Mehmet’ten kan alamaz
          II. Efe , Ayşe ve Mehmet’ten kan alır sadece kendisine verir.

       Buna göre kan grupları bakımından Ayşe ve Efe hangi kan gruplarına sahip olabilir?

                                    AYŞE                EFE
                 A)                 0                  AB
         B)          AB                  0
         C)           B                 AB
                 D)           B                  A
X                    2L-S                                                         Z                             2L-2S                          Y                                                3L-2S                         T                                                 3L-S  853)  Yukarıdaki aynı cins tellerin uzunluğu L, kesiti S harfi ile gösterildiğine göre hangi telin kullanıldığı devrede lamba en parlak yanar?
       
 A)X                            B)Y                    C)Z                    D)T


854)Kalbin yapısı ve çalışmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  I-Kalpten vücuda pompalanan kan kulakçıklardan çıkar.
 II-Kalp,isteğimiz dışında çalışan kırmızı kaslardan oluşur.
III-Kalbin kulakçık ve karıncıkları birbirine zıt çalışır

A)Yalnız I            B)I ve II            C)II ve III              D)I,II ve III    855)Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hızlı kasılmaları                          B)İstemli çalışmaları
C)Çabuk yorulmaları                       D)Enerji kullanmaları


856)

 


Yukarıda aynı kesite ve boya sahip plastik,   demir ve bakır çubuklar verilmiştir.
Bu çubukların elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorlukların sıralaması nasıldır?
A)    Demir  Plastik   Bakır
B)    Plastik Demir    Bakır
C)    Bakır   Demir   Plastik
D)    Demir  Bakır    Plastik


857)Bir maddenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 A) Ağırlığına            B) Kesitine              C) Cinsine            D) Boyuna


858)
      40 C                       100 C                      BOŞ
                    3 lt                   3 lt

                   K                     L                     M

Yukarıdaki K ve L kaplarında aynı cins sıvılar bulunmaktadır. Sıcaklıkları farklı sıvılar M kabına konuluyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) L kabındaki sıvıda K kabındaki sıvıya ısı geçişinin gerçekleşmesi
B) M kabına konulduktan sonra sıvıların sıcaklıklarının eşitlenmesi
C) K kabındaki sıvının sıcaklığının artması
D) L kabındaki sıvının sıcaklığının sabit kalması


859)

X                  Y
               30 C             110 C


Eşit kütleli birbirine yapışık sıcaklıkları farklı aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre ısı alışverişi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alınan ısı verilen ısıya eşittir.
B) Isı X cisminden Y cismine doğrudur
C) Son sıcaklıkları eşit olur
D) X ‘in sıcaklığı 40 C artar


860)Aşağıdaki kas türlerinden hangisi yada hangileri isteğimiz dışında çalışır?

I.    Düz kas
II.    Çizgili kas
III.    Kalp kası

A)Yalnız I                 B) Yalnız II               C)I ve III             D) I ve II


861) Kemiğin enine büyümesini ve beslenmesini sağlayan yapının adı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kemik zarı          B) Sarı kemik iliği         C) Kırmızı kemik iliği        D) Kıkırdak  

862)Aşağıdaki sembolik gösterimlerden hangisi moleküler yapılı bir elementi temsil etmektedir?
a-)                            b-)                    c-)                        d-)
     

863)
  Şekilde tanecik yapısı modeli verilen madde ile ilgili;
I.Fiziksel hali katıdır.
II. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.
III. Akışkan özelliğe sahip değildir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I             B)I ve II        C)I ve III             C)I,II ve III


864)Aşağıda uzun kemiğin yapısı verilmiştir. Harflerin doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir
                                                                              e        f
 
                               a    b                c   d

A)sert kemik dokusu-kemik zarı-sarı kemik iliği-kan damarları-süngerimsi doku-kıkırdak
B)kıkırdak-sünger doku-sarı kemik iliği-kan damarları-kemik zarı-sert kemik dokusu
C)sünger doku-kemik zarı-sarı kemik iliği-kan damarları-sert kemik dokusu-kıkırdak
D)sert kemik dokusu-kemik zarı-sarı kemik iliği-kan damarları-kıkırdak-sünger doku

865)Aşağıdaki şekilde kalbin yapısı verilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?                                      
                                                                                   
                                                                               A)aort-temiz kan
                                                                               B)akciğer atardamarı-temiz kan
                                                                               C)akciğer toplardamarı-temiz kan
                                                                               D)üst ana toplardamar-kirli kan                                                                                                        

866)  1- Aort atar damarı
  2-Akciğer toplardamarı
  3-Akciğer atar damarı
 Yukarıdaki damarlardan hangileri büyük dolaşımda görevlidir?

A)    yalnız1        B)1 ve 2        C)2 ve 3        D)1 , 2 ve 3

867)
Omur kemikleri arasında B , uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında A ekleminin çeşidi  aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

                    A                           B
       A )  Oynamaz                Yarı oynar
       B)   Oynamaz                Oynar
       C)   Oynar                     Yarı oynar                 
       D)  Yarı oynar               Oynar

868)Bir öğrenci özdeş ampuller, özdeş piller ve uzunluğu ile kalınlığı aynı olan iletken tellerle iki farklı elektrik devresi hazırlıyor.Birinci elektrik devresinde altın tel, diğerinde bakır tel kullanarak ampullerin parlaklıklarını inceliyor.Bu öğrenci aşağıdaki hangi sorunun cevabını aramaktadır?

A)Ampulün parlaklığı iletkenin boyuna bağlı mıdır?
B)Ampulün parlaklığı iletkenin kalınlığına bağlı mıdır?
C)Ampulün parlaklığı iletkenin cinsine bağlı mıdır?
D)Ampulün parlaklığı iletkenin şekline bağlı mıdır


869)
I-Kemiklerin aşınmasını engeller.
II-Kemiklerde kan hücreleri üretilir.
III-Kemikte yıpranan kısımların onarılmasını sağlar.

        Yukarıda verilen görevler aşağıda verilen yapılardan hangilerine aittir.

                         I                                        II                                         III
     A.            Kıkırdak                       Kırmızı kan iliği                   Kemik Zarı
     B.            Kıkırdak                       Sarı kemik iliği                     Kemik Zarı
     C.            Kıkırdak                       Kırmızı kan iliği                   Sert kemik dokusu
     D.            Kemik Zarı                   Kırmızı kemik iliği               Kıkırdak

870)Aşağıda insan vücudundaki damarların özellikleri verilmiştir.

I- İnce yapılıdırlar, dokularla kan arasındaki madde alışverişinin yapıldığı damarlardır
II- Kanı kalpten vücut hücreleri yada organlara taşıyan damarlardır
III- Kanı kalbe geri getiren damarlardır.

Buna göre özellikleri verilmiş olan damarlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

              I                             II                            III             .
A)  Kılcal Damar            Toplar Damar                    Atar Damar      
B)  Toplar Damar            Atar Damar            Kılcal Damar
C)  Kılcal Damar            Atar Damar            Toplar Damar    
D)  Atar Damar            Kılcal Damar            Toplar Damar

871)Kan hücrelerinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       Alyuvar                          Akyuvar                        Kan pulcukları    
A) Oksijen taşır                    Vücut savunması             Kanın pıhtılaşması
B) Kanın pıhtılaşması             Vücut savunması             Oksijen taşır
C) Oksijen taşır                    Kanın pıhtılaşması          Vücut savunması    
D) Vücut savunması                Oksijen taşır                    Kanın pıhtılaşması

872)
 
Yukarıdaki kemik modelinde kaç numaralı bölge kemik zarını gösterir?


A) 1                       B)2                         C)3                       D)4873) Aşağıdaki devrelerin hangisinde bir ampulün duyundan sökülmesi diğerlerinin parlaklığını değiştiremez?


 

874)Aşağıda verilen kan dolaşımı hangisidir?

Sol karıncık  Aort Atardamarı                   Alt ve üst ana toplar damar
                                                      Vücut                                                    Sağ Kulakçık
         Temiz Kan                                  Kirli Kan


A)Küçük kan dolaşımı                    B)Lenf dolaşımı
C)Büyük kan dolaşımı                    D)Küçük-Büyük kan dolaşımı

875)“ Kemiklerin birleştiği yere eklem denir.”Buna göre iskeletimizde oynamaz eklem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Boyun        B)Bel            C)El-Ayak        D)Kafatası

    


CEVAP ANAHTARI ( 851/875)
851    B    861    A    871    A
852    A    862    A    872    B
853    C    863    C    873    B
854    C    864    A    874    C
855    D    865    B    875    D
856    B    866    A        
857    A    867    C        
858    D    868    C        
859    B    869    A        
860    C    870    C        
876)
I.    Isıveren maddelerin sıcaklığı azalır.
II.    Sıcakları artan maddenin tanecikleri daha yavaş hareket eder
III.    Isı alışı sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur

A) yalnız I                   B)  I ve II                  C)  I ve III                  D)  I,II ve III


877) Aşağıdakilerden hangisi ısıyı diğerlerinden daha iyi iletir?

 A)  plastik            B)  tahta        C)  cam        D)  bakır

878) 1Akcigerlerde temizlenen kanı kalbin sol kulakçığına aşağıdaki damarlardan hangisi getirir?

A)Aort atar damar                    B)Akciğer atar damarı
C)Akciğer toplardamarı                D)Üst ana toplardamarı

879)Aşağıdakilerden hangisinde eklemin hareket yeteneği en azdır?

A) Omuz        B) Kafatası        C) Alt çene        D) Omurga

     880)Aşağıdakilerden hangisi üreteç sembolüdür?


A)                      B)     


C)                   D)         


881)Bir öğrenci içerisinde kaynar su bulunan kaba biri demir, diğeri tahta özdeş iki kaşığı aynı anda daldırıyor. Bir süre sonra bir eliyle tahta kaşığı diğer eliyle demir kaşığı tuttuğunda; demir kaşığın çok sıcak olduğunu, tahta kaşığın ise hala soğuk olduğunu hissediyor. Bunu sebebi öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?
                    
DEMİR TAHTA             A)Tahta kaşık ile demir kaşığın arasında ısı alış verişi
                        olmaması
B) Tahta kaşık ile demir kaşığın ısı iletkenliklerinin farklı oluşu
C)Tahta kaşık ile kaynar su arasında ısı alışverişinin olmaması
D)Demir kaşık ile kaynar su arasında ısı alışverişinin olmaması
882) İnsanda solunum sistemini oluşturan bazı yapılar şunlardır;
I. Soluk borusu
II. Burun
III. Alveol
IV. Bronş
V. Bronşçuk
Kandaki karbondioksitin dışarıya atılana kadar izleyeceği yol sıralaması nasıl olmalıdır?
A) I-II-III-IV-V      B) II-I-IV-V-III         C) III-V-IV-I-II          D) V-IV-III-I-II

883) Aşağıdakilerden hangisinde moleküllerin hızı yavaşlar?

A) Ocağa koyulan çaydanlık                B) Kaloriferin yanındaki hava
C) Eriyen bir buz parçası                D) Soğuk bir günde balkona koyulan su

884)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir?

I. İletkenin cinsi
II. İletkenin boyu
III. İletkenin kalınlığı

A) Hepsi                 B)I-III              C)II-III            D)Yalnız III


885)Aşağıdakilerden hangisi devreye paralel bağlanır?

A)Voltmetre               B)Ampermetre              c)Batarya               d)Ampul

886)Tuzlu su çözeltisini derişik yapmak için aşağıdakilerden  hangisi uygulanmalıdır?

A)Su eklemek                            B)Tuz eklemek              
C)Güneşte bekletmek                      D)Çözeltinin yarısını başka bir kapta bekletmek


887)Kasların yapıları ve çalışma sistemleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yürek kası çizgili kastır.                B) Düz kaslar istemsiz çalışırlar.
C)    Çizgili kaslar isteğe bağlı çalışırlar.        D) Yürek kası isteğe bağlı çalışır


888)Kalbin dört odacıklı olması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) Kalbin kanı pompalamasını sağlar.
B) Kalbe giren kanın geldiği damarlara geri dönmesini engeller.
C) Kirli kanın akciğerlere, temiz kanın vücuda yönlendirilmesini sağlar.
      D) Kirli kan ile temiz kanın birbirine karışmasını önler.


889) Oksijenin solunum sisteminde izlediği yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Burun-Soluk Borusu-Bronşçuklar-Bronşlar-Kan-Alveoller-Hücre
B) Hücre-Kan-Alveoller- Bronşçuklar-Bronşlar-Soluk Borusu- Burun
C) Burun-Soluk Borusu-Bronşlar-Bronşçuklar-Alveoller- Kan-Hücre
D)Ağız--Soluk Borusu- Bronşçuklar-Bronşlar-Alveoller- Kan-Hücre

890)Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Devrenin bağlantı kablosu kısaltılmalıdır.         C)Devreye pil eklenmelidir
B)Devredeki ampulün gücü artırılmalıdır.             D)Devreye ampul eklenmelidir.

891) Aşağıdakilerden hangisi insan iskeletinin görevlerinden biri değildir?

  A) Harekete yardımcı olmak                       C) Kan hücrelerini oluşturmak
  B) Su kaybını önlemek                                   D) Mineral depolamak

892)Oda sıcaklığındaki K, L ve M maddelerinden;

-K’nin tanecikleri bağımsız hareket eder.
- L’nin tanecikleri birbiri üzerinden kayarak hareket eder.
- M’nin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz. Buna göre K, L ve M maddelerinin oda sıcaklığındaki fiziksel halleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
                
    K    L    M
A)    Sıvı    Katı    Gaz
B)    Gaz    Sıvı    Katı
C)    Sıvı    Gaz    Katı
D)    Katı    Gaz    Sıvı


893)    Yukarıda maddedeki değişmelerin gruplandırılmasına ait bir şema verilmiştir. Buna göre X ve Y ile gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler getirilebilir?

    X    Y
A)    Kağıdın yanması    Suyun buharlaşması
B)    Sütün yoğurda dönüşmesi    Yaprağın çürümesi
C)    Elektrik tellerinin genleşmesi    Peynirin dilimlenmesi
D)    Demirin paslanması    Yumurtanın haşlanması

894)
 
Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kablolarının A ve B uçları arasına X çubuğu yerleştirilirse ampulün ışık verdiği, Y çubuğu yerleştirilirse ışık vermediği gözleniyor. Buna göre X ve Y çubuklarının yapıldığı maddeler hangi seçenekte belirtilenler olabilir?

    X Çubuğu    Y Çubuğu
 A)    Plastik    Cam
B)    Porselen    Ebonit
C)    Demir    Bakır
D)    Alüminyum    Plastik


895) Aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinde anahtar kapatıldığında ampul ışık verir?

 


896)Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarın görevi değildir?

A)Kanın akışını kolaylaştırmak                        B)Hücrelere besin vermek
C)Hücrelere oksijen sağlamak                        D)Hücrelerdeki karbondioksiti almak
897)Eklemlerde görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                                    
A)Çatlak        B)Kırık        C) Romatizma            D)Raşitizm


898)Kan ile vücut hücreleri arasındaki besin ve gaz alışverişini sağlayan damar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aort atardamar                B)Toplardamar        
C)Akciğer toplardamar            D)Kılcal damar

899)İnsan kalbiyle ilgili olarak, Verilenlerden hangileri doğrudur?

I-Temiz kan vücuda büyük dolaşımla dağılır.
II-Kalpte temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz.
III-Kalbin sol tarafında temiz kan bulunur.

A)II-III             B)I-III               C)I-II               D)I-II-III


900)Aşağıdaki kısımların hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A)Kafatası          B)Bacak        C)Kol        D)Omurga

CEVAP ANAHTARI ( 876/900)
876    C    886    B    896    A
877    D    887    D    897    C
878    C    888    A    898    D
879    B    889    C    899    D
880    B    890    A    900    A
881    B    891    B        
882    B    892    B        
883    D    893    A        
884    A    894    D        
885    A    895    B        

FEN VE TEKNOLOJİ (101-200)

101. Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?
    
            A.Büyümeye devam etme
            B. Besin üretme
            C. Tohum oluşturma
           D. Su ve mineralleri kökten gövdeye iletme

102.    Aşağıdaki organel çiftlerinden hangileri bitki ve hayvan hücresinde beraber bulunmaz?
a-    Mitokondri- Ribozom
b-    Lizozom-Endoplazmik retikulum
c-    Koful- golgi cisimciği
d-    Sentrozom-Kloroplast.

103.     Epitel Hücresi ile soğan zarı hücresinin neleri farklıdır?
     a-Zarları
         b- Çekirdekleri
         c- Stoplazması
         d- Şekilleri.

104.      I-mitokondri
        II-hücre zarı
         III-kloroplast
        IV-Küçük koful
      Yukarılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunan ortak yapılardandır?
    a)I-II        b)-II        c)-II-IV        d)I-II-III-IV

105-Aşağıdaki ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklere ilişkin sorulardan hangisi bağımsızlık arayışı içinde olan bir gencin soracağı sorulardan biridir?
    a) Ben kimim?    
    b)Acaba o benimle arkadaş olur mu?
    c)Neden herkes yaptıklarıma karışıyor?
    d)Hangi kazağımı giyersem daha güzel olurum?

106.    Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?
a)    Madde alış-verişini sağlar.
b)    Sitoplâzmanın dağılmasını önler.
c)    Fotosentez yapar.
d)    Hücreyi dış etkilerden korur.
107.  Yumurtadan çıkan canlının olgun canlıya benzememesi daha sonra erginleşmesi olayına ne denir?
    A)Gelişim        B)Başkalaşım    C)Büyüme    D) Olgunlaşma    
108.   Aşağıdakilerden hangisi bütün hücrelerde bulunmaz?
 
A) Mitokondri    B)Koful    C)Ribozom     D)Klorofil
 
109.   Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen fiziksel değişikliklerden değildir?
A)    Vücudun çeşitli bölgelerinde kıllanma
B)    Sivilce çıkması
C)    Boy uzaması
D)    Aşırı sinirlilik
110. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran farklarındandır?
I-sitoplazma                            II-mitokondri               III-kloroplast             IV-hücre duvarı

a)III ve IV                              b)I ve II                          c)II ve IV                          d)I,II,III

111. .Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?
a)sivilcelerin çıkması                                                  b)tüylerin çıkması
c)ter ve yağ salgısının artması                                    d)isteksizlik

112.        I.Çekidek
     II.Hücre zarı
    III. Sitoplazma
               Yukarıda verilen hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.?

a) II, III, I         b) I, III, II       c) III,  I,  II        d) II,  I,  III

113 .  
    X-Çiçekte erkek üreme hücresi
    Y-Yumurta ve polenin birleşmesi
    Z- Çiçekte dişi organın şişkin kısmı
             Yukarıda yapılan açıklamalara göre X,Y ve Z ‘ye karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

                  X       ,                    Y     ,                Z     ,                         
a)      Polen    Tozlaşma    Tepecik

b)      Polen    Döllenme    Yumurtalık

c)      Polen    Döllenme    Başcık

d)     Yumurta    Döllenme    Tepecik

114. Aşağıdaki hücreler çeper (hücre duvarı) taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?
A) Sinir Hücresi    B) Kan Hücresi    C) Meyve Hücresi    D) Kan Hücresi


115. Aşağıdakilerden hangisiyle yumurta arasında, sperm ve testis arasındakine benzer bir ilişki vardır?
A) Penis    B) Yumurtalık      C) Yumurta Kanalı     D) vajina

   116.      I-Sitoplazma    
II-Hücre Zarı   
III- Çekirdek
          Yukarıdaki hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
            A)III-II-I          B)II-I-III                       C)II-III-I                 D)I-III-II            

117.     Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
a)  Ribozom                b)Lizozom        c)Lökoplast        d)Mitekondri

118.     I. Rüzgar    
II.Su    
III.İnsan   
IV.Böcek
    Yukarıda verilen etkenlerden hangisi veya hangileri çiçekli bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştırır?
    a)Yalnız I    b)II , III ve IV     c)I ve II    d)I , II , III ve IV

      119-Aşağıdakilreden hangisi ile sperm arasında , yumurta-yumurtalık arasındaki gibi bir ilişki vardır?
                     A)Döl yatağı     B)yumurtalık     C)Testis       D)Penis                                  

      120- “Kendi besinimi kendim üretirim ”diyen    canlı  , bunu     
hücrenin hangi kısmına borçludur?
      A)mitokondri  B)ribozom  C)kloroplast  D) koful                                        


      121-   Hücre çekirdeğinin ,görevlerini araştıran Mete ,aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?
                  A)Hücreyi yönetir
                  B)Hücrenin bölünmesini (çoğalmayı ) sağlar
                  C)Hücredeki olayları denetler
                  D)Hücredeki yaşamsal olayları gerçekleştirir.                                               

      122- Bütün lizozomları patlayan   bir  hücre  için aşağıdaki  ,ifadelerden  hangisi söylenebilir?
        A)Hücre  erir
                   B)Solunum hızlanır
                   C)Hücredeki enerji üretimi artar
                   D)Protein sentezi yavaşlar                                                

123. Hangisi gelişim dönemleri açısından diğerlerinden farklıdır?

a) sinek     b)kurbağa     c)kelebek     d)tavşan


124.        Utku laboratuvarda deney yaparken; mikroskopta incelediği hücrenin hücre duvarının olduğunu  ve kofullarının büyük olduğunu görüyor.
       Utku’nun mikroskopta gördüğü hücre aşağıdaki canlılardan hangisine ait olabilir?

                    A) Amip              B) Papatya                C) Kurbağa           D) Sinek

125.
1.    Kuşlar yumurta ile çoğalır ve yavru bakımı görülür.
2.    Solucan sürüngendir ve yumurta ile çoğalır.
3.    Yarasa doğurarak çoğalır ve yavru bakımı görülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) 1 ve 3 doğrudur             B)  1 ve 2 doğrudur               
C) Yalnız 1 doğrudur         D) 1,2 ve 3 doğrudur
    
CEVAP ANAHTARI ( 101 / 125 )
101    C    111    D    121    D
102    D    112    B    122    A
103    D    113    B    123    D
104    A    114    C    124    B
105    C    115    B    125    A
106    C    116    B        
107    B    117    B        
108    D    118    D        
109    D    119    C        
110    A    120    C        


126.    Çiçeğin kısımları dıştan içe doğru sıralandığında ,doğru sıralama hangisi olur?
a)    Çanak yaprak-Taç yaprak-Dişi organ-Erkek organ-Çiçek sapı-Çiçek tablası
b)    Çiçek sapı-Çiçek tablası-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Dişi organ
c)    Dişi organ-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Çiçek tablası-Çiçek sapı
d)    Çiçek tablası-Erkek organ-Çiçek sapı-Taç yaprak-Çanak yaprak-Dişi organ
 
127) Hücrenin enerji santralı olarak çalışan organeli hangisidir?
           a)Kloroplast           b)Golgi cisimciği           c)Mitokondri         d)Ribozom

128. Aşağıda verilen canlılardan hangisi memeliler grubuna girmez?

A)yarasa        B)yunus                C)balina         D)papağan

129. Bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin farklı olması üretilen protein miktarını etkiler?
A)çekirdek                          B)koful                          C)libozom                     D)ribozom130.  Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?
       
A-Lizozom                       B-Koful           
    C-Mitokondri                          D-Ribozom        
    
131.  Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?
       
A-Lizozom                       B-Koful           
    C-Mitokondri                          D-Ribozom    
    
132.  Hücrede protein sentezlemekle görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
a). Endoplazmik retikulum
b). Mitokondri
c). Ribozom
d). Kloroplast133.  Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi çiçeğin tüm elemanlarını taşır.
a). Taç yaprak
b). Erkek organ
c). Çanak yaprak
d). Çiçek tablası

134. Bitki hücresinde besin yapımı ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mitokondri             b)Koful            c)Kloroplast             d)sitoplazma

135. Memeli hayvanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Doğurarak ürerler                b)Yavru bakımı gözlenemez
c)Embriyo,dişi üreme organında gelişir       d)Zigot iç döllenme ile oluşur

136. Aşağıdakilerden hangisine tohumun çimlenmesinde ihtiyaç yoktur?
A-)Nem                  B-)Uygun sıcaklık      C-)Oksijen              D-)Işık

137. Kuşlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)Yumurtayla çoğalırlar
B-)Yavru bakımı görülmez
C-)Başkalaşım geçirmezler
D-)Döllenme olayı ana canlının vücudunda gerçekleşir


138.
Hücreden başlayarak verilen sıralamada numaralandırılmış kutucuklara hangi ifadeler yazılmalıdır?

             
    
           a.  Organ       Sistem       Doku
           b.  Organ       Doku          Sistem
           c.  Sistem      Doku          Organ
           d.  Doku         Organ        Sistem


139.   Aşağıda bazı canlılar ve üremelerine ilişkin bilgiler verilmiştir.Hangi bilgi doğrudur?

                CANLI        ÜREME ŞEKLİ          DÖLLENME ŞEKLİ         YAVRU BAKIMI
        a .     Fok           Yumurtayla                       Dış                                  Yok
        b .     Fare          Doğurarak                            İç                                Var
        c .     Yarasa      Yumurtayla                         İç                                Var
        d .     Hamsi       Doğurarak                           Dış                              Yok


140- Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinden değildir?
A) Bebeklik         B) Çocukluk     C) Yaşlılık     D) Zigot

141-  Canlının en küçük yapı taşına .................denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?

A)Organ   B)Canlı   C)Hücre      D)Organizma

142-    Aşağıdaki organellerden hangisi veya hangileri sadece bitki hücresinde  bulunur?
І-Kloroplast
П-Hücre duvarı
Ш-Mitokondri

a)Yalnız 1      b)Yalnız П   c)1 ve П  d)П ve III

143-  Hangisi erkek üreme organında bulunur?
a)Yumurtalık        b)Testis        c)Vajina        d)Dölyatağı

144-  Bazı canlılar yumurtadan çıktıktan sonra gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzerler. Bu olaya başkalaşım denir.
Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?

  A)Yılan            B)Kaplumbağa             C)Kurbağa             D)Balık     

 145) “Çiçekli bitkide tozlaşmadan sonra çiçek yapısında görülen ilk olay………………..” ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
    
A) Döllenmedir.
B) Meyve oluşumudur.
C) Yaprak oluşumudur.
D) Spor oluşumudur.
   
146) Aşağıdakilerden hangisi üreme sisteminde yer almaz?
    
A)Yumurtalık        B) Testisler
C) Döl yatağı        D) Böbrekler
        
147) 3N ve 7N değerindeki iki kuvvet için net kuvvetin en büyük ve en küçük değerleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

  A) 3N- 7N               B) 4N – 7N        C) 4N – 10N        D) 3N – 10N

148) 20 km’ lik yolu 20 dakikada alan aracın sürati kaç km/ h’ dir?
 
A)  1                B) 20              C) 60                D) 400

149)Aşağıdakilerden hangisinde dengelenmemiş bir kuvvetten söz edilebilir?

A)Duran top              B)Sabit süratli araba                             C)Yavaşlayan uçak         D)Değişmeyen süratle uçan kuş

150)Sabit süratle giden bir hareketli 108 km’lik yolu 3 saatte almıştır. Bu aracın sürati kaç m/s’dir?

A)10             B)26        C)36         D)72
    
CEVAP ANAHTARI ( 126 / 150 )
126    B    136    D    146    D
127    C    137    B    147    C
128    D    138    D    148    C
129    D    139    B    149    C
130    C    140    D    150    A
131    C    141    C        
132    C    142    C        
133    D    143    B        
134    C    144    C        
135    B    145    A        

151) Embriyo, besin ve oksijen maddelerini plasentadan göbek bağı (kordon) ile alır.    
Buna göre,aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A.    Embriyo anne vücudunda döl yatağında tutulur.
B.    Annenin kanı ile embriyonunun kanı birbirine karışır.
C.    Bu durum anne karnında üçüncü aya kadar sürer.
D.    Doğduktan sonra bebek gelişimini sürdüremez.

152)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi gelişim döneminde başkalaşım geçirir?

a) Yılan    b) Kelebek    c) Timsah    d) Yarasa

153)Eğer bitki üzerindeki çiçekler toplanırsa bitki hangisini gerçekleştiremez?

a-Büyümeye devam etme                                 b-Besin yapma
c-Tohum oluştuma                                           d-Su ve mineralleri topraktan gövdeye iletme

154)Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a-Kararsızlık ve hayal kurma ergenlikte görülmez
b-Ergenlik dönemindeki sorunlarımızı herkesle paylaşabiliriz
c-Ergenliği her birey yaşamaz
d-Hobiler edinmek ergenlik dönemini sağlıklı geçirmemize yardımcı olur

155)Dişi üreme hücresi(yumurta) ve erkek üreme hücresi(sperm) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta iridir                       B) Sperm;baş gövde ve kuyruktan oluşur
C) Sperm hareketlidir                D) Yumurta kuyruklu ve hareketlidir
   
156)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunan yapılardır?
A)sitoplazma,çekirdek ,hücre çeperi
B)kloroplast,ribozom,çekirdek
C)çekirdek,sitoplazma,koful
D)hücre duvarı,lizozom,sentrozom

157)     1- kedi        
          2-kelebek        
          3-yılan
Yukarıdaki canlıların üreme çeşitleri hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?
    1                2                  3           
A)doğurarak     doğurarak         yumurtayla
B)doğurarak    başkalaşımla      yumurtayla
C)doğurarak     doğurarak        başkalaşımla
D)yumurtayla    başkalaşımla    doğurarak
158)Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülmez?
A)erkeklerde sakal bıyık çıkması
B)erkek ve kızlarda üreme organlarının olgunlaşması
C)yalnız kalma isteği
D)aynı gün içinde hiç değişmeyen duygular hissetme, aşırı kararlılık

159) I. Bazı hayvanlar yavrularını dünyaya getirdikten sonra bakımlarını yaparlar.
        II. Bütün hayvanlar doğurarak çoğalır.
        III. Bütün hayvanların gelişimleri aynı şekilde gerçekleşir.
        IV. Yavru bakımı yapan bütün canlılar yavrularını sütle besler.
       Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?
          
A) I ve III          B) I ve IV      C) Yalnız I     D) I, III, IV
       
160) I. Kuşlarda, yumurta ve spermin birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturması,
               ana canlının vücudu içinde olur ve kuluçkaya yatarlar.
           II. Balıklarda yumurta ve spermin birleşmesi canlı vücudunun dışında gerçekleşir.
           III.Sürüngenler ve memeliler sınıfında yer alan canlılarda yumurta ile sperm canlı
                  vücudunda birleşir ve doğurarak çoğalır.

           Yukarıda verilen açıklamalardan  hangisi yada hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) II ve III      D) I, II, III

           
161 ) ‘Salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir. Kesecikler halinde salgı paketler.’
         Yukarıdaki bilgi hangi organele aittir ?
 
     A) Ribozom      B) Lizozom       C) Mitokondri      D) Golgi Aygıtı
   
162)Aşağıda bazı canlılar ile üreme şekilleri eşleştirilmiştir. Verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A)-Kurbağa-yumurtlayarak
B)-Penguen-doğurarak
C)-Kertenkele-yumurtlayarak
D)- Balina-doğurarak

163)İpekböceğinin yaşam evrelerinin doğru sıralanmış şekli hangisidir?
A)-Yumurta, kelebek, koza, tırtıl
B)-Kelebek, tırtıl, yumurta, koza
C)-Yumurta, tırtıl, koza, kelebek
D)- Tırtıl, koza, yumurta, kelebek


164)Aşağıdaki organellerden hangisi hücre için gerekli olan enerjiyi üretir?
A)Kloroplast        B)Koful    C)Mitakondri        D)Ribozon

165)Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirir?

A) Kaplumbağa    B) İpek Böceği    C) Balık    D) Kertenkele

166)
I.    Polenlerin böcekler yardımıyla dişi organın tepeciğine ulaşması
II.    Embriyonun büyüyüp gelişmesi
III.    Polen ve yumurtaların üretilmesi
IV.    Spermin yumurtayı döllemesi
  şeklindeki olayların meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A)    I-II-III-IV
B)    II-I-IV-III
C)    III-I-IV-II
D)    III-IV-I-II

167)Mikroskopta incelenen bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz?
A)    Lizozom- mitokondri
B)    Koful- sentrozom
C)    Ribozom- golgi aygıtı
D)    Kloroplast- sentrozom

168Aşağıdakilerden hangisi nohut bitkisinin yapısında bulunmaz?
A) sentrozom    B) mitokondri    C) ribozom        D) hücre zarı


169Aşağıdaki  organellerden  hangisi  bitki  ve  havyan  hücresinde  ortak  değildir?

A)  Mitokondri     B)  Koful    C)  Kloroplast      D)  Lizozom

170)Aşağıdaki canlılardan hangisi, doğduklarında anne bakımına muhtaç değildir?

A) Kedi    B) Tavşan    C) Zürafa    D) Balık

171)Bitkinin yumurtalık kısmının gelişmesi ile ne oluşur?

A)Tohum     B) Meyve    C) Çiçek    D) Yumurta

172) Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?

A) Bronşluklarda    B) Bronşlarda        C) Alreollerde        D) Soluk borusunda

173) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olaydır?

    A) Kalsiyum-sandozun suda çözünmesi
    B)Kağıdın yırtılması
    C)Suyun buharlaşması
    D)Suyun donması
                                        
 
174)Dişi Üreme sistemi ile ilgili oluşturulan kavram haritasında boş bırakılan kutuya  aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur ?
     A)Yumurta        B)Sperm    C)Döl Yatağı        D)Sperm Kanalı

 
175)Yukarıda verilen kavram haritasında boş bırakılan kutuya seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A)Karbondioksit        B)Işık        C)Gübre    D)Oksijen
    
CEVAP ANAHTARI ( 151/175 )
151    A    161    D    171    B
152    B    162    B    172    C
153    C    163    C    173    A
154    D    164    C    174    C
155    D    165    B    175    D
156    C    166    C        
157    B    167    D        
158    D    168    A        
159    C    169    C        
160    B    170    D        

    
176) Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde vardır?
          A) Hücre Zarı    B) Kloroplast        C) Mitekondri        D) Çekirdek

177) Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin miktarına bağlıdır?

A)Kaynama noktası    B)Esneklik    C)Madenin kütlesi    DMaddenin sıcaklığı

178) Aşağıdakilerden hangisi arı madde sayılabilir?
A)Çamaşır suyu    B)Deniz suyu        C)Artezyen suyu    D)Yağmur suyu

179)Çam ağacı ve tavşan ortak olarak bulunan yapı hangi seçenekte verilmiştir.
A)Hücre Çeperi    B)Kloroplast        C)Sentrozom        D)Mitokondri

180)Fiziksel değişimin en fazla görüldüğü gelişim dönemi hangisidir?
A) Ergenlik dönemi                    B)Çocukluk dönemi        
C)Doğum öncesi                    D)Yaşlılık

181) Üreme şekli bakımından aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

   A) eşek      B) at           C) yılan            D) yarasa
           
182)Döllenme, Tozlaşma, Meyve,Tohum terimlerini oluşum sırasına göre sıralayınız.

A)Tozlaşma-Tohum-Meyve-Döllenme    B)Meyve-Tohum-Tozlaşma-Döllenme
C)Tozlaşma-Döllenme-Tohum-Meyve    D)Meyve-Döllenme-Tozlaşma-Tohum

183) Aşağıdakilerden hangisi kaplumbağa, somon balığı ve güvercin için ortak özelliktir?

A) Yavru bakımı olması
B)  Yumurtlayarak çoğalma
C)  Başkalaşım geçirme
D)  Kuluçkaya yatma

184) Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem hayvan hücresi için ortak bir özelliktir.

A)  Sentrozom bulundurma
B)  Kloroplast bulundurma
C)  Hücre çeperine sahip olma
D)  Koful bulundurma

185)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklardan değildir?

A)    Bitki hücreleri yuvarlak, hayvan hücreleri köşeli yapıdadır.
B)    Bitki hücresinin sitoplazmasında plastitler bulunur.
C)    Bitki hücresinde, hücre zarı dışında, hücre çeperi bulunur.
D)    Hayvan hücresinde sentrozom vardır

186)II.   Sentrozom
      III.  Hücre zarı
      IV.  Hücre duvarı
    Yukarıdaki hücre yapılarından hangisi bitkilerin yaprak hücresinde bulunmaz?
     
     A.   I             B.   II             C.    III                D.   IV

187) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olarak görülen fiziksel değişikliklerden değildir?
       
A.    Kilo artışı
B.    Yüzde sivilce görülmesi
C.    Deride yağlanma
D.    Sesin kalınlaşması


188) Hangi canlı başkalaşım geçirmez?

    A. Yılan            B. Kelebek      C. Kurbağa      D. İpek böceği

189) Bitki tohumlarının çevreye yayılmasında hangileri etkilidir?
    I.    Rüzgar
    II.   İnsanlar
    III. Hayvanlar
    IV. Su    
    A. Yalnız I          B. I – II         C.  II – III         D. I – II – III – IV

190) Aşağıdaki canlılardan hangisinde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşmez?
    A) Balık    B) Yılan          C) Kartal    D) İnek
    
191)Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
    A) Sitoplazma    B) Çekirdek         C) Koful    D) Hücre zarı

192)     
 
Yukarıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçta 1. sorudan itibaren vereceğiniz doğru ve yanlış cevaplarla 8 çıkıştan birine ulaşmanız gerekmektedir. Doğru çıkış aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2. çıkış         B) 4. çıkış        C) 6. çıkış        D) 8. çıkış

193)Yandaki numaralandırmış kutucuklarda bir bebeğin döllenmeden doğuma kadar olan gelişim dönemleri karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 4
B) 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3
C) 5 – 6 – 4 – 3 – 1 – 2
D) 5 – 6 – 1 – 3 – 4 – 2

194)Hücre zarı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

       A) Hücreye şekil verir       B) Hücrenin bütünlüğünü korur
       C) Tam geçirgendir           D) Canlıdır

195)Dişilerde yumurtalık ile erkeklerde testisler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

    A) İdrar üretir                 B) Hormon salgılar
    C) Üreme hücresi üretir            D)Kadında ve erkekte ikişer tane bulunur

196)Kuşların kanat hücrelerinde hangi organelin daha fazla olması beklenir?

     A) Kloroplast         B) Mitokondri         C) Lizozom          D) Golgi

197)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?

      A) Balık                 B) Kurbağa             C) İnek                  D) Köpek

198)Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır?

A) Kloroplast        B) Hücre duvarı    C) Golgi cisimciği    D) Sentrozom

199)Aşağıdaki ikililerden hangisi hem bitki hem hayvan hücresinde bulunmaz?

A)  Çekirdek – Çekirdekçik        B)  Sentrozom - Klorofil
C) Sitoplazma – Mitokondri         D)  Koful - Golgi cisimciği

 
200)Yukarıdaki canlıların tamamında bulu¬nan ortak hücresel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ribozom    B) Hücre duvarı    C) Kloroplast              D) Sentrozom

                                                                        
    
CEVAP ANAHTARI ( 176 /200)
176    B    186    B    196    B
177    C    187    D    197    B
178    D    188    A    198    C
179    D    189    D    199    B
180    A    190    A    200    A
181    C    191    D        
182    C    192    A        
183    B    193    C        
184    D    194    C        
185    A    195    A        FEN_VE_TEKNOLOJİ_6(301-400)

301)Aşağıdaki araçlardan hangisi ile kuvvetin miktarını ölçebiliriz?

A)Eşit kollu terazi        B)Tartı
C)Dinamometre        D)Kantar

302)Aşağıdaki cisimlerin hangisi sabit süratli hareket yapar?

A)

     
           10 N

Sürati: 10 m/s
B)
    10N
        10 N

Sürati: 10 m/s

C)
       
           5 N    10 N
    

Sürati : 10 m/s


D)         10 N
    

Sürati: 10 m/s


303)I.   Yerçekimi kuvvetine bağlıdır.
          II   Birimi Newton ( N)’ dur.
          III. Eşit kollu terazi ile ölçülür.

            Yukarıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

        A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) I , III        D) I , II

304)Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

     A)Kuvveti kronometre ile ölçeriz.
     B)Kuvvet birimi Newton’ dur
     C)Sürati hesaplarken yolu, geçen zamana böleriz.
     D)Bir cismin kütlesi her zaman aynıdır. Gezegenler arası değişmez.

305)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir.
  B)Kuvvet cismi hareket ettirir.
  C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir.
  D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur

306)600 m’lik yolu 5 dk’ da yürüyen Didem ‘in sürati kaç m/s ‘dir?

A)2                 B)  4              C)   60             D)   120

307)Dünyadaki kütlesi 12 kg olan kanepenin aydaki ağırlığı kaç N’dur?

      A)12                B)  120          C)   20           D)  72

308)90 km/ h'lik süratle yol alan otomobilin sürati kaç m/ s'dir?

       A) 40               B) 35                    C) 30                        D) 25

  309)Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet ölçü aracı ile birimi doğru olarak verilmiştir?

        A) terazi  -  Newton                         B) dinamometre  -   Newton
        C) kronometre  -   kilogram              D)  terazi    -   kilogram
                  
  310)               F1 = 17                        F2=12                     
                                                        
                                                                                                    
Şekildeki cisme etki eden F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi kaç Newton’dur?

A) 5        B)10        C)12        d)29

311)Okulu ile evi arası 600m olan Tarık ,okuldan eve 5dakikada gidiyor. Tarık’ın süratini bulunuz.

A)  5 m/sn               B) 4 m/sn    C)  3 m/sn                               D) 2 m/sn

312) Cisimlerin süratleri hakkında yorum yapabilmek ve cisimleri süratleri ile kıyaslamak için hangi ikiliye ihtiyaç vardır?

A) Kütle-Yol        B) Ağırlık-Zaman        C) Yol-Zaman        D) Kütle-Zaman

313) Sürati 80 m/s olan bir araç 30 dakikada kaç km yol alır?

A) 144        B) 1000        C) 24400        D)144000

314 Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Kuvvetin birimi m/s’dir
B) Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.
C) Bir cismin kütlesi Ay’da, Dünya’dakinden daha azdır.
D) Kuvveti dinamometre ile ölçeriz.
315)Bir cisim Ay'a götürülerek kütlesi ve ağırlığı ölçülüyor. Aynı cisim Dünya'ya getirilip       ölçüm yapıldığında, kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?
A)Kütlesi ve ağırlığı artar.
B)Kütlesi azalır, ağırlığı artar.
C)Kütlesi değişmez, ağırlığı  artar.
D)Kütlesi değişmez, ağırlığı azalır.

316)Şiddeti 5 N ve 15N olan iki kuvvet bir cisme aynı anda etki etmektedir. En büyük bileşke şiddetinin en küçüğe oranı nedir ?

    A)  3         B) 2          C) 1                 D) 10  
 
317) I. Yer değiştirme : m
II. Hız : m/s
III. Kütle : kg
IV. Kuvvet : N
V. Zaman : N/kg
   Yukarıdaki büyüklüklerden kaç tanesinin birimi doğru verilmiştir?

 A )  5             B )  2     C )  4       D )  3

318) Sürati 10 m/s olan bir cisim, 200 m ‘lik yolu  kaç saniyede alır?

    A ) 5              B )  10         C )  15           D )  20

319)Annemizin karnında neden  dokuz aydan fazla kalamıyoruz.?

A)Göbek bağımız görevini yapmadığı için
B)Annemizin karnına (rahmine) sığmadığımız için.
C)Annemiz alkol sigara kullandığı için.
D)Gelişmemizi tamamladığımız için.

320)Hangisi çimlenme için gerekli değildir?

A)Hava   B)Uygun sıcaklık.          C) ışık      D) Uygun nem

321)Hangisinde dış döllenme görülür ?

  A)Koyun       B)Kaplumbağa       C)Kurbağa           D)kuş

322)Kuvveti ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşit kollu terazi                         B) Dinamometre
C) Manometre                                D) Barometre

                            
323)Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

A)Kaydıraktan kayan çocuk        B)Yavaşlayan bisikletli
C)Sabit hızla giden araba            D)Hızlanan motosiklet
324)Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A)metre/saniye        B)kilometre /saat       C)metre x dakika        D)santimetre/saat

325)720 km lik yolu 5 saatte alan bir arcın sürati kaç m/s`dir?

  A)40        B)45        C)60         D)144
    
CEVAP ANAHTARI ( 301/325)
301    C    311    D    321    C
302    B    312    C    322    B
303    D    313    A    323    C
304    A    314    D    324    C
305    C    315    C    325    A
306    A    316    B        
307    C    317    C        
308    D    318    D        
309    B    319    D        
310    A    320    C        


326)Aşağıdaki verilen tabloda bir aracın izlediği yol ve geçen zaman hakkında bilgi yer almaktadır.Buna göre; seçeneklerin hangisi aracın 1,5 saatte  aldığı yoldur?
Geçen zaman(h)    0    1    2    3
Alınan Yol( km )    0    40    60    80

A)20                                   B) 30    C)50                          D)70327)120m lik yolu 1 dakikada kateden canlının sürati kaç m/s dir?

A)2                                   B) 20    C)40                          D)120


328)
1)Bir koşucunu sabit hızla koşması
2)Duran bir arabanın harekete geçmesi
3)Masanın üzerinde duran kitap

Yukarıdaki durumların hangilerinde dengelenmiş,hangilerinde dengelenmemiş kuvvetler söz konusudur?

    1                  2                3

A)dengelenmiş        dengelenmiş            dengelenmemiş
B)dengelenmemiş        dengelenmiş            dengelenmiş
C)dengelenmemiş        dengelenmemiş        dengelenmemiş
D)dengelenmiş        dengelenmemiş        dengelenmiş
 
329)
—Yumurtayla çoğalır.
      —Yavru bakımı görülür.
     —Embriyo gelişimi dış ortamda oluşur.

Yukarıdaki özellikler hangi canlıya aittir?

A)Kuş      B)Kelebek      C)Kaplumbağa      D)Yılan                                                

330) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

A)Tohum ve meyve-Döllenme-Tozlaşma-Çimlenme-Genç bitki
B)Tozlaşma-Döllenme-Tohum ve meyve-Çimlenme-Genç bitki
C)Tozlaşma-Tohum ve meyve-Döllenme-Çimlenme-Genç bitki
D)Genç bitki-Çimlenme-Tohum ve meyve-Tozlaşma-Döllenme                  

331)Aşağıdaki canlılardan hangisi doğurarak çoğalır?

A)Kuş     B)Kurbağa       C)Balina           D)Kelebek


332) 72 kmh kaç ms’dir?

A) 20                     B)200                  C)0,2                  D)2

333)Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A) kmh             B)cms            C)hm         D)ms

334)Bir sporcu 180 metreyi 1 dakikada koştuğuna gore sürati kaç ms’dir?

A) 3                 B)180               C)60        D)1

335)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir?

A)Joule            B)Newton
C)Kilogram            D)Watt

             
336)
                                                                 10N             Yandaki şekilde bileşke
                   7N                                                              kuvvet kaç newtondur?
                                                          5N         

A)  22N    B)  8N        C)  12N    D)  2N

337)
Sürat (m/s)
                2        4     Zaman(s)

Yukarıda sürat-zaman grafiği verilen aracın ( 2–4 s) içinde aldığı yol kaç m’dir?

A) 80        B) 40        C) 60        D) 20

338)
—İçerisinde bulunan ana hücrelerin özel olarak bölünmesiyle üreme hücreleri oluşur.
—Karın alt boşluğunda olacak şekilde 2 adet bulunur.

Yukarıda özellikleri verilen dişi üreme sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yumurtalık        B) Vajina    C) Yumurta kanalı    D) Döl yatağı


339)   Bir araba 60 km / saat  ‘  lik hızla 3 saat gittikten sonra 270 km ‘lik yolu   
         2 saatte gidiyor.  Arabanın aldığı toplam yol kaç km’dir?

A ) 460km                    B ) 470km                         C ) 390 km                       D ) 450km
340) Çiçekli bitkilerde, polenlerin rüzgar, böcekler, su vb. yollarla dişicik tepesine taşınmasına ne denir?

A)Tozlaşma                  B)Döllenme                C)Zigot                       D)Embriyo

341) Kuvvet hangi araçla ölçülür?

A)Metre                       B)Termometre           C)Dinamometre            D)Kalorimetere

342) Ankara’dan Sivas’a hareket eden otobüs 900 km lik yolu sabit süratle 10 saatte alırsa, otobüsün sürati kaç m/s olur?
A) 50                           B) 25                          C) 40                             D) 90

343) Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminde bulunmaz.

A)yumurta        B)testis        C)penis        D)sperm

344) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin görevlerindendir.

A)yönetmek                         B)fotosentez                     C)yararsız maddeleri parçalamak             D) enerji vermek

345) Bir koşucu 600 metrelik bir yolu 4 dakikada alıyorsa bu koşucunun sürati kaç m/s dir.

A)2.5 m/s            B) 3 m/s            C) 4 m/s           D) 4.5 m/S

346) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine ne denir.

 A)Kütle            B) Ağırlık            C) Kuvvet           D) Hacim

347) Aşağıdaki durumlardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir?

A)Masanın üzerinde bir meyve tabağı duruyor
B)Bir avize tavanda asılı duruyor
C)Duvara asılı tablonu ipi kopuyor tablo yere düşüyor
D)Bilek güreşi yapan iki çocuk berabere kalıyor

348)
Aldığızaman(sn)    0    1    2    3    4
Aldığı yol(m)    0    5    10    15    20

            Yukarıdaki grafiğe göre cismin hızı kaç m/sn dir?
 
               A ) 1               B ) 5               C )  7                 D )   10
    
349) Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
    B) Her kuvvetin bir yönü vardır.
    C) Her kuvvetin bir doğrultusu vardır.
    D) Bütün kuvvetlerin yönü ve doğrultusu aynıdır.  
                                                                                                                  
350)Aşağıdaki cisme uygulanan net kuvvet kaç Newton’dur ve cisim hangi yönde hareket eder?                             

                       

          ŞİDDETİ                            YÖNÜ
A)         50                                      DOĞU
B)         16                                      DOĞU
C)         26                                      BATI
D)         16                                      BATI

 


CEVAP ANAHTARI ( 326/350)
326    C    336    B    346    B
327    A    337    B    347    C
328    D    338    A    348    B
329    A    339    D    349    D
330    B    340    A    350    B
331    C    341    C        
332    A    342    B        
333    C    343    A        
334    A    344    A        
335    B    345    A        
              

351)Aşağıdakilerden hangisi sürat i doğru tanımlayan seçenektir?

A)Birim zamanda alınan yol
B)Herhangi bir zamanda alınan yol
C)Birim yolda geçen zaman
D)Hareketsiz cisimlerin aldığı yol

352)Bir araç 300 km. lik yolu 5 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)30km/h         B)6km/h          C)60km/h           D)60m/s

353) 20m/s kaç km/h tir?

A)72km/h       B)7,2km/h          C)20km/h          D)200km/h


354)Aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz (klorofil taşımaz)?

A) Soğan     B) Tavuk       C) Çam         D) Lahana

355)   Hızı 24 km/h  olan bir aracın aldığı yol ise 96 km dir. Bu yolu aldığı süre aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

 A) 6        B) 3          C) 2         D) 4

356)Aşağıda ki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?

  A)Kuş        B)Kelebek         C)Köpek         D)Yarasa


357)Bir sporcu 150 m lik mesafeyi 15sn da almaktadır.Buna göre sporcunun sürati kaç msn       dir?

  A)10            B)5              C)25             D)20

358)Aşağıdaki durumlardan hangisinde dengelenmiş kuvvet bulunmaktadır?

A-Hareket halindeki bir otobüsün hızlanması
B-Paraşütün yavaşlayarak inmesi
C-Bir arabanın sabit süratle gitmesi
D-Topa kuvvet uygulayarak harekete geçirilmesi
 
359)Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ölçüsü birimidir?

   A-Newton    B-Metre      C –Metre/Saniye          D-Kilogram
                            
            
360)
X    Y
Hücre duvarı    -    Hücre duvarı    +
Kloroplast          -    Kloroplast         +
Sentrozom        +    Sentrozom      -
Koful                  küçük    Koful            büyük
Tabloda verilen X ve Y ile gösterilen bilgilerden hangisi doğrudur.?

A)X bitki hücresidir.          B)Y hayvan hücresidir
C)Y bitki hücresidir          D)İkisi de hayvan hücresidir.


361)
F1=12 N                              F2=2N Yandaki şekilde A cismine İki kuvvet etki etmektedir
                                                      .

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) Cisme etki eden bileşke kuvvet 10 N’dur.
B) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.
C) Bileşke kuvvetin yönü F1 yönündedir.
D) Cisim hareket eder.

362)Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A) m/s           B) m/dk        C) saat/km            D) km/s


363)Sesin havada yayılma süratı 340 m/s dir.  Yüksek kayaların bulunduğu  bir yerde, bir adam bağırdıktan 1,2 saniye sonra kendi  sesinin yankısını duyuyor.Adamın kayalardan uzaklığı kaç m ‘dir?
A) 204          B) 408               C) 120           D) 400


364)20 saniyede 500 m yol alan bir hareketlini sürati kaç m/sn dir?

A)25          B)40          C)20          D)10

365)Aşağıdakilerden hangisi ağırlık birimidir?

A)newton       B)kilogram       C)litre        D)metre

366)Mikroskopta incelediğiniz bir bitki hücresinin genç veya yaşlı olduğunu, aşağıdaki organellerden hangisine bakarak anlayabilirsiniz?  

  A)Çekirdek           B)Koful    C)Sentrozom          D)Kroloplast      

367)Ağız içinden alınan epitel hücresini mikroskopta inceleyen bir öğrenci aşağıdaki organellerden hangisini gözleyemez?

A) sentrozom        B)golgi cisimciği     C) mitokondri        D)kloroplast
    

368)Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyüme ve gelişme için gerekli değildir?

A- ışık                  B-su               C-karbondioksit           D-karbonmonoksit
 
 369)Sürati 40 m/sn olan bir hareketli 160 metreli yolu kaç saniyede alır?

A-4                                      B-6                                C-8                               D-12370)         
                       F1 =13N                                                                F2 = 7N
                                                        
                                                                                                    
 Şekildeki cisme etki eden F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi kaç Newton’dur?
     
   A)25                      B)20                      C)6           D)5


371)Bir kaplumbağa 50 m’lik yolu 10’s de alıyor. Bu kaplumbağanın hızı kaç m/s dir?

 A) 0,05                 B) 0,5                   C) 5            D) 0,005


372)   


373)


374)200 metre yolu 40 saniyede koşan bir çocuğun hızı kaç m/s dir?

    A) 2              B) 4                C) 5                D) 6


375)Bir kaplumbağa 500 cm lik yolu 100 s de alıyor. Bu kaplumbağanın hızı kaç m/s dir?

    A) 5               B) 0,5                C) 0,05        D) 0,005

    
CEVAP ANAHTARI ( 351/375)
351    A    361    B    371    C
352    C    362    C    372    A
353    A    363    A    373    B
354    B    364    A    374    C
355    D    365    A    375    A
356    B    366    B        
357    A    367    D        
358    C    368    D        
359    A    369    A        
360    C    370    C        

376)Dinamometre kuvveti ölçen alete denir. Dinamometre yapımında maddenin hangi özelliğinden faydalanılmıştır?

A)Esnekliği    B)İletkenliği    C)Genleşmesi    D)Yoğunluğu

377)Aşağıdaki çiçeğe ait yapılar verilmiştir. Tozlaşma hangi yapılar arasında olur ?

   A )  Dişicik tepesi -  Rüzgar                           B )  Yumurtalık – Erkek organ
   C )  Taç yaprak – Çanak yaprak                   D )  Erkek organ – Dişicik tepesi

 378) Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülür?
 
    A) Yılan         B )  Ördek         C )  Balık                         D) karetta


379) Kuvvet ile ilgili olarak verilenlerden hangisi her zaman
       doğru değildir?

A)Her kuvvetin bir yönü vardır.
B)Her kuvvetin bir doğrultusu vardır.
C)Kuvvet dinamometre denilen alet ile ölçülür.
D)Kuvvet cismin şeklini değiştirir.
      
380)
         BATI                         DOĞU    

              8 N                                                                          16 N

                                                                                      10 N
   


Şekildeki kutuya 8 N, 10 N ve 16 N’ luk kuvvetler etki etmektedirler.  Bu cismin hareket etmemesi için hangi yönde kaç Newtonluk kuvvet uygulanmalıdır?

      A) Doğu Yönünde – 2 N
      B) Batı Yönünde – 18 N
      C) Batı Yönünde – 2 N
      D) Doğu Yönünde – 18 N

381)Ay da ki kütlesi 72 kg gelen bir adamın dünyadaki kütlesi ve ay daki ağırlığı için ne söylenebilir?
                    Dünyadaki  kütlesi                             Aydaki ağırlığı
A-)                     72kg                                                         60N
B-)                      12kg                                                         60N
C-)                      72kg                                                        120N
D-)                      6kg                                                           720N

382) Bir tohumun çimlenmesinde
             I. Hava             II. Işık                   III. Su    
      Yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir?

A)    I ve II
B)    I ve III
C)    II ve III
D)    I,II ve III

383) Sürati 90 km/h olan bir araç ,90 dakika içinde kaç km yol alır?
A)    90
B)    110
C)    135
D)    175


384)   I  -Koful
    II - Klorofil
    III- Mitokondri
    IV- Hücre zarı
    V - Hücre duvarı   
Yukarıdaki yapılardan hangileri bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklılıklarındandır?
A-    I ve II
B-    II  ve IV
C-    I- II-V
D-    II-III-IV

385)Çimlenmeye bıraktığımız A ve B tohumlarından A tohumunu karanlık  odaya,B tohumunu ise aydınlık odaya bırakıp 4 gün bekledik.Bu tohumlar için aşağıdaki olaylardan hangisinin olması beklenir?

A)Sadece A tohumu çimlenir.
B)Sadece B tohumu çimlenir.
C)A ve B tohumlarından ikiside çimlenir.
D)Her iki tohumda çimlenmez.

386)Bir sporcu  1200 metre uzunluğundaki pistte 2 tam tur atmış ve yarışmayı  5 dakikada tamamlamıştır? Bu sporcunun sürati kaç m/s dir?

A) 6 m/s        B)  7 m/s        C) 8 m/s        D) 9 m/s

387)Aşağıdakilerden hangisi tozlaşmayı artırıcı bir özellik değildir?

A)    Çiçek tozlarının çok olması
B)    Çiçeklerin büyük olması
C)    Yumurtadaki besin miktarının az olması
D)    Sperm ve yumurtanın aynı zamanda olgunlaşması

388) A şehri ile B şehirleri arası 250 km’dir.Bu iki şehrin arasını 5 saatte almak isteyen bir araç saatte ortalama kaç km/saat hızla gitmelidir?

 A)30                     B)35                  C)40                  D)50

389)Bir araç saatte 50 km/saat hızla bir yolu 3 saatte alıyorsa aldığı mesafe kaç metredir?  

A)150                  B)250              C)150000          D)1500000

390)Saatte ortalama 75 km ∕saat hızla giden bir otobüs 375 km lik yolculuğu bir kere mola vererek 6 saatte alıyor. Mola süresi kaç saattir?

A) 1,5                     B)2            C)2,5            D)1

391)    I.  Sentrozom bulundurması
           II. Mitokondri bulundurması
           III.Golgi aygıtı bulundurma
           IV.Hücre çeperi ile çevrili olma
Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri için ortak değildir?

A) II-III                          B) I-IV                             C) II-III-IV                     D) I-II-III

392) Tohumda çeneklerin görevi aşağıdakilerden  hangisidir ?

A )  Embriyoyu dış etkilerden korumak.
B )  Çimlenme halinde topraktan su ve besin almak.
C )  Bitkinin fotosentez yapmasını sağlamak.
D )  Çimlenme sırasında embriyoya besin sağlamak.

393) Bir tohumun çimlenmesi için;
        
I.   Uygun sıcaklık        II.   Su           III.  Hava             IV.  Işık
      
 gibi etmenlerden hangilerinin  bulunması gerekir?
       
 A )  I, II               B )  II , III              C )  I ,II , III            D )  I , II , III , IV


394) Aşağıdaki verilen tanımlardan hangisi döllenmeye aittir?

A) Döllenme, spermin olgunlaşmasıdır.
B) Döllenme sperm ile yumurtanın birleşerek zigotu oluşturmasıdır.
C) Döllenme yumurtanın gelişme sürecidir.
D) Döllenme, dişilerin yumurta oluşturma olayıdır.

395) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi özelliklerinden değildir?

A) Fiziksel ve ruhsal olgunluk    
B) Sesin kalınlaşması               
C)  Sivilcelerin çıkması
D) Ruhsal değişme
       
396) Aşağıdakilerden hangisi sperm ve yumurta hücrelerinin ortak özelliklerinden  biridir?

A)    Hareketli olmaları
B)    Kuyruk bulundurmaları
C)    Çekirdek bulundurmaları
D)    Gözle görülebilmeleri

397)    I. Yarasa        II. Devekuşu    III. Yılan             IV. Balina

 Yukarıdaki canlılar üreme şekillerine göre gruplandırılırsa, hangisi gurubun  dışında kalır?

A)  IV          B) III             C) II                    D) I

398) Enerji bir madde değildir,bir maddenin özelliğidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi enerjidir?
    
A)Benzin    B)Mazot    C)Rüzgar    D)Göl

399) Embriyonun tohumdan çıkıp ana bitkiyi vermesine………………. denir.
    
A)Meyve    B)Tozlaşma    C)Çimlenme    D)Tohum taslağı

400) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün hücrelerde ortaktır?

A)Hücre duvarı bulundurma
B)Besin ve oksijen üretme
C)Sitoplâzma ve hücre zarı bulundurma
D)Kamçısı yardımıyla hareket etmeCEVAP ANAHTARI ( 376/400)
376    A    386    C    396    C
377    D    387    C    397    B
378    B    388    D    398    C
379    D    389    C    399    C
380    A    390    D    400    C
381    C    391    B        
382    B    392    D        
383    C    393    C        
384    C    394    B        
385    C    395    A        

501-  Aşağıda sürtünmesiz bir ortamda bulunan durgun haldeki araca aynı anda ve eşit sürede şekilde gösterilen kuvvetler uygulanıp bırakılıyor. Aracı hareketi ile ilgili hangisi söylenebilir?
    a) Sola doğru hareket eder.
    b) Sağa doğru hareket eder.
    c) Önce sola, sonra sağa doğru hareket eder.
    d) Durumunda değişiklik olmaz.

502-  Aşağıda yol-zaman grafiği verilen koşucunun 5 saniyede aldığı yol kaç metredir?


           Alınan yol (m)

       50                                                                                  
                                                                 
       40                                                                                            a) 20

       30                                                                                            b) 25

       20                                                                                            c) 30

       10                                                                                            d) 50

                                                                    zaman (s)
                    2       4       6       8      10         


503-          -    Yazın telefon tellerinin uzaması
-    Hava ile şişirilmiş bir balonun sıcakta bekletildiğinde daha çok şişmesi
-    Yazın tren raylarının uzaması
Yukarıdaki olayları gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşamaz?

a)    Katı maddeler sıcaklık etkisiyle genleşir.
b)     Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşir.
c)    Sıcaklık artışı balonun daha çok şişmesine neden olmuştur.
d)    Tel şeklindeki katı maddeler soğuyunca kısalır


     


504-  
 

 

 

 

    
        I                II                   III                  IV
    Yukarıda verilen modellerden hangileri bileşiği temsil etmektedir?    
    A) Yalnız I        B) I ve II        C) III ve IV        D) II, III ve IV

505-              Olay            Değişim
I. Kağıdın yanması        Fiziksel
II.Mumun erimesi        Fiziksel
III.Demirin paslanması    Kimyasal
    Yukarıda verilen olayların hangisinin yada hangilerinin karşısındaki değişim yanlış verilmiştir?
    A) Yalnız I        B) I ve III            C)II ve III        D) I, II ve III

506-   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gazlar sıkıştırılabilir.
B) Katı maddelerde boşluk azdır.
C) Sıvılar gazlara göre daha kolay genleşir.
D) Moleküller atomların birleşmesiyle oluşur


507-   Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir maddenin element olduğunu kanıtlar?
A)Tanecikli yapıda olması
B) Saf olması
C) Tek cins atomdan oluşması
D) Katı olması

508-             I. Yüzük                     IV. Lastik
                II. Oksijen                  V. Para
              III. Kolonya                 VI. Su
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin atomları arasındaki boşluk, diğerlerinden çok daha azdır?

A)  III ve IV           B) II ve VI           C) I ve V         D) IV ve VI
                                    

509-       I. Bir cismin kütlesi o cisimdeki madde miktarıdır
       II.Bir cismin kütlesi ile ağırlığı birbirinden  farklıdır.

    Yukarıdaki  verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?   

    A) Yalnız I doğrudur                           C) Her ikiside yanlıştır.
    B)Yalnız II doğrudur                           D) Her ikiside doğrudur


510-  Katı haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) Aralarında çok az boşluk vardır.                   B ) Oldukları yerde titreşim hareketi yaparlar.
    C) Birbiriyle  sürekli temas halinde  bulunur.     D) Kendi etraflarında döner ve birbirlerinin  üzerinden kayarlar

                                                        
511-      I.  Sürat birimi cm/sn dir.
II. Sürat, birim zamanda alınan yoldur
III. Ani fren yapan bir bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
IV. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ise sürati sabittir

“Sürat” kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1                            B)2                       C)3                     D)4
                                                                                                    
512-  Ağırlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Dünyanın cisimlere uyguladığı yer çekimidir.
B)    Dinamometre ile ölçülebilir.
C)    Değişmeyen bir büyüklüktür.
D)    Birimi Newton olabilir.


513-  Aşağıdakilerden hangisi elementtir?

          A) karbondioksit                      B) su
          C) azot                                      D) şekerli su

 
514-    Maddenin sadece görünümü değişiyorsa buna fiziksel değişme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?

A) mumun yanması                  B) demirin paslanması
C) buzun erimesi                     D) kağıdın yanması

515-  Maddenin fiziksel halleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Katı halde maddenin tanecikleri arasında boşluk yoktur.
B)Sıvı halde madde tanecikleri öteleme hareketi yaparlar.
C)Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
D)Sıvıların belirli bir hacmi vardır.

                                                                                   

516-       I. Atom kavramını ilk defa Democritos ortaya atmıştır.
              II. Dalton’a göre atomlar içi dolu kürelerdir.
              III.Democritos yaptığı deneyler sonucu her maddenin
atomunun farklı olduğu söylenmiştir.

Atom kavramı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III         B)Yalnız II        C) I ve II             D)I,II ve III

                                                                           

517-            I. İkiye ayrılan yarım elmanın çürümesi
II. Çok şeker yiyen Burak’ın dişlerinin iki tanesinin çürümesi.                                                                                             III. Zeynep’in et pişirirken etleri yakması                                                                                                                                                                IV. Ali Can’ın çayına limon sıkması
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal değişmedir ?
            A) 1                               B) 2                          C) 3                              D) 4                                                                                     
518-   Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya ne denir?
          A) Molekül                       B) Element              C)İyon                          D) Atom  
    
519-  Bir maddeyi oluşturan tanecikler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır ?
           A) Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar vardır.
           B) Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, yok denecek kadar azdır.
C) Sıvı molekülleri arasındaki boşluk,katılardan fazladır.
D) Maddenin sıkıştırılabilir olması ile tanecikleri arasındaki boşluk miktarı arasında bir ilişki yoktur.


520-  Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Gaz molekülleri öteleme hareketi yapabilir.
B) Maddenin en düzenli hali katı halidir.
C) Katı molekülleri hareketsizdir.
D) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparak akışkan özellik gösterir
521-   Sürati 1 km/h olan kaplumbağaya ,aynı büyüklükte zıt yönde iki kuvvet etki ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Hızlanarak hareketine devam eder.
B-Sabit süratle hareketine devam eder.
C-Yavaşlayarak hareketine devam eder.
D-Önce yavaşlar sonra hızlanır.


522-  Bir aracın sürati aşağıda verilen durumların hangisinde en büyük olur ?

A) Çok zamanda az yol aldığı durum
B) Az zamanda az yol aldığı durum
C) Çok zamanda çok yol aldığı durum
D) Az zamanda çok yol aldığı durum  


523-  
       
        Şekil 1        Şekil 2     Şekil 3
Yukarıdaki şekillerde maddeyi oluşturan tanecikler görülmektedir. Şekillere göre hangi yorum yapılamaz?

A)    Şekil 1  bileşiğe aittir.
B)    Şekil 2 ve 3 kesinlikle elementtir.
C)    Şekil 2 molekül yapılı elementtir.
D)    Şekil 1 ‘de tek cins atom vardır.
                                                                                             


524-   Aşağıdakilerden hangisinin ölçüldüğü araç ve birimi doğru değildir?

A) Kütle yaylı kantar ile ölçülür,birimi Newton
B) Ağırlık dinamometre ile ölçülür,birimi Newton
C) Yol metre ile ölçülür,birimi metredir
D) Zaman saat ile ölçülür,birimi saattir.                                   

525-    I . Katı tanecikleri tireşim hareketi yapar
II. Sıvı tanecikleri öteleme hareketi yapar
III. Gaz tanecikleri öteleme ve serbest hareket yapar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A)    I – II            C) II - III
B)    I –III            D) I – II – III                       
CEVAP ANAHTARI ( 501/525)
501    B    511    C    521    B
502    B    512    C    522    D
503    D    513    C    523    D
504    C    514    C    524    A
505    A    515    A    525    D
506    C    516    C        
507    C    517    D        
508    D    518    A        
509    D    519    D        
510    D    520    C        

526-  
 


    
527-          I.Atomlardan oluşur.
                 II-Aynı oranda sıkışabilir ve genleşebilir.
                 III-Akma özelliğine   sahiptir                        
     
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı ve gazların ortak özelliklerindendir?

A)Yalnız I                       B) I ve II               C) I ve III              D) I, II ve III
 528-    Toplam atom sayısı    Kaç çeşit element    Şekilde bir bileşiğe ait molekül yapısı verilmiştir. Moleküldeki toplam atom sayısı ve ait oldukları element çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)            3    2    
    B)            5    4    
    C)            5    3    
    D)            4    5    
529-  Element ve bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır?

        A)Element aynı cins atomlardan oluşmuştur
        B)Bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur.
        C)Elementler saf maddelerdir.
        D)Bileşikler saf madde değildir.


530-  Aşağıdakilerden hangisi bileşik maddeler için yanlıştır?
 
A)Saf maddedir
B)Bileşik kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz.
C)Farklı cins atomlardan oluşmuştur.
D)Bileşik saf olmayan maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.


531-   Organik tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Yapay gübre ve ilaç kullanılmaz.
B)    Amaç, ürün miktarını arttırmaktır.
C)    Temiz ve kaliteli üretimin sürekliliği sağlanır.
D)    Toprak, su ve hava kirletilmez.


532-  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi elementler için doğru değildir?

A)Saf maddelerdir.
B)Aynı cins atom içerirler.
C)Tek atomdan oluşurlar.
D)Sembolle gösterilirler.


533-  90 km/h sabit süratle hareket eden bir araç 450 km ‘lik yolu ne kadar zamanda alır?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6

534-    Bir araç 300 km. lik yolu 5 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?

       A) 30km/h              B) 6 km/h              C) 60 km/h               D) 60m/s

535-   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

            A) 100 metrelik yolu 10 saniyede alan kişinin sürati 10 m/s'dir
            B) 80 metrelik yolu 8 saniyede alan kişinin sürati ile 400 metrelik yolu 40 saniyede alan kişinin sürati aynıdır
            C) Aynı yolu 2 kişiden biri daha az zamanda yürümüştür. buna göre daha az zamanda yürüyen kişinin sürati diğerinden daha azdır
            D) Aynı sürede farklı mesafede yol alan 2 arabanın süratleri mutlaka farklıdır

 536-   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kişi hem ekvatorda kuzey kutbunda tartıldığında ağırlığı farklı çıkar
B) Güney kutbunda tartılan piyanonun ağırlığı, ayda daha fazla çıkar
C) Türkiye'de kütlesi ölçülen çocuğun, uzaydaki kütlesi de aynı çıkacaktır
D) Kocaeli'nde tartılan çocuğun ağırlığı, uzayda daha düşük çıkacaktır


537-    Kilolarından şikayet  eden manken zaman tüneline konularak uzayda  çekim kuvveti yerin  çekim kuvvetinin  8 katı olan yerde ağırlığı   320 kg –f  olarak ölçülüyor bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.

A ) Aracın bozuk olması
B)  Sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş yapması
C)  kütlesinin artması
D) çekim kuvvetinin fazla olması


538-  Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

 A) Naftalin
      B) Su
     C) Güneş ışığı
     D) Bakır tel

539-  Karabük Demir çelik fabrikasında  pota  içersinde eritilen  saf demir üzerine bir miktar daha saf demir ilave edildiğinde  aşağıdaki  özelliklerden hangisi değişir?

a)Kaynama noktası               b)Atom cinsi              c)Kimyasal özellik        d)Kütle

540-  Sperm hücresinin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Sperm hücreleri, yumurta hücresinden büyüktür.
B) Sperm hücreleri hareketlidir.
C) Erkek üreme hücresindeki sitoplazma miktarı dişi üreme hücresindekinden azdır.
D) Erkek üreme hücresi kuyrukludur.


  541-                       Olay                       Değişim türü
                     I-    Mumun erimesi               Fiziksel
                    II-  Demirin paslanması         Kimyasal
                    III- Suyun buharlaşması       Kimyasal
                    IV-   Camın kırılması              Fiziksel
    Yukarıda bazı olaylar ve bu olaylar gerçekleşirken meydana gelen değişimlerin türleri verilmiştir.
        Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır?
       A) I               B) II              C) III               D) IV


542-  Zeynep mutfakta salata yapan annesine yardım ediyor ve domatesleri dilimliyor. Bir anda etrafa yanmış yemek kokusu yayılıyor ve annesi ocakta unuttuğu yemeğin yandığını görüyor. Bu arada Zeynep yanlışlıkla bir tabak kırıyor.

Yukarıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir değişmedir?

A)    Domateslerin dilimlenmesi
B)    Yanmış yemek kokusunun ortama yayılması
C)    Yemeğin yanması
D)    Tabağın kırılması543-  Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I-    Katı maddeler sıkıştırılamazlar
II-   Elementler birden fazla çeşit atoma sahiptir
III- Hal değişimleri fiziksel değişimdir
IV-  Bileşikler saf madde değildirler
   
 A) I ve II        B) II ve IV        C) I ve III        D) II ve IV


544-  Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde verilen büyüklük karşısındaki araçla ölçülemez?

A)Ağırlık –Dinamometre
B)Zaman –Saat
C)Yol –metre
D)Kuvvet –Eşit kollu terazi


545-   Aşağıda verilen olaylarla karşılarında verilen değişim türü eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?

                     Olay                                 Değişim                
               __________                         __________
A)       Kavunun dilimlenmesi               Kimyasal
B)        Isınan kablonun uzaması           Fiziksel
C)        Etin dolapta donması                 Kimyasal
D)        Yemeğin ekşimesi                     Fiziksel

546-  Aşağıdaki ifadelerden hangileri ya da hangisi doğrudur?

I. Canlılar hücrelerden, hücreler de atomlardan oluşur
II. Katı maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk yoktur.
III. Atom kavramını ilk defa Dalton ortaya atmıştır.

a) I, II        b) II, III    c) Yalnız I      d) Yalnız III

547-      I.  Elementler ve bileşikler saf maddelerdir
II. Element ve bileşiklerin hepsi atomik yapıdadır
III.Element ve bileşiklerin hepsi moleküler yapıdadır

Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a) Yalnız III            b) Yalnız II    c) II, III    d) I,II,III


548-  Aşağıdaki değişimlerin hangisi fiziksel değişimdir?

A)  Kibritin yanması
B) Elmanın çürümesi
C) Yumurtanın haşlanması
D) Buzun erimesi


549-  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Katı haldeki maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B) Sıvı haldeki maddelerin taneleri hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar
C) Elementi oluşturan atomlar birbirinin aynısıdır
D) Bileşikler farklı elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni maddelerdir.


550-  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bileşikler , saf maddelerdir.
B) Bileşikler , farklı tür atomlar içerirler.
C) Bileşikler , kendini oluşturan elementlerle aynı özelliğe sahiptir.
D) Su bir bileşiktir.
CEVAP ANAHTARI ( 526/550)
526    A    536    B    546    C
527    C    537    D    547    C
528    C    538    C    548    D
529    D    539    D    549    A
530    D    540    A    550    C
531    B    541    C        
532    C    542    C        
533    C    543    C        
534    C    544    D        
535    C    545    B        551-  Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapıda değildir?

          a)                                b)                                c)                                  d)
    

552-  Maddenin fiziksel halleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gaz hali maddenin en düzenli halidir.
B) Katılar  maddenin en düzensiz halidir.
C) Sıvılar, akıcıdır.
D) Katılarda tanecikler arasındaki uzaklık en fazladır.
      
     
 
553-  Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimliği değişmemiştir?

A) Üzümden sirke yapılması
B) Buzun , suya dönüşmesi
C) Kek  hamurunun kabarması
D) Odunun yanması
      

554- Sıvı halde bulunan saf madde gaz haline geçinceye kadar ısıtıldığında aşağıdakilerden
hangisinin olması beklenmez?
 
A) Tanecikler daha serbest hareket eder.
B) Kimyasal özelliği değişir.
C) Düzensizliği artar.
D) Konulduğu kabın tamamının şeklini alır.

        

555-
 

Aynı düzlemde bulunan şekildeki K noktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton' dur?

           A ) 12              B) 7            C) 5              D)4  

 
556- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?         
     A)Katılar sıkıştırılamazlar.
 B)Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.
     C)Sıvıların belli bir hacimleri vardır.
     D)Gazlar sıkıştırılamazlar.
                                                                                       

557-  Aşağıda verilen çözücü - çözünen eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

            Çözücü            Çözünen
        A)           Su                   Tuz
        B)        Alkol                   İyot
        C)          Çay                  Şeker
        D)         Çorba                Karabiber


558-  Co ve CO için verilenlerden hangisi doğrudur?
     A)İkisi de elementtir.
     B)İkisi de bileşiktir.
     C)Co bir element,CO bir bileşiktir.
     D)Co bir bileşik, CO bir elementtir.
                                                                                       

559-   Bitkiler fotosentez yapmak için aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmaz?

A)Oksijen                          B)Karbondioksit             
C)Su                                    D)Güneş ışığı

560- Ay’dan Dünya’ya getirilen bir cismin kütlesi ve ağırlığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
                               Kütlesi                     Ağırlığı  
                      A) Değişmez                         Değişmez
                      B)Artar                                  Değişmez
                      C)Artar                                  Artar
                      D)Değişmez                          Artar
 

561-   Çimlenmekte olan fasulye ile çimlenmiş bir nohut için hangisi ortak değildir?

     A)Besin kullanımı
     B)Karbondioksit  kullanımı
     C)Oksijen kullanımı
     D)Su kullanımı
                                                                                                            
                                                                     
562-  Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri sıvı haldeki maddelerin yapısal özelliklerindendir?
I-Sıvı molekülleri birbirinin üzerinden kayabilir,bu nedenle sıvıların şekli belirli değildir
II-Sıvı madde molekülleri bağımsız hareket edebilir.
III-Sıvı molekülleri aralarında fazla boşluk bırakmaz bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz.

A)Yalnız I         B)II ve III        C)I ve III          D)Yalnız III
 

563-  Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin kimliğini değişmediği fiziksel bir olay meydana gelmiştir?
A)Fırında patatesli köfte pişiriliyor.
B)Besinler sindirim sisteminde sindirime uğruyor.
C)Vişne suyu ve şekerle şerbet yapılıyor.
D)Pipetle üfürüldüğünde kireç suyu bulanıyor.564-    -A maddesi en fazla sıkışan maddedir.
        -B maddesinin atomları arasında boşluk yok denecek kadar azdır.
        -C maddesi bulunduğu kabın şeklini alır

Buna göre A, B,C maddeleri hangileri olabilir?

                 A                 B               C
A-           katı               sıvı            gaz                            
B-           gaz               katı            sıvı
C-          sıvı                sıvı             katı
D-          gaz               katı              katı

565-   Bir küp şeker suya atılıp tamamen eritiliyor . Fakat suyun hacmi yükselmiyor .bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A- Suyun bir kısmı buharlaşmıştır.                                          
B- Şekerin tanecikleri suyun boşluklarına dağılmıştır.
C- Şeker buharlaşmıştır.
D- Şeker sıvı hale gelmiştir.

566-  Aşağıdaki olaylardan hangisi  kimyasal değişmedir?

     A)buzun erimesi                 B) suyun kaynaması   
C) kağıdın yanması           D) kağıdın yırtılması.

567-   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) su –elemet
B) tuzlu su –bileşik
C) Oksijen-elemet
D) tuz-elemet
568-   Sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) belirli hacimleri vardır
B)maddenin en düzenli halidir
C)sıkıştırılabilirler
D)belirli şekilleri vardır


569-   H2O bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) molekülünde 3 tane atom bulunur
B)1 molekülde 2 hidrojen atomu içerir
C) Kendisini oluşturan H ve O atomunun özelliğini taşımaz
D)1 molekülünde 3 çeşit atomdan oluşur


570-   Aşağıdaki modellerden hangisi bileşik molekülünü ifade edebilir?

a)                              b)
                                              
c)    d)                


571-   Aşağıdaki maddelerden hangisinde aynı cins atomlar yer almaz?

A) Yağlar                 B) Gümüş
C) Oksijen                 D) Hidrojen
572-
          I                  II                  III               IV

Yukarıdaki sembolik gösterimlerden hangileri Bileşiği temsil etmektedir?

A)I veIII                  B)I veII                      C)III veIV                   D)II ve  IV573-   Katılarla ilgili,
I. Tanecikleri birbirine çok yakındır.
II. Sıkıştırılamazlar.
III. Belirli şekilleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I           B) I ve II                 C) I ve III               D) I, II ve III


574-   Aşağıdaki madde modellerinden hangisi elementi göstermez?

 A)       B)    C)    D)


575-  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri masa ve limonataya ait ortak özelliklerdendir?

I.Belirli bir şekli vardır.
II.Tanecikler arası boşluk yoktur.
III.Belirli bir hacmi vardır.
IV.Bulundukları kabın şeklini alırlar.

A) I        B) III        C) I,III            D) III,IV
CEVAP ANAHTARI ( 551/575)
551    A    561    B    571    A
552    C    562    C    572    D
553    B    563    C    573    D
554    B    564    B    574    B
555    C    565    B    575    B
556    D    566            
557    D    567    C        
558    C    568    A        
559        569    D        
560    D    570    C        576-          I.Biberin kızartılması
II.Çaydanlıktaki suyun buharlaşması
III.Ocaktaki sütün kaynaması
IV.Şekerin yanması

Yukarıdaki olaylardan kaç tanesinde madde kimliğini değiştirmiştir?

A) 1        B) 2        C) 3         D) 4

577-   Hasan bir bardak suyun içine bir kaşık  toz şeker atıyor ve şekeri kaşıkla karıştırdığında şeker taneciklerinin yok olduğunu görüyor.Suyun görünümünde pek fazla bir değişiklik olmadığı halde şekerli sudan bir yudum içtiğinde tatlı olduğunu fark ediyor.Bu durumda:  

I.Şeker sıvılaşmıştır.
II.Şekerli suyun miktarı artmıştır.
III.Şeker taneleri gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara  ayrılmıştır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A)Yalnız II          B)Yalnız III        C)I  ve  II       D)II  ve III

       

578-    X — Tek çeşit atom içerir.
Y — Farklı çeşit molekül içerir.
Z — Tek çeşit molekül içerir.

      Yukarıda verilen özelliklere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) X bileşik         B) Y element                    C) X ve Z saf madde      D) Z karışım


579-  Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapılı moleküllerdir?

A) Protein        B) Su        C)İyot molekülü        D)Hidrojen

580-   Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?

A) Mumun yanması        B) Sütten yoğurt yapımı
C) Camın kırılması        D) Yumurtanın haşlanması


581-    I - Organ
II – Doku
III- Hücre
IV – Organizma
V – Sistem

    Yukarıda verilen kavramların basitten gelişmişe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

    A) III .I.II.V.IV            B) III.II.I.V.IV
    C) IV.V.I.II.III            D) V.IV.II.I.III


582-      I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur
       II.Kuvvet birimi Newton’dur
       III. Kuvvet vektörel büyüklüktür.
       IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) I , IV              B) I , II, IV                       C) I , III , IV                         D) I , II , III , IV


583-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Sıvıların şekli değişebilir.
B)Katıların tanecikleri birbirinden uzaktır.
C)Sıvılar ve katılar sıkıştırılamaz.
D)Gazlar sıkıştırılabilir.
                              
                                                                        
584- Aşağıdaki  verilen maddelerden hangisinde tanecikler diğerlerine göre daha serbest hareket eder?

    A)Hava           B)Su          C)Toprak        D)Buz                                                

585-  Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinin değişim türü yanlış verilmiştir?

    A)Suyun donması-Fiziksel
    B)Ekmeğin küflenmesi-Kimyasal    
    C)Mumun yanması-Fiziksel
    D)Yoğurdun ekşimesi-Kimyasal
    
586-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Elementler atomlardan oluşmuştur.
B)Elementler moleküllerden oluşmuş ise tek çeşit tanecik içerir.
C)Elementler birleşerek bileşikleri oluşturur.
D)Elementler moleküllerden oluşmuş ise atomik yapılıdır.

                                                                                                   
587-  Aşağıdaki olayların hangilerinde yeni birer madde oluşmamıştır?

A)    Kağıdın yanması
B)    Demirin paslanması
C)    Sütten peynir eldesi
D)    Yoğurttan ayran eldesi


588-  Aşağıda verilen maddelerin fiziksel halleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
Madde    Özellikler
X    Akıcı değildir.
Y    Belirli bir hacmi yoktur.
Z    Koyulduğu kabın şeklini alır
             X              Y                    Z      .
A)     Katı           Sıvı                 Gaz
B)     Sıvı           Gaz                  Katı
C)     Sıvı           Katı                  Gaz
D)      Katı          Gaz                  Sıvı


589-  Bir cisme aynı doğrultulu  zıt yönlü  9 N  ve  3 N luk   kuvvetler etki  etmektedir.  Net  kuvvet  kaç  N  dur  ?

a)       7  N             b)   6N          c)  4N           d)   12N

590-  Aynı cins atomlardan oluşmuş maddelere element denir.buna göre;aşağıdakilerden hangisi elementlere örnek olarak verilebilir?
A-) su      B-) oksijen gazı     C-) tuz    D-) şeker


591-  Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanecikler arasındaki uzaklık en fazladır?
A-) porselen tabak    B-) diş macunu    C-) meyve suyu    D-) doğal gaz


592-  Aşağıda verilen olaylardan hangisinin karşısına yazılan değişim türü yanlıştır?

        Olay                                                                 değişim türü
 A-)mumun erimesi                                                        fiziksel
 B-)suyun buharlaşması                                                kimyasal
C-)pastanın kesilmesi                                                      fiziksel
D-)sütün ekşimesi                                                         kimyasal


593-  Farklı cins atom ve moleküllerden oluşan saf olmayan maddelere karışım denir.Buna göre,aşağıdaki maddelerden hangisi karışımlara örnek olarak gösterilemez?
A-) üzümlü kek   B-) salça  C-) tuz  D-)ş ekerli su


594-  aşağıdakilerden hangisi iletkenlere örnek olarak verilebilir?
A-) kurşun kalem ucu   B-) porselen   C-) plastik   D-) şekerli su


595-       I. İyot atomu, hidrojen atomundan çok büyüktür.
        II.İyot molekülü görülebilecek kadar büyüktür.
        III. Bir su molekülü üç atomdan oluşur.   İfadelerden hangileri doğrudur?
    A.Yalnız I       B. I  ve III       C.  Yalnız III       D.  I ,  II   ve III
596-  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir?
           I.      İletkenin cinsi
           II.     İletkenin  boyu
           III.    İletkenin kalınlığı

      A.  Hepsi             B.  I  -  III        C.  II -  III       D.  Yalnız II      

                                                                     


597-       -    Elektrik enerjisi üretir.
               -    Işık veren devre elemanıdır.
               -    Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
   Hangi seçenekteki devre elemanının görevi yukarıda verilmemiştir ?

             A.  Ampul          B.   Anahtar           C.   Pil         D.  Reosta

                                                                    

598- Hangi seçenekte verilenlerden biri katı , diğeri sıvı yalıtkan maddelere örnek verilebilir ?

        A.  Gümüş  -   şekerli su                   B.   Bakır  -  alkollü su
        C.   Plastik  -  saf su                          D.   Cam   -  tuzlu su


599-  

Maddeler    Şekli sabittir.    Sıkıştırılabilir.    Öteleme yapar.
I    -    +    +
II    -    -    +
III    +    -    -


Yukarıdaki tabloya göre maddelerin halleri hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?
A)    Katı-Sıvı-Gaz
B)    Sıvı-Katı-Gaz
C)    Gaz-Sıvı-Katı
D)    Katı-Gaz-Sıvı¨


600-   Maddedeki değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Zeytinyağı + su karışımı fizikseldir.
B)    Buzun erimesi fizikseldir.
C)    Mumun yanması kimyasaldır.
D)    Kabartma tozu + sirke karışımı fizikseldir.


CEVAP ANAHTARI ( 576/600)
576    B    586    D    596    A
577    B    587    D    597    D
578    C    588    D    598    C
579    A    589    B    599    C
580    C    590    B    600    D
581    B    591    D        
582    D    592    B        
583    D    593    C        
584    A    594    A        
585    C    595    B        
701-  
                            I)  Titreşim ve öteleme hareketi yapar.
                               II) Tanecikler arasında boşluk yoktur.
III)    Tanecikler bağımsız hareket eder.
Yukarıdakilerden hangisi  gazlar için geçerlidir?

     a)  Yalnız I        b)  I ve II         c)    I ve III          d)   II  ve III


702-     İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya  gelmesiyle  ……………..  oluşur.


     a)  Element        b)  Karışım         c)    Bileşik          d)   Saf madde


703-  Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir?
A.    Havucun rendelenmesi
B.    Kömürün elmas haline gelmesi
C.    Buzun su haline gelmesi
D.    Kâğıdın yırtılması


704-  Aşağıdaki olayların hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal değişim vardır?
A.    Mumun yanması
B.    Domatesin doğranması
C.    Buzun erimesi
D.    Camın kırılması


705-  Aşağıda tozlaşma için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Böcekler tozlaşmaya yardımcı olur.
B)    Polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayına tozlaşma denir
C)    Rüzgâr tozlaşmaya yardımcı olur
D)    Yağmur tozlaşmayı engeller.

706-  Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?
A)    h/km
B)    m/km
C)    m/s
D)    Newton/s


707-  Formula 1 yarışında  Fernando Alonso 1turu 12 km olan pistte 50 tam tur yaparak yarışı birinci
tamamlamıştır.Fernando Alonso yarışı 2saatte tamamladığına göre sürati kaç km/saattir?

a- 250          b-300       c-400     d-500


708-  Hücre diye bir ülke varmış bu ülkede çeşitli merkezler varmış.I- Bu merkezlerden biride  enerji santraliymiş, bu santralde şeker yakılarak enerji elde ediliyormuş.Bu santral oksijen alıp zehirli bir gaz olan karbondioksiti dışarı gönderiyormuş. II-Başka bir fabrikada salgılar paketleniyormuş.III-bide temel yapım merkezi olan inşaat fabrikaları varmış bu fabrikada protein denilen tuğlalar kullanılıyormuş.IV- tabi bütün fabrikaların bağlı olduğu yönetici bir yer daha varmış bütün fabrikalar ondan emir alırmış.Emirler bir düzen ahenk içinde devam etmiş gitmiş…
Masalda anlatılan bu ülkede numaralandırılmış cümlelerde anlatılan fabrikalar hangi organellerle eşleştirilebilir?
            I                                        II                             III                                 IV
A-  KLOROPLAST          LİZOZOM                 MİTOKONDRİ               ÇEKİRDEK
B-  MİTOKONDRİ          GOLGİ AYGITI        RİBOZOM                       ÇEKİRDEK
C-  LİZOZOM                  SENTROZOM           ÇEKİRDEK                    MİTOKONDRİ
D- SENTROZOM            LİZOZOM                  


709-          Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini üzerinden geçiremeyen  maddelere örnektir?

            A) Metal kaşık

            B) Islak tahta

            C) Porselen fincan

            D) Bakır cezve

710-      Kristal toz şekere aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa ,şekerde kimyasal değişme olur?

         A) Suda çözmek
          
         B) Isıtarak karamel yapmak

         C) Alkol katmak

         D) Tuz katmak


711-
 
                          
    I                         II                  III                 IV

        Yukarıda verilen sembolik gösterimlerden hangileri bileşiği temsil etmektedir?
         A) I  ve II              B)I ve III             C) II ve IV           D) III ve  IV
712-  
I.    Sütün yoğurda dönüşmesi
II.    Demirin paslanması
III.    Mumun erimesi
IV.    Camın kırılması
V.    Ekmeğin küflenmesi

Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kimyasal değişmedir?

               A)   1                  B)2               C)3                 D)5

713-  

I. Kırmızı ilik
II. Sarı ilik
III. Sert kemik
IV. Kemik kıkırdağı
V. Kemik zarı
Yukarıda verilen yapılardan hangileri vücuttaki bütün kemiklerde ortak olarak bulunmaz?
    A.Yalnız II        B.Yalnız IV        C.II  ve IV        D. I, II ve III


714-  

Sağ karıncık   X  Akciğer   Y   Sol kulakçık
Yukarıda verilen küçük kan dolaşımı şemasında X ve Y yapıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

        X                 Y
A.    Akciğer atardamarı        Akciğer toplardamarı
B.    Akciğer toplardamarı        Akciğer atardamarı
C.    Atardamarlar            Kılcal damarlar
D.    Kılcal damarlar        Toplardamarlar


715-    Ahmet ; sabah kahvaltısında annesinin pişirdiği yumurtayı yiyip,limonata içerek  okula gitmek için dışarı çıktığında çimenlerin üstünün kırağı ile kaplandığını ve yürüdükçe  yol üzerinde buz tutmuş küçük su birikintilerinin yavaş yavaş eridiğini gözlemlemiştir.
                   Ahmet’in yaşadığı olayların hangisinde maddenin sadece görünümü değil kimliği de değişmiştir.  

           A)Yumurtanın pişmesi
           B)Limonata yapımı
           C)Çimenlerin üstünün kırağı kaplaması
           D)Buz tutmuş su birikintilerinin erimesi

716-  Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapıdaki elementi gösterir.

 
          I              II             III            IV

                

A)  I            B) II            C) III            D) IV


717-      Atomu ilk bulan bilim adamı Democritus atom hakkında söyledikleri aşağıda yer almaktadır.Buna göre söylediklerinden hangisi yada hangileri günümüzde yanlış olarak kabul edilmektedir.
    I.Atomu oluşturan tanecikler görülemez ve bölünemez
              II.Maddeler aynı tip atomlardan meydana gelmiştir.    
             III.Maddelerin birbirinden farklı olmalarının sebebi atomların farklı şekillerde bir araya gelmesidir.
             
A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III        D) I , II ve III


718-           Katı bir maddenin ;
                         1-Yanması
                         2-Isıtılınca erimesi
                         3-Suda çözünmesi
         
            İşlemlerinden hangileri kimyasal değişmedir?

        A-1            B-1  ve   2        C-2 ve 3     D-1 ve 3


719-   Katı maddeleri oluşturan tanecikler  ……………. Hareketi yapar. Cümledeki noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
   
    A-Dönme         B-Öteleme         C-Titreşim      D-Dolaşma

720)
1-İletkenin kesit alanı
2-İletkenin boyu
3-İletkenin sertliği
4-İletkenin cinsi
 
    Bir iletkenin direnci yukarıdakilerden hangisine bağlıdır?

 A) 1-2-3             B) 1-2-4           C) 4             D)Yalnız B


721) Aşağıdakilerden hangisi direncin kullanım amaçlarından değildir ?

A)    Elektrik enerjisiyle ısı elde etmek
B)    Elektrik enerjisiyle ışık elde etmek
C)    Elektrik enerjisi miktarını ayarlamak
D)    Elektrik enerjisiyle güç elde etmek

722) K                  2L-S                              X                   21—2S


       M                              3L-2S              H                                  3L-S

Yukarıdaki aynı cins  tellerin uzunluğu L , kesiti S harfi ile gösterildiğine göre hangi telin kullanıldığı devrede lamba en parlak yanar?

         a-)K                            b-)M                    c-)X                 d-)H


 723)   Yalıtkan              İletken          Yan tarftaki iletken – yalıtkan tablolarında bir hata var.           
                                                                              hatanın düzeltilmesi için hangi maddeler yer değiştirilmelidir?

                                                                      a-) b – l        b-) c - k    c-) a – k        d-) a - m


724)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?

A)Yılan                B)  tavuk                C) Kaplumbağa                D) Yarasa

725)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?

A) Kurbağa             B)Yarasa                 C)Yılan                  D)Fil


CEVAP ANAHTARI ( 701/725)
701    C    711    C    721    D
702    B    712    C    722    C
703    B    713    C    723    C
704    A    714    A    724    D
705    D    715    A    725    A
706    C    716    A        
707    B    717    C        
708    B    718    A        
709    C    719    C        
710    B    720    B        

    
726)Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve havyan hücresinde ortak değildir?


A)Mitokondri         B)Koful        C)Kloroplast          D)Lizozom

727)Zigotun yerleştiği ve  geliştiği  yer  neresidir?  

 A)Yumurtalık        B)Döl yatağı         C)Yumurta kanalı            D)Sperm kanalı

728)Bir cisme aynı doğrultulu zıt yönlü 9 N ve 3 N luk kuvvetler etki etmektedir. Net kuvvet kaç N dur?

A)7  N                 B)6N              C)4N               D)12N

729)İnsanda kırmızı kan hücreleri kemikte bulunan hangi yapıda üretilir?
   
A)Kemik zarı                    B)Sert kemik dokusu
C)Süngerimsi kemik dokusu            D)Kemikleri birbirine bağlayan eklemler

730)Vücutta mikroplara karşı savaşan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alyuvar hücresi               B) Akyuvar hücresi       
C) Kan pulcukları                   D) Sinir hücresi

731)Hangi seçenekte biri katı biri sıvı yalıtkan maddelere örnek verilebilir ?

A) Gümüş – Şekerli Su                                   B) Bakır – alkollü su
C) Plastik - saf su                                          D) Cam – tuzlu su

732) 10 cm uzunluğundaki bir bakır telin direnci 20 ohm ise 40 cm uzunlukta aynı cins telin direnci ne kadardır ?

  A) 40 ohm                 B) 80 ohm                 C) 120 ohm              D) 160 ohm


733)                                                           

           I                        II                            III                        IV                   V             Yukarıda çeşitli maddelere ait beş şekil verilmiştir. Bu şekillere bakarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I ve V’de  elementi temsil eden tanecikler bulunur.
B) III ve IV  karışımdır.
C) II ve V bileşiktir.
D) II,  IV  ve V’te moleküler yapıda tanecikler bulunur.

734)Ayşe’nin  okulu ile evi arasındaki uzaklık 120 metredir. Ayşe okula gidip hemen eve dönmüştür. Ayşe’nin aldığı yol ile yer değiştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

                  Aldığı yol    Yer değiştirmesi
A)                120 m.                    Yer değiştirmemiştir.
B)                240 m.                    Yer değiştirmiştir.
C)                120 m.                    Yer değiştirmiştir.
D)                240 m.                    Yer değiştirmemiştir.


735)Aşağıdaki modellerden hangileri bileşik molekülüdür?

I.                                     II.                                 III.                                    IV.


A) I-II                          B) II-III                          C) I-III                          D) I-IV

736) 2 ve 3 N ‘luk kuvvetlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olamaz?

I. 1                              II. 4                        III. 5                           IV. 6

A) Yalnız 1                 B) Yalnız  4            C) 1-4                   D) Yalnız  6

737) İki bulut arasında elektron akışı sonucu meydana gelen doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Topraklama            B) Yıldırım               C) Şimşek                    D) Gökkuşağı


                                                             

                                     
            I                             II                      III                    IV
738)Sembolik gösterimlerden hangileri bileşiği temsil etmektedir?

a)I-II                                b)I-III                        c)II-IV                        d)III-IV

739)Aşağıdakilerden hangileri kemiklerin uç kısmını örten kıkırdak dokunun görevleri arasındadır?   
1.Kemiklerin aşınmasını önler.
2.Boyuna büyümeyi sağlar.
3.Kan hücreleri üretir.

A)Yalnız 1              B)1 ve 2            C)1 ve 3                               D)1, 2 ve 3
                                                                                                     

740)Ampulün flamen parçası hangi maddeden yapılmıştır?

A)Tungsten    B)Cam     C)Altın         D)Demir

741)Bu çocuk elektrik direğindeki fincanları gereksiz sayarak  sapan taşıyla kırıyor bu fincanların görevi sizce ne olabilir?

A)Elektrik enerjisini toprağa akıtmak
B)Porselen elektik enerjisini iletir
C)Elektrik enerjisini toprağa akıtmamak
D)Demir direk iletkendir.

742) Aşağıdaki sıvılardan hangisi iletkendir?

A) tuzlu su             B) sıvı yağ             C) saf su               D) sıvı nişasta


743)
                         
         


A) K ile L’ye                                                                   B) L ile N’ye
C)K ile M’ye ya da L ile N’ye                                        D) K ile M’ye ya da K ile N’ye


744)  I.Omurga
    II.göğüs kafesi
    III.kafatası
    IV.eller
 Verilen iskelet kısımlarından,hangilerinin bulundurduğu kemik çeşidi aynıdır?

A) I ve III                 B)  II ve III                      C) II ve IV           D) I, II ve III


745) Elektriğe çarpılmış bir kişi aşağıdakilerden hangisi kullanılarak ortamdan uzaklaştırılabilir?

  A)  çelik tel               B) demir kürek             C) mika levha                       D) platin kablo


746)    


747)Aşağıdaki düzeneklerin hangisinde ampul yanmaz?

 

748)şekildeki düzenekte test tel ucu telin hangi noktasına değerse ampül en parlak yanar?
.                        

                                           test ucu

                                 K  L  M  N

                        


A) K               B) L                  C) M                D) N

749) Aşağıdaki sıvılardan hangisi iletkendir?

A) tuzlu su          B) sıvı yağ          C) saf su           D) sıvı nişasta
750) Kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A)Kemik zarı                        B)Kaburga kemiği
C)Bilek kemiği                    D)Sert doku

                                         
CEVAP ANAHTARI ( 726/750)
726    C    736    D    746    A
727    B    737    C    747    A
728    B    738    C    748    A
729    C    739    D    749    A
730    B    740    A    750    A
731    C    741    C        
732    B    742    A        
733    C    743    D        
734    D    744    B        
735    D    745    C        
                                                 
751) Aşağıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri gazların da iletken olabileceğini gösterir?

        I- Flüoroson ampulün ışık vermesi
        II- Bir ağaca yıldırım düşmesi
        III- Şimşek çakması

A)I,II,ve III    B)II ve III    C)I ve III    D)I ve II

752) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri devredeki ampulün parlaklığının artmasına neden olur?

       I) Pil sayısının azalması
       II) İletken devredeki dirençlerin azalması
       II) Ampul sayısının azalması

A) I veII    B) II ve III    C)II ve III                 D) I,II,III

 753)Sürati 70 m/sn olan bir hareketli 4 sn’de kaç metre yol alır?

A)100            B)150               C)280                 D)350
    
 754)6 ve 8 N’luk iki kuvvetin büyük ve küçük bileşkeleri arasında fark nedir?

   A)20                  B)5                   C)2,5                   D)12

755) Çimlenmekte olan fasulye ile çimlenmiş bir nohut için hangisi ortak değildir?

 A)Besin kullanımı                     B)Karbondioksit  kullanımı
 C)Oksijen kullanımı                     D)Su kullanımı
                                                                                     


756)Aşağıdakilerden hangisi kemik zarının görevlerinden birisi değildir?

A)kemiğin onarımını sağlamak            B)kemiğin boyuna büyümesini sağlamak
C)kemiğin beslenmesini sağlamak            D)kemiğin enine büyümesini sağlamak

757)    I-akciğer genişler                     II-diyafram kası kasılarak düzleşir.
       III-göğüs kafesi daralır             IV-akciğer daralır
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri soluk alma sırasında gerçekleşir?

a) I-II                    b) I-II-III                         c) II-III-IV                 d)III-IV

758)insan kalbinde karıncık ve kulakçıklar arasında yarım ay şeklinde kapakçıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisinde kapakçıklarını görevini doğru verilmiştir?

a) kanın daha hızlı akmasını sağlamak   
b) te miz ve kirli kanın karışmasını engellemek
c) kanın tek yönlü akışını sağlamak
d) damarlara destek olmak759)Bir iletkenin direnci uzunluğu arttıkça artar, kalınlığı arttıkça azalır.Buna göre yukarıda kesit alanı ve uzunlukları verilen iletkenlerin direnç büyüklükleri R1,R2 ve R3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A)R3 > R1 > R2            B)R1 >R2 >R3            C)R2 >R1 >R3            D)R1=R3 >R2

760)İskelet sisteminin vücuttaki görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Vücut şeklinin belirlenmesini sağlar.        B)Kan hücresi üretimine katkı sağlar.
C)Vücut hareketine yardımcı olur.            D)Vücuttaki yağların fazlasını depo eder.  

761)“Hamurun pişirilerek(1) ekmek yapılması, ekmeğin dilimlenmesi(2),dilimlenen ekmeğin kızartılması(3)ve yenilmesi (4)”  Yukarıdaki olayların hangileri  kimyasal değişmeye uğramıştır?

   A)    2                    B) 1,2                  C) 1,3 ve 4              D) 1,2,3 ve 4                                                   762)    I-    İletkenin kesit alanı
         II-    İletkenin boyu
        III-    İletkenin sertliği
       IV-    İletkenin cinsi
       Bir iletkenin direnci yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

  A- III                    B- IV                    C- I-II-III                     D- I-II-IV

763)Gerilim………….  Kullanılarak ölçülür. Direncin birimi ise …………. Dur. Yukarıda verilen ifadelerden boş bıorakılan yerlere sırası ile hangi seçenekte belirtilenler gelmelidir?

A)Voltmetre-Takometre                B)Voltmetre- Ohm
C)Ohmmetyre-Voltmetre                D)Dinometre-ohm


764)Aşağıdakilerden hangisi Kana kırmızı renk veren Alyuvar  kan hücresi üreten merkezidir?

A)Kemik zarı        B) Kan damarı    C)Sarı Kemik iliği    D)Kırmızı kemik iliği


765)Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki   aşağıdakilerden hangisidir?

   A) İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur        
   B) İletkenin direnci,kesiti ile ters orantılıdır
   C) İletkenin direnci,kesityle doğru orantılıdır
   D) İletkenin direnciyle kesiti arasında 12 oranında bağıntı vardır


766)Bir cismin kütlesi( m) ile hacmi( V)  arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   m                                       B)   m                             
                                                                
                           V                                    V
C)         m                                D)    m                                                                                
                               V                                                V

YALITKAN            İLETKEN
            a. Porselen            k. Bakır tel
    b. kağıt            l. silgi
    c. zımba teli            m. iğne
    d. kürdan            n. Çivi

767)Bir öğrenci,  iletken ve yalıtkan maddelerden bazılarını yukarıdaki gibi sınıflandırmış, ancak hata yapmıştır. Öğrencinin hatasını düzeltmesi için hangi maddeleri yerini değiştirmelidir?

A) d-k            B) c-l            C) a-n            D) b-m

768) Bir iletkenin, elektrik enerjisinin geçişini engelleyici etkisine ……………… adı verilir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) direnç        B) reosta         C) iletken madde        D) yalıtkan madde

769)

.      

Yukarıda canlının bazı kısımlarından alındığı K, L ve M kemikleri görülmektedir.

                K                              L                                 M      
   A) Omurga kemiği         Kafatası kemiği               Ön kol kem.
   B) Baldır kemiği        Kafatası kemiği               Bilek kemiği
   C) Pazu kemiği                Ayak tarak kem.                Kalça kemiği
   D) El parmak kem.                Kaval kemiği                     Köprücük kemiği

770)Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A)İskelet(çizgili) kasları beyaz kaslara göre daha uzun sürede(geç)kasılır.
B)Düz kaslar yavaş, iskelet(çizgili) kaslar hızlı kasılır.
C)Düz kaslar isteğimizle, iskelet kasları isteğimiz dışında çalışır.
D)İç organlarımızdaki kaslar çizgili kaslardır.
                                                                                          

771)Aşağıdaki yapılardan hangisinde çizgili kas bulunur?

 A) Mide çeperi                      B) Böbrek         C) Kalp                D) İnce bağırsak

772)Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

   A)Havanın ısıtılması                                   B)Havanın süzülmesi   
   C)Havanın kokusunun alınması                   D)Havanın kana geçirilmesi773)Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında ampulün parlaklığı değişmez?

A)    Devreye ampul eklemek
B)    Devreye üreteç eklemek
C)    Devredeki iletkeni değiştirmek
D)    Devredeki anahtarın yerini değiştirmek

774) Uzun kemiklerin eklem bölgesinde bulunan kıkırdakların görevi nedir?   

A)Kemiğin genişlemesini sağlamak
B) Kırılan kemiği onarmak
C)Kemiğin aşınmasını engellemek.
D) Kan hücresi üretmek

775)Aşağıdaki şıklardan hangisinde vücudumuzda bulunan  kan damarlarının adı ve görevi doğru olarak verilmiştir.

    Damarın Adı    Görevi
A)    Akciğer atar damarı    Akciğerlerde temizlenen kanı kalbe toplamak
B)    Aort Atar Damarı    Kalbimizdeki temiz kanı vücuda göndermek
C)    Akciğer toplar damarı    Kanı böbreklere taşımak
D)    Kılcal damarlar    Kirli kanı kalpten akciğerlere taşımak.
        
                                                                                
CEVAP ANAHTARI ( 751/755)
751    A    761    C    771    C
752    C    762    D    772    D
753    C    763    B    773    D
754    D    764    D    774    C
755    B    765    B    775    B
756    D    766    B        
757    A    767    B        
758    C    768    A        
759    C    769    B        
760    D    770    B        


776) Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, Kaya’nın sorduğu soruya hemoglobin diye cevap veriyor. Buna göre Kaya’nın sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)    Kana kırmızı rengini veren yapıya ne ad verilir?
B)    Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
C)    Alyuvarların yapısında bulunan demirli proteine ne ad verilir?
D)    Oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
777)
 

Yukarıda oynar eklemin yapısı görülmektedir. Eklemlerin arasını dolduran ve onları aşınmadan koruyan yapı hangi numara ile gösterilmiştir?


 A) I                 B) II             C) III                 D) IV

778) I. Kavak Kemiği
        II. Dirsek Kemiği
        III. Kürek Kemiği

Yukarıda verilen kemiklerden hangisi ya da hangileri uzun kemiktir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III        D) I, II ve III

779) Aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi dolaşım sisteminde yer almaz?

A) Kan        B) Kan damarları        C) Akciğerler        D) Kalp

 780)
 I.  Kemik iliğinde üretilir.
 II. Yapısında hemoglobin maddesi vardır.
 III.Vücut savunmasında görevlidir.
 IV. Kanın pıhtılaşmasını sağlar
 V.  Oksijen taşır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi alyuvarların özelliğidir?

A) 2            B) 3             C) 4            D) 5

781)
I.  Diyafram kasılır.
II. Diyafram gevşer.
III. Göğüs kafesi genişler
IV. Göğüs kafesi daralır.
Yukarıdaki olaylardan hangisi soluk alma olayında gerçekleşir.

A)I-III            B)II-III        C)II-IV        D)I-IV

● Vücudun en büyük atardamarıdır.
■Vücut hücrelerinden aldığı kanı kalbin sağ kulakçığına getirir.
▲Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunan ince damarlardır.
 
782)Yukarıdaki tabloda    ● ■  ▲sembollerini temsil eden kan damarları aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

              ●                                       ■                                              ▲   
            ——                               ——                               ——
A)    Aort                            Toplar damar                    Kılcal damar
B)     Aort                             Atardamar                        Kılcal damar
C)     Akciğer Atar damarı            Aort                     Kılcal damar
D)     Toplar damar            Aort                               Kılcal damar

783) 6A Sınıf öğrencilerinden;
        Tuğçe, Ozan ve Emre’ye kan verebiliyor.
        Ozan, Tuğçe ve Emre’den kan alabiliyor.
        Yukarıdaki bilgilere göre Tuğçe, Ozan ve Emre’nin kan grupları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
      
                          Tuğçe                      Ozan                   Emre
                           ——                      ——                    ——
A)           A                            AB                       O
B)           O                            AB                        B
C)            B                           A                         AB
D)           AB                         O                          B

784) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kan hücresi görevi ile birlikte doğru verilmiştir?
 
  A)kan pulcukları-vücudun savunması        B)akyuvarlar-oksijen taşınması
  C)alyuvarlar-kanın pıhtılaşması            D)akyuvarlar-vücudun savunması

785) İskeleti hareket ettiren kaslar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
             I.   Çizgili kaslardır.
            II.  İsteğimizle çalışırlar.
           III. Çabuk yorulurlar.
                
    A) I ve II                   B) I ve III                   C) II ve III                   D) I-II ve III

786) Aşağıdaki kapta bulunan moleküllerin yapısında kaç farklı çeşit atom bulunmaktadır?
                      
 
A)  1                        B)  2                         C)  3                            D) 12
787) Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişim değildir?

   A) Camın kırılması                    B) Kibritin yanması
   C) Patateslerin dilimlenmesi            D) Buzun erimesi


788)Kemik dokunun birçok görevinin vardır. Bunlardan biri de kan hücrelerini üretmektir.
Kan hücrelerini üretmede görevli kemik kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Periost(kemik zarı)                    B)Kırmızı kemik iliği
C)Kıkırdak                        D)Sarı kemik iliği


789)
 
Şekildeki elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi gösterilmemiştir?

A)ampul        B)direnç        C)reosta        D)anahtar


790)

Kemik    Kemikler arası eklem çeşidi    Kemik çeşidi
Kol ve bacak kemikleri    I    Uzun kemik
Parmak kemikleri    Oynar    II
Kafatası    Oynamaz    III

Yukarıda verilen tabloda I,II ve III numaralı yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

         I                          II                          III
A) oynamaz         kısa kemik        yassı kemik
B) oynar        yassı kemik        kısa kemik    
C) oynamaz        kısa kemik        uzun kemik
D) oynar        kısa kemik        yassı kemik

791) İnsanın soluk alması sırasında havanın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

 A)bronşcuk – alveol – soluk borusu – bronş
 B)soluk borusu – alveol – bronş – bronşcuk
 C)alveol – bronşcuk – bronş – soluk borusu
 D)soluk borusu – bronş – bronşcuk – alveol
792) Elektrik kabloları, prizleri ve anahtarlarının yalıtımlı kısımlarında porselen ve plastik gibi maddelerin kullanılmasının nedeni hangi şıkta doğru verilmiştir?   

A) Dirençlerinin çok büyük olması.             B) Dirençlerinin çok küçük olması
C)İyi iletken olmaları.                 D) Elektrikli aletlerin dayanıklılığını arttırmak

793) Aşağıdaki organlarda hangi tip kaslar bulunur?

    Çizgili kas    Düz Kas    Kalp Kası  
A)    Damarlar    Kalp    Mide
B)    Kol    Mide    Kalp
C)    Dil    Kalp    Akciğerler
D)    Damarlar    Kol    Kalp
        
794) Hangi seçenekte verilenlerden biri element, diğeri bileşiktir?

A)Su, tuz                   B)Şeker, su                 C)Altın, su              D)Bakır, gümüş

795)İletken kablolarda bakır ve alüminyum metallerinin kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ucuz oldukları için daha uygun olmalarıyla
B)Görünüşlerinin daha güzel olmasıyla
C)Daha kolay işlenebilir olmalarıyla
D)En iyi iletken metaller olmasıyla

796)Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişime örnektir?

A)Kağıdın kesilmesi                B)Camın kırılması
C)Yemeğin pişmesi                D)Patateslerin doğranması

797)Aşağıdakilerden hangileri elektriği iletir?

1.Saf su
2.Tuzlu su
3.Sirke
4.Şekerli su

A)2 ve 3             B)1 ve 3           C)1 ve 4           D)3 ve 4

798) Bileşik ve elementler saf maddeler iken karışımlar saf madde değillerdir.
Bileşik ve elementler neden saf maddelerdir?

A)Aynı cins atomlardan meydana geldikleri için
B)Bir tek cins tanecikli yapıları oldukları için
C)Bir araya geldiklerinde karışımları oluşturdukları için
D)Farklı cins atomlardan meydana geldikleri için


799)   


Yukarda yapı modeli görülen su için
I-    İki farklı cins atom ıçerir    
II-    Bileşik molekülüdür
III-    Atomık yapılıdır    
Hangileri doğrudur?        

A)1                 B)1-3            C) 1-2                 D)3     


800)Isıtılan bir madde hâl değiştirdiğinde maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 
A) Taneciklerin hacmi artar.                 B) Taneciklerin hareketi azalır.
C) Tanecikler arası mesafe artar                      D) Taneciklerin kütlesi azalır.

    

CEVAP ANAHTARI ( 776/800)
776    B    786    B    796    C
777    D    787    B    797    A
778    B    788    B    798    D
779    C    789    C    799    C
780    B    790    D    800    C
781    A    791    D        
782    A    792    A        
783    B    793    B        
784    D    794    C        
785    D    795    A        


901) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Kırmızı kemik iliği yağ depolar.
B)    Kemik zarı kemiğin en iç kısmında yer alır.
C)    Kemiğin iç kısmında kıkırdak yapı bulunur.
D)    Sert kemik dokusu kemiğe sertlik ve dayanıklılık kazandırır.

902) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)    Elektrik anahtarı devreyi açıp kapatır.
B)    Pil devreye elektrik akımı sağlar.
C)    Akımı geçiren maddelere iletken denir.
D)    Üreteç olarak sadece pil kullanılır.

903) Aşağıdaki elektrik devresindeki ampulün parlaklığının artması için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 
A)    Reosta sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirmek
B)    Reosta sürgüsünü 2 yönünde hareket ettirmek
C)    Devredeki pil sayısını arttırmak
 D)Reostayı devreden çıkartmak


904) İnsanlardaki küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Vücutta oluşan atık maddeleri deri yoluyla dışarı atmak
B)    Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak ve temizlenen kanı kalbe geri getirmek
C)    Vücuda giren mikroplarla savaşmak
D)    Beyne temiz kanı ulaştırmak

905) Akciğer atardamarındaki kan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kan vücuda gitmektedir.                 B) Kan oksijence fakirdir.
C) Kan oksijence zengindir.                 D) Kan akciğerlerden gelmektedir.

906)Kanın kalbin sağ karıncığından akciğerlere gidip kalbin sol kulakçığına gelmesine ne ad verilir?

   A)Tur                                                              B)Büyük dolaşım    
  C)Kanın temizlenmesi                     D)Küçük dolaşım907)
 
    
Ampulün parlaklığının ne fazla olmasını isteyen öğrenci hangi malzemeleri kullanmalıdır?
 
 
   Tel çeşitleri           Kesit alanı        Tel uzunlukları
A)    demir                 en ince               30cm
B)    nikel-krom        en kalın                 10cm
C)    bakır                  en kalın                 10cm
D)    bakır                   en ince                  30cm908)Bir kemik üzerinde yapılan çalışmalarda kemiğin enine büyümediği tespit edilmektedir.
Buna göre kemiğin hangi kısmı görevini yapamamaktadır.

A)Sert kemik                    B)Kemik zarı        
C)Süngerimsi kemik                D)Kırmızı kemik iliği909)

 

Yukarıda gösterilen şekildeki numaralar hangi şıkta doğru verilmiştir?

       I                   II                     III
A) Eklem        Sarı kemik iliği        Kırmızı kemik iliği
B) Kıkırdak        Kemik zarı            Sarı kemik iliği
C) Eklem        Kırmızı kemik iliği        Kemik zarı
D)Kıkırdak        Kemik zarı            Kırmızı kemik iliği


910)

 

Yukarıdaki şekillere göre, Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)    Üçü de moleküllü yapıdadır.
B)    Demir atomik yapıda, su ve hidrojen gazı moleküllü yapıdadır.
C)    Su ve hidrojen gazı bileşiktir, demir elementtir.
D)    Su saf madde değildir.


911) Aşağıdakilerden hangisinin akciğerlerin korunmasında etkisi yoktur?

A)Burun içinde kılların yer alması
B)Alınan havanın burunda ısıtılması
C)Kalbin akciğerlerin arasında yer alması
D)Soluk borusunun iç yüzeyinin mukus tabakası ile kaplanmış olması


912)Yanan ateş çevresini,
I.Işıma
II.Konveksiyon
III.İletim

Yollarından hangileriyle ısıtır?

A)Yalnız I            B)I ve II        C)II  ve III        D)I,II ve III


913)Aşağıda küçük kan dolaşımı şematik olarak gösterilmiştir. Küçük kan dolaşımında kan temizlenerek kalbe geri döner. Buna göre I, II ve III numaralı kutucuklar hangi seçeneğe göre doldurulmalıdır?
        
                 I                             II                           III
a)        Sağ karıncık              Akciğer               Sağ  Kulakçık  
b)        Sol karıncık              Akciğer               Sağ Kulakçık  
c)        Sol karıncık               Akciğer               Sol Kulakçık  
d)        Sağ karıncık              Akciğer               Sol Kulakçık  

914) Şekildeki devrede reostanın sürgüsü 1 ve 2 yönünde hareket ettirilirse lambanın parlaklığı nasıl değişir?

 
             
         1 yönünde           2 yönünde
a)        Artar                     Azalır
b)        Azalır                   Artar
c)        Değişmez             Artar
d)        Azalır                   Değişmez915)

 

Yukarıdaki kavram haritasına 1, 2 ve 3 numara ile belirtilen kavramlar sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)    Molekül – bileşik – element
B)    Bileşik – element – molekül
C)    Element – molekül – bileşik
D)    Bileşik – molekül - element


916)Hamurun pişirilerek(1) ekmek yapılması,ekmeğin dilimlenmesi(2),dilimlenen ekmeğin kızartılması(3)ve  yenilmesi (4)”  Yukarıdaki olayların   hangileri  kimyasal  değişmeye uğramıştır ?
    
  a)    2                     b) 1,2                 c) 1,3 ve 4              d) 1,2,3 ve 4                                                   


917) Elektrik çarpması, elektrik enerjisinin vücuda bir noktadan girip başka bir noktadan yere ulaşmasıdır. Bu tanıma göre elektrik tellerinde duran kuşların çarpılmamasının sebebi hangisinde doğru açıklanmıştır.

A) Kuşları elektrik çarpmaz.
B) Kuş yere ya da başka bir yüzeye temas etmediği için vücuda giren elektrik başka bir noktadan çıkamaz.
C) Kuşlar yalıtkan oldukları için vücutlarına elektrik girmez.
D) Kuş iletken olduğu için vücuduna giren elektrik havaya geçmiş, bu nedenle kuş çarpılmamıştır


918)Elif öğretmen, kimyasal bağların oluşum şekline göre faklılık gösterdiğini belirtmiştir:
•    Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur.
•    Oksijen atomları bu bağ ile birleşerek oksijen molekülünü oluşturur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Elif öğretmenin tanıttığı bağ türüne ait bir özelliktir?

A)Genellikle bu bağlarla molekül oluşabilir.
B)Atomların, elektron alışverişi ile oluşur.
C)Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekin kuvvetiyle oluşmuştur.
D)Oluşturduğu bileşikler sulu çözeltileri elektrik akımını iletir


919)Aşağıdakilerden hangisi kandaki alyuvar sayısının artışına neden olur?

A ) Ortamdaki karbondioksit miktarının azalması
B ) Vücuda mikropların girmesi
C ) Ortamdaki oksijen miktarının azalması
D ) Aşı uygulanması

920) Kalbimiz dakikada 70 - 80 defa atar. Bu sayının değişmesine;
I. Yorgunluk   II. Uyku III. Heyecan IV. Hastalık
durumlarından hangileri sebep olabilmektedir?

A)l,llvelll              B) II, III ve IV C) I, III ve IV              D) I, II, III ve IV


921)Aşağıdakilerden hangisi alyuvar kan hücrelerinin üretim yeridir?

a) Kalp        b) Karaciğer         c) Kırmızı kemik iliği        d) Safra kesesi


922)Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili değildir?

a) Diyafram         b) Gırtlak        c) Broşlar        d) kalp    

923) B Rh(-) kan grubuna sahip birisi aşağıdaki kan gruplarından hangisi ya da hangilerine kan verebilir.
                       I- AB Rh(-)      II- AB Rh(+)      III-B Rh(+)

A-) Yalnız I            B-) I-II         C-) II-III             D-) I-II-III

924) Aşağıdaki ifadelerden hangileri çizgili kas için doğrudur?

I-İsteğimiz dışında çalışır         
            II-Hızlı kasılır, çabuk yorulur.   
            III-İskelet sistemimizde bulunur.
                           
 A-) yalnız I              B-)I - II             C-) II – III            D-) I -  II – III    

925)Aşağıdakilerden hangisinin birimi, George Simon Ohm’un  anısına “ohm” olarak kabul                               edilmiştir?

A-) Elektrik enerjisi              B-) Direnç             C-)İletkenlik             D-) Akım           
CEVAP ANAHTARI ( 901/925)
901    D    911    C    921    C
902    D    912    B    922    D
903    A    913    D    923    D
904    B    914    A    924    C
905    B    915    A    925    B
906    D    916    C        
907    C    917    B        
908    B    918    A        
909    B    919    C        
910    B    920    D        


926) X  :    Oksijen ve karbondioksit taşır
        Y  :     Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
        Z  :     Vücudu mikroplara karşı savunur

  Yukarıda X,Y ve Z kan hücreleri ve görevleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangi seçenekte kan hücreleri doğru olarak verilmiştir?
                          
            X                             Y                          Z
   A) Alyuvar                  Kan pulcuğu             Akyuvar             
   B) Kan pulcuğu           Akyuvar                   Alyuvar
   C)Alyuvar                 Akyuvar                    Kan pulcuğu
    D)Akyuvar                Kan pulcuğu             Alyuvar       927)  Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin sebep olduğu bir hastalık değildir?

A-Verem            B-Şarbon            C-Kuduz        D-Difteri
 
928)Katı maddeler ısıyı aşağıdakilerden hangisinden gerçekleştirir?

A)Isının iletim yoluyla                B)Isının ışıma yoluyla
C)Konveksiyon yoluyla                D)İletim ve ışıma yoluyla

929)Aşağıdaki gruplarda maddenin halleri gösterilmektedir. Hangi gruplar maddenin hangi hallerini göstermektedir, belirtiniz?

 
            I                          II                           III

A)I katı II sıvı III gaz hali                     B)I gaz II katı III sıvı hali    
C)I gaz II sıvı III katı hali                      D)I sıvı II gaz III sıvı hali  


930)Aşağıdaki sembolik gösterimlerden hangisi atomik yapılı bir elementi temsil etmektedir?

       A)                        B)                               C)                        D)


931)Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların oluşturduğu olumsuz etkilerden biri değildir?

A) Kişinin grip olması                      B) Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek
C) Sütten yoğurt yapılması              D) Hepatit hastalığına yakalanmak   

932)İlaç kullanırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz?

1-    Doktor kontrolünde ilaç kullanmalıyız
2-    Doktorun belirttiği zaman ve miktarlarda ilaç almalıyız.
3-    Son kullanım tarihine dikkat etmeliyiz

A) 1-2                    B) 2-3                C) 1-3                D) 1-2-3       


933)Aşağıdaki kan gruplarından hangisinde kan grubunu belirleyen proteinlerin her ikisi de yoktur?
    
A)A grubu          B) B grubu        C) AB grubu        D) 0 grubu934)
 
                                        

    Yukarıdaki 2 nolu bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Dirsek eklemi                B)Yüz eklemleri
C)Kaburga eklemleri                D)Ön kol eklemleri

935) Aşağıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

 


A)Sıkı Doku        B)Kemik Zarı        C)Kıkırdak Doku        D)Sarı ilik

936)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Isı iletimi sadece tanecikler arasında gerçekleşir.
B)Isı yalıtımının ekonomik yararları vardır
C)Güneş ışınlarının ısıyı yaymasına ışıma denir
D)Isınan maddeler hareketlenir

937)Aşağıdaki ısı iletim yollarından hangisi farklıdır?
 
A)Sobanın hava taneciklerini ısıtması
B)Kaloriferin hava taneciklerini ısıtması
C)Işığın hava taneciklerini ısıtması
D)Kömürün sobayı ısıtması          


938)Aşağıdaki olaylardan hangisinde kuvvetin döndürme etkisi vardır?                           
 
 A)Bıçakla ekmek kesmek                B)Yazı yazmak
 C)Bir anahtarla kilidi açmak                D)Bir yayı çekip uzatmak939)Yukarıda bir maddede meydana gelen bir değişim var. Bu değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimlik değişmemiştir                                B) Oluşan maddeler aynı maddedir.
C) madde ilk başta elementtir                           D) Kimyasal değişimdir


940)Aşağıda verilen elektrik devrelerinde verilen ampullerin parlaklık sıralaması büyükten küçüğe aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

        K                        L                       M

A-) K-L-M                     B-) L-M-K                      C-) M-K-L           D-) L-K-M


941)Aşağıda şekilleri verilen devre elemanlarının adları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A    B      C    D
                                                    

         A                           B              C                D
A) Pil    Ampul          İletken tel           Anahtar
B) Pil    Anahtar                   Ampul        İletken tel
C) Pil    Ampul                    Anahtar        İletken tel
D) Ampul    Anahtar                   Pil                                        İletken tel


942)Kırmızı çizgili kasa sahip olduğu halde isteğimiz dışı çalışan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer           B) Mide                C) kalp          D) Beyin943)Aşağıdaki durumlardan hangisinde elektrik çarpma riski yüksektir?

A) Elektrik deneylerinde pil kullanma                     
B) Islak elle elektrik anahtarını açıp kapama
C) Kablosu sıyrılmış elektrikli araçları kullanmama      
D) Elektrik direklerinden uzak durma

944)Kanın kalbin sağ kulakçığından akciğerlere gidip kalbin sol kulakçığına gelmesine ne ad verilir?

A)tur                                        B)büyük dolaşım    
C)kanın temizlenmesi                               D)küçük dolaşım

CEVAP ANAHTARI ( 926/950)
926    A    936    A    946    
927    C    937    C    947    
928    A    938    C    948    
929    B    939    D    949    
930    C    940    B    950    
931    A    941    C        
932    D    942    C        
933    D    943    B        
934    C    944    C        
935    B    945            


Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: rabia, 26.10.2016, 15:12 (UTC):
bu ne yaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: alah belanı versin , 15.04.2016, 17:35 (UTC):
sexs yapsam daha iyi

Yorumu gönderen: baran, 17.11.2015, 15:41 (UTC):
tofaş

Yorumu gönderen: furkan, 14.04.2015, 07:17 (UTC):
Boşluk doldurma yokmu

Yorumu gönderen: Em Re, 06.04.2015, 16:47 (UTC):
çok iyi saolun
işime yaradı çok saolun


Yorumu gönderen: onur bali, 25.03.2015, 13:04 (UTC):
nasln bakacam bn buna

Yorumu gönderen: MUTLU TUANA ANIL FATİH, 17.03.2015, 07:51 (UTC):
ÇOK YARDIMCI OLDU ÖDEVİME HERKEZE TEŞKKR EDERM

Yorumu gönderen: ###koray###, 18.02.2015, 15:43 (UTC):

Yorumu gönderen: seda, 29.01.2015, 09:54 (UTC):
sağolun

Yorumu gönderen: Barış, 25.01.2015, 06:57 (UTC):
Thank you

Yorumu gönderen: ronaldo xdxd, 09.12.2014, 16:50 (UTC):

Yorumu gönderen: atatürk, 17.11.2014, 14:50 (UTC):
hiç güzel değil :- :- :- :- :-

Yorumu gönderen: Deniz , 29.09.2014, 17:40 (UTC):
Çok kötü bence biraz daha soru olması lazım ve benım istediğim soru burada yok çok kötü bir site

Yorumu gönderen: DWFC, 05.04.2014, 12:48 (UTC):
ıyk :-

Yorumu gönderen: seda, 27.03.2014, 17:14 (UTC):
siktir amk bu neyaaa

Yorumu gönderen: eren , 28.02.2014, 14:25 (UTC):
herşey için teşekkürler

Yorumu gönderen: essssss, 20.02.2014, 15:02 (UTC):
bune lan poh gigi valla
:-

Yorumu gönderen: mngtfh, 19.02.2014, 20:39 (UTC):
bhgdfrth

Yorumu gönderen: emir, 16.02.2014, 11:37 (UTC):
ula ne kadar soru :-

Yorumu gönderen: fffffffffffffffffffffffffff, 02.01.2014, 18:08 (UTC):

Yorumu gönderen: cansu, 02.01.2014, 17:39 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: adsız, 01.01.2014, 17:54 (UTC):
az.şimdi bişi söylicem olmıcak ben yolu sordum six gittiniz ribozom mibozom onları verdiniz


Yorumu gönderen: esra, 27.12.2013, 13:40 (UTC):
bunu yazıcaktım uzun olduğunu gördüm interneti kapattım :-

Yorumu gönderen: lale, 27.12.2013, 08:57 (UTC):


Yorumu gönderen: enes i., 26.12.2013, 17:44 (UTC):
amına koyam bune

Yorumu gönderen: paul walker, 24.12.2013, 08:32 (UTC):
lan amına goduklarım ya siz ne diyonuz

Yorumu gönderen: idare, 22.12.2013, 18:01 (UTC):
fena değil :-

Yorumu gönderen: yumekmi, 22.12.2013, 14:34 (UTC):
surat soruları sadece üç tane mi daha fazla olabilirdi ama siteniz çok güzel ve çok yararlı

Yorumu gönderen: ebru, 19.12.2013, 17:59 (UTC):
ya zamn sürat fln ykk yaaaaa beyenmedim

Yorumu gönderen: hghhnhb, 16.12.2013, 19:09 (UTC):
harika sorular bayıldım fen ödevime çok yardımcı oldu bu site
:D

Yorumu gönderen: buse, 05.12.2013, 21:55 (UTC):
çok iyi sorular ve çok beyendim ama çok fazla soru var

Yorumu gönderen: berat, 04.12.2013, 15:52 (UTC):
laaaa bune lan olum ne yaptın bütün kiyabımı kopyaldın la olum 942 soru bune beee ama sorular ii işime yaradı hepsini yarım saat içinde çözdüm

Yorumu gönderen: imjmnjk, 01.12.2013, 10:58 (UTC):
cook kötü

Yorumu gönderen: Mira, 28.11.2013, 11:55 (UTC):
güzelmiş tesekkur

Yorumu gönderen: cofu astra, 26.11.2013, 18:01 (UTC):
:) :-

Yorumu gönderen: ıremm, 26.11.2013, 16:08 (UTC):
yanı guzel

Yorumu gönderen: ıremm, 26.11.2013, 15:59 (UTC):
yanı guzel

Yorumu gönderen: yasemin, 26.11.2013, 14:03 (UTC):
çok sikici

Yorumu gönderen: kübra, 25.11.2013, 15:48 (UTC):
sürat yol zaman yokmu offfffffffffffffffffffffff

Yorumu gönderen: ejderha, 20.11.2013, 19:07 (UTC):
hayvanmısınız lan siz

Yorumu gönderen: Şene, 19.11.2013, 18:51 (UTC):
;-Bune be

Yorumu gönderen: kıllı baba , 17.11.2013, 20:40 (UTC):
bunu bitirin dahi çıkarsınız la

Yorumu gönderen: leman, 16.11.2013, 21:28 (UTC):
hiç çözümlü srular yok

Yorumu gönderen: Melisa, 11.11.2013, 09:24 (UTC):

Yorumu gönderen: er5555rs, 05.11.2013, 13:13 (UTC):
süper bir şey <3<3<3<3<3<3<3 :-

Yorumu gönderen: nazlı gül, 29.10.2013, 11:36 (UTC):
hiç işime yaramadı ve beğenmedim :-

Yorumu gönderen: sibel , 23.10.2013, 06:11 (UTC):
ben çok beğendim ama istediğim şeyi bulamadımmmm

Yorumu gönderen: ASDFGHJKLŞ, 19.10.2013, 15:29 (UTC):
arkadaşlar bunu yazana kadar 1 hafta geçti zor bitirdimhttp://dersfentek.tr.gg/6-.--s%26%23305%3Bn%26%23305%3Bf-fen-ve-http://dersfentek.tr.gg/6-.--s%26%23305%3Bn%26%23305%3Bf-fen-ve-teklonoji-sorulhttp://dersfentek.tr.gg/6-.--s%26%23305%3Bn%26%23305%3Bf-fen-ve-teklonoji-shttp://dersfentek.tr.gg/6-.--s%26%23305%3Bn%26%23305%3Bf-fen-ve-teklonoji-sorular%26%23305%3B.htm#orular%26%23305%3B.htm#ar%26%23305%3B.htm#teklonoji-sorular%26%23305%3B.htm#

Yorumu gönderen: mahmut buldu , 16.10.2013, 07:04 (UTC):
bence hiç güzel del sakın denemeyin deneyen orospo çocoğu

Yorumu gönderen: klhbnm, 10.10.2013, 11:30 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 9 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı! Copyright © 2010 - 2012 dersfentek.tr.gg dersfentek.tr.gg Sistemimiz vBulletin® Güncel 3.8.5 Sürümüdür.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>